BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyk Kazimierz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Gospodarki wschodzące jako element przemian struktury gospodarki światowej
Emerging Economies as an Element of the Changes of the World Economy Structure
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 120-131, bibliogr. 12 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Rynki wschodzące, Równowaga płatnicza, Handel międzynarodowy, Obroty handlu zagranicznego
World economy, Emerging markets, Payment equilibrium, International trade, Foreign trade turnover
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie genezy gospodarek wschodzących oraz mechanizmu ich rozwoju. Na tym tle przedstawiona zostanie ich rosnąca rola w gospodarce światowej, z wyraźnym podkreśleniem, że wiele z nich dogania kraje wysoko rozwinięte, osiągając w niejednej dziedzinie przewagę komparatywną. W następstwie światowego kryzysu finansowego ich perspektywy rozwojowe mogą się jednak pogorszyć, co może nieść ze sobą poważne następstwa dla podstawowych procesów gospodarki światowej, tj. globalizacji, regionalizacji oraz transformacji rynkowej. Na tym tle przedstawiono argumenty dotyczące sprawczej roli nadwyżkowych gospodarek wschodzących w załamaniu międzynarodowej równowagi płatniczej, przyjmując, że stanowi to jedną z ważniejszych przyczyn światowego kryzysu finansowego. Łagodzenia skutków tego załamania upatruje się w realizacji założeń TTIP w dziedzinie wzrostu obrotów handlowych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi, generowanymi przez efekt kreacji handlu oraz przesunięcia, w czym istotne znaczenie będzie mieć również znoszenie ograniczeń pozataryfowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to define the genesis of the emerging economies and their development mechanism. In this light, their increasing role in the world economy will be shown, highlighting that a number of these economies is catching up with developed nations, in many areas reaching a comparative advantage. However, in the aftermath of the world financial crisis, the development perspectives of the emerging economies may worsen, which in turn could cause a significant impact on the basic processes undergone by the world economy, such as globalisation, regionalisation and market transformation. In this light, arguments have been presented pointing towards the surplus emerging economies as the source of the collapse of the international payment equilibrium. Further, it is assumed that this is one of the most important reasons behind the world financial crisis. The TTIP is thought to mitigate the international disequilibrium as it seeks to increase the international exchange between Western Europe and the United States of America by boosting trade flows thanks to trade creation and diversion effects which should be significantly affected by the abolishment of non-tariff trade barriers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński Z., 2008, America and the World, Basic Books, New York.
 2. Deszczyński P., 2010, Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 3. Dunin-Wąsowicz M., Jarczewska A. (red.), 2015, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Fiedor В., Kociszewski K, 2010, Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Piasecki R., 2011, Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Starzyk K., 2009, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 7. Starzyk K., 2012, Emerging economies and the breakdown of the international payment equilibrium, [w:] Wyzwania Gospodarki Globalnej - Challenges of the Global Economy, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG, nr 31.
 8. Starzyk K., 2013, Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej. Przeszłość i przyszłość a Unia Europejska, [w:] Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, red. K.A. Mosiński, M. Czarnecki, KUL, Lublin.
 9. Starzyk K., 2014, Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP), [w:] Tradycyjne i nowe kierunki handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu.PL, Warszawa.
 10. Starzyk K., 2015, Wkład profesora Edwarda Szczepanika do ekonomii rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Szczepanik E.F., 1958, The Economic Growth of Hong Kong, Oxford University Press, UK.
 12. Thirlwall A.P., 2011, Economics of Development, Palgrave Macmillan, UK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.009.5590
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu