BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fenyves Veronika (University of Debrecen), Orbán Ildiko (University of Debrecen), Bács Zoltán (University of Debrecen), Böcskei Elvira (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest)
Tytuł
Representation of the Going Concern Concept in the Financial Statements
Prezentacja going concern concept w sprawozdaniach finansowych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 24-38, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Bilans przedsiębiorstwa
Enterprises, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise’s balance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalne zmiany wymusiły na korporacjach zmianę podejścia biznesowego widoczną w eksponowaniu prowadzonej działalności ukierunkowanej społecznie. Zjawisko to znane jest jako społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (Corporate Social Responsibility). Autorzy artykułu zwracają uwagę na specyficzną interpretację społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, widoczną w raportach finansowych oraz danych zawartych w informacjach pozabilansowych. Poddają badaniu kwestię odpowiedzialności społecznej w określonej perspektywie, kierując główny nacisk na analizę modeli cyklu życia firmy oraz informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych podmiotów węgierskich i wybranych firm międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

Are the Hungarian and international financial statements drawn up annually suitable to indicate problems, possibly to inform those involved about the declining phase of an enterprise? The information demand of the different market operators is divergent, thus the question is whether the corporate management, possibly the owners place some emphasis on providing adequate information. The global economic, social and environmental changes have increasingly motivated the corporations to demonstrate a responsible behaviour for their indirect and direct environment. But what does responsible employer behaviour, also known as CSR (Corporate Social Responsibility), mean? We would like to draw attention to a particular, broad interpretation of responsibility-taking which shall be presented in the statements, as well as in the business report not forming part of the statement. We examine the issue of social responsibility in a specific perspective in which there is emphasis on, beside the corporate life- cycle models, the information content of the Hungarian and international financial statements and the content of another report made, which is not part of the statement. By paralleling the additional appendix and the other reports, the aim of our research is to draw attention to whether the content of the enterprises' statements does not comply with the legal regulations so then one of the most important accounting principles i.e. the going concern principle, which the other principles are built on, will (or can) be infringed. Beyond the addressees of accounting, the authors point out the issue of social responsibility based on those similarities which can be observed in the relation system of the value-oriented corporate management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2000, évi C. act on accounting.
 2. Adizes I., 1992, Vállalatok életciklusai, Budapest, HVG Rt.
 3. Blumné Bán E., Zéman Z., 2014, Controlling a vezetés szolgálatában. Történeti fejlődés, perspektívák, Taylor: Gazdálkodás- És szervezéstudományi folyóirat: a virtuális intézet közép-európa kutatására közleményei 6:(1-2), pp. 439-447.
 4. Böcskei E., 2013, A vállalati életciklus hanyatló szakaszának felismerése, a társadalmi felelősség kérdése a vezetői számvitel információtartalmán keresztül, Controller Info. Copy & Consulting Kft. 2013/5-6. pp. 4-8.
 5. Böcskei E., 2014, Üzleti jelentés versus társadalmi felelősség SZAKma (Számvitel - Adó - Könyvvizsgálat), Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. 2015.
 6. Böcskei E., Fekete H., Fenyvesi Sz., Sipos E., Polák-Weldon R., 2011, Business lifecycles - Varying controller roles?, Global Business Conference, September 21-24, 2011, Sibenik, pp. 84-88.
 7. Brammer S., Millington A., Rayton B., 2005, The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organisational Commitment, University of Bath, School of Management Working Paper Series.
 8. Ederer F., 2008, Értékorientált vállalatirányítás, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. pp. 5-132.
 9. Göblös Á., Gömöri K., 2004, A vállalati életciklus modellről. Vezetéstudomány, 10. szám. 41-50, old.
 10. Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization, Nonprofit World, vol. 16, no. 3, pp. 65-76.
 11. Greiner L.E., 1998, Az evolució és a revolució vállalkozása a szervezetek növekedése során, Harvard Business Review, 5-6 sz.
 12. Hisrich R., Peters M., 1991, Vállalkozás, Budapest, Akadémia Kiadó, 136-139, old.
 13. Horváth A., Papp I., 2015, Léteznek jövőbeli sikerességét meghatározó tényezők a KKV szektorban?, Journal of Central European Green Innovation 3 (2), pp. 47-58.
 14. Katits E., 2001, Gondolatok a vállalati válság pénzügyi elemzéséhez, Bankszemle 45:(1-2), pp. 51-64.
 15. Katits E., 2010, A vállalati válság pénzügyi menedzselése, Saldo Kiadó, Budapest p. 508.
 16. Kőhegyi K., 2001, Növekvő és zsugorodó vállalakozások. Közgazdasági Szemle, XLVIII.évf., 2001, Április, pp. 320-337.
 17. Kołodko G., 2010, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista, No. 1, pp. 23-30.
 18. Kowalski J. (ed.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (eds.), 2003, Aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Lakatos L.P., Kovács D.M., Mohl G., Rózsa I., Szirmai A., 2013, A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest.
 21. László N., 2013, Cash flow kimutatások a számviteli beszámolókban (PhD értekezés), Budapest.
 22. Lukács J., Zéman Z., 2014, A magyar számviteli rendszer egyszerűsítésének eredményei, Közgazdász Fórum 17. Kötet, pp. 136-147.
 23. Miscolczi M., 2012,Vállalatnövekedési modellek besorolási módszere vállalatok logisztikai szervezetinek vizsgálatához, Doktorli értekezés.
 24. Musinszki Z., 2013, Mit mutat a mérleg? A hányadoselemzés alapjai és buktatói, Controller Info, I. évfolyam, 2013/12., pp. 20-26.
 25. OECD, 2010, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii Zielonego Wzrostu, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).
 26. Rappaport A., 1999, Shareholder Value, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 27. Róth J., Adorján Cs., Lukács J., Veit J., 2013, Számviteli esettanulmányok, Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., Budapest.
 28. Salamonné H.A., 2006, Kis-és középvállalatok növekedésének életciklusai, Általános Főiskola Tudományos közlemények 2006. ápr. pp. 219-234.
 29. Sisa K., Veress A., 2014, Felmérés a települési önkormányzatok tervezési módszereirõl, Statisztikai szemle 92:(5), pp. 447-473.
 30. Szerb L., 2000, Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan, Pécsi Tudományegyetem.
 31. Szirmai P., 2002, Kisvállalkozások fejlıdési szakaszai, a szakaszváltások konfliktusai (összefoglaló), Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ.
 32. Szóka K., 2012, Pénzügyi háló - a mutatók rengetegében, A controller: a gyakorló controllerek szakmai tájékoztatója 2012/6-7: (2012/6-7), pp. 4-6.
 33. The World Bank, 2012, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, DC, Washington.
 34. Timmons J.A., 1990, New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s, Irwin, Homewood, IL.
 35. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU, nr 14, poz. 114 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu