BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klecha-Tylec Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego - ujęcie geoprzestrzenne
The Structure of East Asian Regionalism: The Geospatial Dimension
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 132-143, bibliogr. 17 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Regionalizm, Regionalizacja, Region
Regionalism, Regionalization, Region
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Azja Wschodnia
Eastern Asia
Abstrakt
Regionalizm to - obok integracji i globalizacji - proces dominujący we współczesnej gospodarce światowej, wpływający na relacje międzypaństwowe w kontekście ekonomicznym, społecznym i politycznym oraz w sferze bezpieczeństwa. Jednocześnie rosnące znaczenie wschodnioazjatyckich państw sprzyja intensyfikacji współpracy regionalnej. Na proces ten znacząco wpłynął azjatycki kryzys finansowy z lat 1997-1998 oraz kryzys globalny lat 2008-2009. W artykule przedstawiono strukturę regionalizmu wschodnioazjatyckiego z uwzględnieniem jego wymiarów geoprzestrzennych: od mikroregionalizmu, poprzez subregionalizm, makroregionalizm i transregionalizm, aż po stanowiący najszerszą płaszczyznę powiązań interregionalizm. Aby osiągnąć ten cel, posłużono się metodą analityczno-opisową oraz porównawczą. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na odmienne determinanty ustanawiania poszczególnych struktur regionalnych, zwłaszcza na dużą rolę uwarunkowań geopolitycznych.(abstrakt oryginalny)

Regionalism, in addition to integration and globalization, is the dominant process in the contemporary world economy, affecting the shape of the interstate relations in the context of economic, social, political and security sphere. Simultaneously, the growing importance of East Asian countries is conducive to intensifying the regional cooperation. This process was significantly affected by the Asian financial crisis of 1997-1998 and the 2008-2009 global crisis. The aim of the article is to present and analyse the structure of East Asian regionalism, taking into account all of its geospatial dimensions: mikroregionalism, subregionalism, makroregionalism, transregionalism, and the widest one: interregionalism. Research methods applied include the analysis of scientific publications and the comparative approach. The results of the analyses indicate that there are different determinants of the cooperation, with a particularly significant role of geopolitics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACD, 2016, Asia Cooperation Dialogue, About ACD, http://www.acd-dialogue.org [dostęp: 29.03.2016].
 2. Acharya A., 2014, Constructing a Security Community in Southeast Asia. ASEAN and the Problem of Regional Order, Routledge, London - New York.
 3. Campbell G., 2013, The Indian Ocean Rim (IOR) Economic Association. History and Prospects, [w:] The Indian Ocean Rim. Southern Africa and Regional Cooperation, RoutiedgeCurzon, London - New York.
 4. Chen X., 2005, As Borders Bend. Transnational Spaces on the Pacific Rim, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.
 5. Das S.B. (ed.), 2012, Achieving the ASEAN Economic Community 2015, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
 6. Dent C.M., 2008, East Asian Regionalism, Routledge, London - New York.
 7. Gaens В., 2013, Europe-Asia Interregional Relations, Ashgate Publishing, Aldershot - Burlington.
 8. Hermawan Y.P., 2016, Institutionalisation of inter-regional cooperation. The case of ASEM and FEALAC, [w:] Institutionalizing East Asia. Mapping and Reconfiguring Regional Cooperation Politics in Asia, ed. A.D. Ba, C.-C. Kuik, S. Sudo, Routledge, Abingdon - New York.
 9. ILO, ADB, 2014, ASEAN Community 2015. Managing integration for better jobs and shared prosperity, International Labour Organization, Asian Development Bank, Bangkok.
 10. Jora S., 2007, Patterns of Development through "Europeanization" - Towards a Universal Modus Operandi?, [w:] The EU's Experience in Integration. A model for ASEAN+3?, ed. L. Dong, G. Heiduk, P. Lang, Bern.
 11. Manners-Bell J., 2014, Global Logistics Strategies. Delivering the Goods, Kogan Page Publishers, London - Philadelphia - Daryaganj.
 12. Prado С. de, 2007, Global Multi-level Governance. European and East Asian Leadership, United Nations University Press, Tokyo - New York.
 13. Riggirozzi P., Tussie D. (ed.), 2012, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism, Springer Science & Business Media, London - New York.
 14. Roberts C.B., 2012, ASEAN Regionalism. Cooperation, values and institutionalization, Routledge, London - New York.
 15. Telo M. (ed.), 2013, European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era, Ashgate Publishing, Aldershot - Burlington.
 16. Tong S.Y., Chong C.S.K., 2011, ASEAN Economic Growth Triangles and Implications for China, [w:] China-ASEAN Sub-regional Cooperation, ed. M. Li, C.G. Kwa, World Scientific, Singapore.
 17. Wajjwalku S., Chong Ho K., Yoshida O. (ed.), 2016, Advancing the Regional Commons in the New East Asia, Routledge, Abingdon - New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.010.5591
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu