BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Atrakcyjność inwestycyjna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Investment Attractiveness of Special Economic Zones in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2016, t. 47, nr 2, s. 155-170, tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność inwestycyjna, Specjalne strefy ekonomiczne, Analiza danych statystycznych, Badania empiryczne
Investing attractiveness, Special economic zones, Statistical data analysis, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych czynników wpływających na poziom atrakcyjności inwestycyjnej specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Dla realizacji celu niniejszego artykułu dokonano analizy danych statystycznych dotyczących efektów funkcjonowania stref (desk research) oraz wybranych wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród inwestorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz zarządów wszystkich czternastu funkcjonujących stref. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the factors affecting the level of investment attractiveness of special economic zones (SEZ) in Poland. To achieve the purpose of this article the author analysed statistical data on the effects of the zones (desk research) and selected results of empirical research conducted among investors operating in Polish special economic zones and management boards of all the zones in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A. A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 2. Bazydło A., Smętkowski M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wyd. Scholar, Warszawa.
 3. Błaszczyszyn M. (2007), Podstawy prawne Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz jej rozwój na tle innych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST - PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Bortlik K., Sienkiewicz M. (2009), Sposób ustalenia wartości zwolnienia podatkowego w SSE, "Przegląd Podatkowy", 3, 16-22.
 5. FIAS (2008), Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development, The Multi-Donor Investment Climate Advisory Service of the World Bank Group, Washington, 4892.
 6. Gonczarow W., Sbitniew A. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne na Ukrainie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 7, 28-30.
 7. Gӧtz M. (2009), Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Prace Instytutu Zachodniego nr 84, Poznań.
 8. Gwiazda A. (2002), Specjalne strefy ekonomiczne - koniec przywilejów?, "Manager", 5, 30-32.
 9. Gauthier J.-P. (2004), An Enabling Environment and Economic Zones for Private Sector Development in Bangladesh Free Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development, FIAS, World Bank Publications, Bangladesh.
 10. Kaczmarek B. (2012), Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Wyd. Difin, Warszawa.
 11. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wyd. TNOiK, Toruń.
 12. Kozaczka M. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola.
 13. KPMG (2014), 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Warszawa.
 14. Lizińska W., Kisiel R. (2008)., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 15. Lizińska W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 16. Ministerstwo Gospodarki (2015), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2014 r., Warszawa.
 17. Ministerstwo Gospodarki (2014), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2013 r., Warszawa.
 18. Ofiarska M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Pastusiak R. (2007), Cele polityki gospodarczej państwa realizowanej z wykorzystaniem specjalnych stref ekonomicznych. Implikacje dla Polski, [w:] Filipiak B., Więcławski J. (red.), Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, Wyd. Difin, Warszawa.
 20. Pastusiak R. (2011), Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Skawińska E. (2009), Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych, [w:] Skawińska E., Zalewski R. I. (red.), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska , Wyd. PWE, Warszawa.
 22. Sobol D. (2010), Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce, [w:] Maśloch P., Stankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie w XXI wieku - Kierunki zmian, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń.
 23. Świerkocki J. (2011), Znaczenie zachęt dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, "Przegląd Organizacji", 6, 28-32.
 24. Sztefko J. (2007), Fundusze w specjalnej strefie ekonomicznej, "Fundusze Europejskie", 3, 51-53.
 25. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2015, nr 42, poz. 282).
 26. Typa M. (2013), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2, 16-25.
 27. Weresa M. (1994), Strefy Ekonomiczne w Indiach, implikacje dla Polski, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu