BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gubernat Ewa (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Financial Risk of Local Government Units from the Perspective of Commercial Banks
Ryzyko finansowania jednostek samorządu terytorialnego w ocenie banków komercyjnych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 39-50, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Samorząd terytorialny, Banki
Financial risk, Local government, Banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorządy w Polsce realizują zadania publiczne, często nie dysponując wystarczającymi zasobami finansowymi. Jako podmiot publiczny, posiadają osobowość prawną oraz mają prawo korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania. Oznacza to, że przy ograniczonych dochodach oraz wykonywaniu zadań publicznych na oczekiwanym poziomie, samorządy aktywnie wykorzystują przywilej za zadłużanie się i zgłaszają popyt na pieniądz. Zatem instytucje finansujące dokonują analizy ryzyk, determinujących szeroko pojętą wiarygodność kredytową, wykorzystując informacje dotyczące ich sytuacji finansowej, ekonomicznej i społecznej. Uwzględniają przy tym pozostałe czynniki specyficzne dla podsektora samorządowego. Analiza ryzyk pozwala ustalić, jaka jest determinacja samorządów do spłaty długu, oraz ocenić, które czynniki i w jakim wymiarze mogą zakłócić tę spłatę.(abstrakt oryginalny)

Local government units carry out tasks aimed at meeting the needs of the local community. The implementation of these tasks necessitates the collection and disbursement of funds. As practice shows, rarely is a balance reached between revenue and expenditure. The shortage of the necessary funds to cover all planned expenditures in a given year causing the budget deficit, which in turn causes the need for borrowing. On this specific issue, this article presents the current scope of local government co-operation with banks. The article presents a catalogue of loan products and their availability to local governments. In this respect, the author has paid particular attention to the range of analyzed banks' risks, and the availability of information about the risks. This in the fullest possible way supports the implementation of the lending process, especially in terms of long-term financing. The primary purpose of the considerations made in this study was to find answers to the questions: what kind of risks are analyzed by banks in the lending process and how relevant are they? The conclusions were based on a literature review and survey research concerning the co-operation between commercial banks with local government units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacka-Kisiel E., Korenik D., 1998, Badanie zdolności kredytowej samorządu terytorialnego przez bank, [in:] Dolata S. (ed.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Czudec A., Kata R., 2013, Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Finanse komunalne, nr 5.
 3. Dylewski M., Filipiak B., 2012/2013, Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
 4. Filipiak B., 2008, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa.
 5. Galbarczyk T.A., 2007, Zarządzanie ryzykiem banku w procesach kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Węcławski J., Kicia M. (ed.), Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 6. Gonet W., 2006, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa.
 7. Gonet W., 2004, Ocena zdolności kredytowej samorządów, Bank i Kredyt, nr 7.
 8. Korenik D., Korenik S., 2007, Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa.
 9. Pluskota P., 2008, Rola i zadania JST w sferze zaspokajania potrzeb społecznych, [in:] Filipiak B., Flejterski S. (ed.), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 10. Poniatowicz M., 2005, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 11. Poniatowicz M., 2010, Transfer ryzyka jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 620.
 12. Wiśniewski M., 2011, Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Studia BAS, nr 4(28).
 13. Wojtasiak-Terech A., 2011, Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu