BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jasiński Łukasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny
Impact of the Healthcare Reform in the United States (ObamaCare) on the Pharmaceutical Business
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2016, tom 22, nr 4, s. 35-45, bibliogr. s. 44-45
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo farmaceutyczne, Reforma służby zdrowia, Polityka zdrowotna, Przemysł farmaceutyczny
Pharmaceutical company, Health care reform, Health care policy, Pharmaceutical industry
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: I11, I13, I18
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W poniższym artykule krótko przedstawimy główne pozytywne i negatywne skutki reformy zdrowotnej w USA. Następnie wskażemy skutki, jakie miało wprowadzenie ObamaCare na zyski i działalność firm farmaceutycznych. Na końcu zaprezentowane zostaną nasze wnioski. (fragment tekstu)

ObamaCare changes have different influence on diverse healthcare business. Pharmaceutical industry seems to gain on this reform unlike the insurance business. In this article we briefly present the main positive and negative effects of health reform in the US. Then, we point to the impact of ObamaCare on profits, costs and activities of pharmaceutical companies. We discuss changes such as: increase in sales of prescription drugs; new rules of registration of generic drugs; novel tax on sales of original drugs; incentives for pharma to put more attention to specific fields in R&D; bigger transparency in relations between physicians and pharma industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accad M. (2016), The pharma-fed doctor, https://mises.org/blog/pharma-fed-doctor (dostęp; 29.07.2016).
 2. Advamed (brak daty), The Physician Sunshine Act and You, http://advamed.org/res.download/60 (dostęp: 07.07.2016).
 3. Agrawal, S., Brennan, N., Budetti, P. (2013), The Sunshine Act-effects on physicians, "New England Journal of Medicine", nr. 368(22), s. 2054-2057.
 4. ASPE DataPoint. (2015), Health Insurance Coverage and the Affordable Care Act, https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/pdf/111826/ACA health insurance coverage brief 09212015.pdf (dostęp: 07.07.2016).
 5. Bloomberg (2016), Humana echoes ObamaCare warning following UnitedHealth exits, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-05/humana-echoes-obamacare-warning-following-unitedhealth-exits (dostęp: 13.07.2016).
 6. Boyapati V. (2010), What\'s really wrong with the healthcare industry, https://mises.org/library/whats-really-wrong-healthcare-industry (dostęp; 26.07.2016).
 7. Brown, L. D. (2008), The amazing noncollapsing US health care system-is reform finally at hand? "New England Journal of Medicine", nr. 358(4), s. 325-327.
 8. Commonwealth Fund (2016), Americans\' Experiences with ACA Marketplace and Medicaid Coverage: Access to Care and Satisfaction, http://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2016/may/ACA-tracking-survey-access-to-care-and-satisfaction (dostęp: 07.07.2016).
 9. Daemmrich, A. A. (2011), US Healthcare Reform and the Pharmaceutical Industry, Harvard Bussines School, Boston.
 10. Global Data (2015), US Pharmaceutical Market Value Will Approach $550 Billion by 2020, says GlobalData, https://healthcare.globaldata.com/media-center/press-releases/pharmaceuticals/us-pharmaceutical-market-value-will-approach-550-billion-by-2020-says-globaldat (dostęp: 07.07.2016).
 11. Harris, B. H. (2016), The Affordable Care Act: an Analysis of Healthcare Access in the United States, http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/612990 (dostęp 02.08.2016).
 12. HHS (2013), Young Adult Coverage, http://www.hhs.gov/healthcare/about-the-law/young-adult-coverage/index.html (dostęp: 07.07.2016).
 13. Hoppe H.H. (2010), Cztery kroki do naprawy służby zdrowia, http://mises.pl/blog/2010/01/18/h-h-hoppe-cztery-kroki-do-naprawy-sluzby-zdrowia/ (dostęp: 23.07.2016).
 14. Japsen B. (2013), Obamacare will bring drug industry $35 billion in profits, http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2013/05/25/obamacare-will-bring-drug-industry-35-billion-in-profits/7ab1f9fd3b7f (dostęp: 27.07.2016).
 15. Makowska, M. (2016), Etyczne wyzwania relacji studentów medycyny z przemysłem farmaceutycznym. Studium porównawcze sytuacji w Polsce i w USA, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 16. Makowska, M.,Czerw, A. (2014), Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Zmiany wprowadzane przez Obamacare, "Hygeia Public Health", nr. 49(4), s. 733-741.
 17. Medicare (2010), What is the donut hole?, https://blog.medicare.gov/2010/08/09/what-is-the-donut hole/ (dostęp: 07.07.2016).
 18. Medicare (2016), About the Medicare Part D Prescription Drug Coverage Gap ("Donut Hole"), https://medicare.com/medicare-part-d/what-is-the-doughnut-hole/ (dostęp: 07.07.2016).
 19. Morgan, L. (2010), Healthcare Reform Law: Impact on Pharmaceutical Manufacturers. Washington, https://www.morganlewis.com/pubs/washgrpp_impactonpharmamanufacturers_lf_15apr10.pdf (dostęp: 07.07.2016).
 20. Obamacare Facts (brak daty), http://obamacarefacts.com/obamacare-facts/ (dostęp: 07.07.2016).
 21. OECD (2015), Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
 22. Parab, S. (2014), Impact of the Affordable Care Act on Pharmaceutical and Biotech industry, http://analytics.ncsu.edu/sesug/2014/PH-08.pdf (dostęp: 07.07.2016).
 23. Santerre, R. E., Neun, S. P. (2012). Health Economics: Theory, Insights, and Industry Studies, Cengage Learning , Mason, OH USA.
 24. Tax Fundation (2015), Five Years Later: ACA\'s Branded Prescription Drug Fee May Have Contributed to Rising Drug Prices, http://taxfoundation.org/blog/five-years-later-aca-s-branded-prescription-drug-fee-may-have-contributed-rising-drug-prices (dostęp: 07.07.2016).
 25. The Henry Kaiser Family Fundation (2015), Key Facts about the Uninsured Population, http://files.kff.org/attachment/fact-sheet-key-facts-about-the-uninsured-population (dostęp: 07.07.2016).
 26. Thornton M. (2012), Leki: dobre, złe i brzydkie, http://mises.pl/blog/2012/12/03/thornton-leki-dobre-zle-i-brzydkie/ (dostęp: 26.07.2016).
 27. Ziołkowski M., Kubica A., Sinkiewicz W., Maciejewski J. (2009), Zmniejszanie umieralności na chorobę niedokrwienną serca w Polsce - sukces terapii czy prozdrowotnego stylu życia?, "Folia Cardiologica Excerpta", tom 4, nr 5,, s. 265-272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.4.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu