BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fałat-Kilijańska Ilona (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
How to Strengthen the Polish Venture Capital Market? An Analysis of the Solutions in Selected Countries
Jak wzmocnić polski rynek venture capital? Analiza przyjętych rozwiązań w wybranych krajach
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Inwestycje, Venture capital, Innowacje
Entrepreneurship, Investment, Venture capital, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Historia funduszy venture capital pokazuje, iż są one bardzo ważnym czynnikiem wspierania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Przez finansowanie przedsięwzięć, uważanych za zbyt ryzykowne dla innych, przyczyniają się do wzrostu liczby nowoczesnych przedsiębiorstw, tworzą wiele miejsc pracy, są ważnym uczestnikiem rynku kapitałowego. Celem artykułu jest wskazanie czynników mających wpływ na stan polskiego rynku inwestycji venture capital. Analiza rozwiązań systemowych przyjętych przez amerykańskich i europejskich liderów rynku venture capital wskazuje, że najważniejszą rolę odgrywają uregulowania prawne dotyczące form organizacyjnych funduszy i ich przejrzystości podatkowej, systemu ulg i zwolnień podatkowych oraz możliwości udziału funduszy emerytalnych. Drugorzędne znaczenie dla funkcjonowania funduszy venture capital ma wysokość podatku CIT i podatku od zysków kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

The history of venture capital funds has shown that they are crucial for the promotion of innovation and competitiveness of the economy. By funding projects that are considered by others as too risky, they contribute to the increase in the number of modern enterprises as well as create jobs and constitute a significant participant in the capital market. This article aims to identify the factors having an impact on the condition of the Polish market of venture capital investments. An analysis of the system solutions adopted by the US and European leaders in the venture capital market indicates that of greatest importance are the legal regulations on the organisational forms of funds and their fiscal transparency as well as those on the system of tax reliefs and exemptions and pension funds' participation possibilities. Such aspects as the corporate income tax rate and the capital gains tax rate proved to be of secondary importance for the operation of venture capital funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adapting and evolving. Global venture capital insight and trends in 2014, EY 2014, p. 2, http://www. ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_venture_capital_insights_and_trends_2014/$FILE/EY_ Global_VC_insights_and_trends_report_2014.pdf.
 2. Benchmarking European Tax & Legal Environments, EVCA Papers, Zaventem 2006, p. 9, www.evca. com.
 3. Bygrave W.D., Timmons J.A., 1992, Venture Capital At the Crossroads, Mc Graw-Hill Professional, Boston.
 4. European Commission press release of 7 Dec. 2011, http://europa.eu/rapid.
 5. European Commission press release, 2. www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ REPORT+A7-2013-0001+0+DOC+XML+V0//PL#title2.
 6. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, p. 57, http://www.keepeek.com/Digital-Asset- -Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook- 2014_sti_outlook-2014).
 7. Science and Engineering Indicators 2016, http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb2016.
 8. Taxation trends in the European Union, Eurostat European Commission, 2015, http://ec.europa.eu/taxation_ customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2015/ report.pdf.
 9. The Act of 11 March 2004 on Tax on Goods and Services, DzU [Journal of Laws] 2004, No. 54, item 525, Article 43 (2).
 10. The Act of 6 December 2013 DzU [Journal of Laws] of 31 December 2013, item 1717.
 11. The Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax, DzU [Journal of Laws] of 2000, No. 54, item 654, as amended.
 12. The Act of 27 May 2004 on Investment Funds, DzU [Journal of Laws] 2004, No. 146, item 1546.
 13. The Act on the Organisation and Operation of Pension Funds of 28 August 1997, DzU [Journal of Laws] of 1997, No. 139, item 934.
 14. The Budget Act for 2012, DzU [Journal of Laws] of 2012, item 273.
 15. www.cordis.europa.eu/finance/src/etfstart.htm.
 16. www.expatax.nl/incometaxexpatax.htm.
 17. www.fairinvestment.co.uk/taper_relief.aspx.
 18. www.hmrc.gov.uk/manuals/vcmmanual.
 19. www.hmrc.gov.uk/manuals/vcmmanual/vcm10030.htm.
 20. www.idaireland.com/why-ireland/tax.
 21. www.kfk.org.pl.
 22. www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_miesieczne/dane_miesieczne_ofe.html .
 23. www.revenue.ie/en/tax/ct/index.html.
 24. www.unquote.com.
 25. www.worldwide-tax.com/france/french-tax.asp. Yearbook 2015, EVCA 2015,
 26. http://www.investeurope.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu