BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz-Świątkiewicz Marta (Opole University)
Tytuł
Financial Exclusion as a Result of Limited Financial Literacy in the Context of the Financialization Process
Wykluczenie finansowe jako skutek ograniczonych umiejętności finansowych w kontekście procesu finansjalizacji
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 90-101, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zachowania finansowe, Wykluczenie finansowe, Usługi finansowe, Wiedza ekonomiczna
Financial behaviour, Financial exclusion, Financial services, Economic knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie umiejętności finansowe wydają się niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w rynku usług finansowych. W obliczu procesu finansjalizacji niewystarczająca wiedza finansowa może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do wykluczenia finansowego. Świadomość finansowa może być definiowana jako zjawisko związane z byciem świadomym zdarzeń i procesów finansowych i posiadaniem zdolności do zbadania i oceny tych zjawisk lub jako zespół cech psychologicznych umożliwiających kontrolowanie swoich zachowań finansowych. Wiedza finansowa jest częścią świadomości finansowej. Niniejszy artykuł pokazuje, w jaki sposób wiedza i świadomość finansowa są odpowiedzialne za wykluczenie finansowe zdiagnozowane w opisanym w badaniu. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy brak lub niewystarczające umiejętności finansowe mogą być odpowiedzialne za wykluczenie finansowe.(abstrakt oryginalny)

Today financial literacy and consciousness seems to be indispensable for the proper participation in the financial services market. In the face of the financialization process, the lack of or even insufficient financial knowledge and consciousness, can lead to serious consequences, including financial exclusion. Financial consciousness can be defined as a phenomenon connected with being aware of financial incidents and processes and having the capability to explore and evaluate these phenomena, or as a complex psychological formation acting to control one's financial behaviour. Financial literacy is a part of financial consciousness. This article shows how and in what way financial literacy and consciousness are responsible for the financial exclusion diagnosed in the survey. The aim of the article is to answer the question whether the lack of or insufficient financial literacy can be responsible for financial exclusion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderloni L., Carluccio E. 2007, Access to bank account and payment services, [in:] Anderloni L., Braga M., Carluccio E. (eds.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.
 2. Caskey J., Duran C., Solo T., 2006, The Urban Unbanked in Mexico and the United States, The World Bank, Washington.
 3. Delavande A., Rohwedder S., Willis R., 2008. Preparation for retirement, financial literacy and cognitive resources, University of Michigan Retirement Research Center Working Paper 2008-190.
 4. Epstein G., 2005, Introduction: Financialization and the world economy, [in:] Epstein D. (ed.) Financialization and the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham.
 5. European Commission, 2008, Financial services provision and prevention of financial exclusion, Brussels.
 6. Golubeva E.V., Golubeva I.V., 2015, Deformations in Economic Consciousness of Children Raised in Orphanages, SAGE Publications, http://dx.doi.org/10.1177/2158244015604191 (29.12.2015).
 7. Hsu J., 2011, Aging and strategic learning: The impact of spousal incentives on financial literacy, Indiana State University Networks Financial Institute Working Paper 2011-WP-06.
 8. Jappelli T., Padula M., 2013, Investment in financial literacy and saving decisions, Journal of Banking and Finance, 37 (8), pp. 2779-2792.
 9. Kempson E., Whyley C., 1999, Kept out or opted out? Understanding and combating financial exclusion, The Policy Press, Bristol.
 10. Leyshon A., Thrift N., 1995, Geographies of financial exclusion: Financial abandonment in Britain and United States, Transactions of the Institute of British Geographers. New Series, No. 20, pp. 312-341.
 11. Lusardi A., Mitchell O., 2014, The economic importance of financial literacy: Theory and evidence, Journal of Economic Literature, 52(1), pp. 5-44.
 12. Pollard J., 1996, Banking at the margins: A geography of financial exclusion in Los Angeles, Environment and Planning A, No. 28, pp. 1209-1232.
 13. Świecka B., 2008, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.
 14. Wallace A., Quilgars D., 2005, Homelessness and Financial Exclusion: A Literature Review, University of York, York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.4.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu