BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oziębło Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Finanse gospodarstw domowych osób starszych
Finances Households of Retiress
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 61-74, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Emeryci, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych
Households, Pensioners, Household income, Household expenditures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było dokonanie analizy finansów gospodarstw domowych osób starszych (65+) i na tej podstawie sprecyzowanie ich sytuacji. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że znajomość swojej sytuacji finansowej i systematyczne prowadzenie domowego budżetu oraz bieżące kontrolowanie wydatków przez osoby starsze stworzy warunki do racjonalnego zarządzania nimi i spowoduje stabilność finansową. Badania empiryczne skoncentrowano na statystycznej analizie struktury dochodów i wydatków osób starszych w Polsce, w zależności od źródła analizowania danych. Wykorzystano dane z badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutu badań TNS na zlecenie Kruk S.A., Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). (fragment tekstu)

The key objective of the household is to satisfy the needs and aspiration of its members. Therefore they must pursue the right policy in finances. Finances of households of elderly people are a subject of the article. Making analysis of finances of households of elderly people was a purpose of the article (65 +) and on this base specifying their situation. The adopted research hypothesis assumes that he will create the acquaintance of his financial standing and systematic leading household budget and current controlling expenses by elderly people conditions for rational managing them and will cause the financial stability. Empirical examinations were concentrated on statistical analysis of the income structure and expenses of elderly people in Poland, depending on the source of analysing data. Data was used from examinations of the Institute of Labour and Social Studies (IPiSS), of Institute of TNS examinations to the order Kruk S.A., Credit Information Bureaus (BIK), and of Central Statistical Office (GUS). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Jaruszewska A. (2015), Finanse codzienności. Typy uczestnictwa we współczesnym systemie finansowym [w:] E. Klamut E., M. Oziębło (2015), Finanse w praktyce gospodarczej i w życiu codziennym, "Studia i Monografie", nr 64, Społeczna Akademia Nauk, Łodź - Warszawa.
 3. Głowny Urząd Statystyczny (2008), Prognoza ludności na lata 2008-2035 [online], http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_8708_PLK_HTML.htm.
 4. Głowny Urząd Statystyczny (2010), Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych [w:] C. Bywalec (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Głowny Urząd Statystyczny (2014), Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Rozdział X Budżety gospodarstw domowych, Warszawa.
 6. Kucharska I. (2015), Codzienność jako instytucja ekonomiczna oraz instrumenty jej finansowania [w:] E. Klamut, M. Oziębło (2015), Finanse w praktyce gospodarczej i w życiu codziennym, "Studia i Monografie", nr 64, Łodź - Warszawa.
 7. Rogowski W., Kapla M. (2015), Portret kredytowy Polaków anno domini 2014 - komunikat z badań [w:] J.K. Solarz, M. Lisowski (2015), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe, "Przedsiębiorczość i Zarzadzanie", Wydawnictwo SAN, t. XVI, z. 8, cz. II, Łodź - Warszawa.
 8. Samcik M. (2010), Przewodnik po domowych finansach, Agora, Warszawa.
 9. Solarz J.K. (2012), Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Trębska J. (2015), Finanse gospodarstw domowych emerytów [w:] J.K. Solarz, M. Lisowski (red.) (2015), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo SAN, t. XVI, z. 8, cz. II.
 11. Waliszewski K. (2011), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 12. BIK, MK/Rynek Seniora (2015), BIK: seniorzy potrzebują edukacji finansowej, http://www.rynekseniora.pl/finanse/110/bik_seniorzy_potrzebuja_edukacji_finansowej.3016.html, dostęp: 01 marca 2016.
 13. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z. i in. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby starsze.pdf.
 14. Główny Urząd Statystyczny (2008), Prognoza ludności na lata 2008-2035, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm.
 15. Kruk S.A. (2016), Nasi dziadkowie a finanse, materiały prasowe, http://polki.pl/finanse_wydatki_artykul, 10037050.html, dostęp: 15 maja 2016.
 16. Mrozek-Kochanek K. (2016), Edukacja finansowa nie tylko dla emerytów, http://mojafigura.com./aktualnosc/1612/edukacja-finansowa-nie-tylko-dla-emerytow, dostęp: 10 maja 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu