BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skica Tomasz (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Bem Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland), Daszyńska-Żygadło Karolina (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Synthetic Development Measure of Local Administration Size in Poland
Syntetyczny wskaźnik rozmiaru administracji lokalnej w Polsce
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 111-121, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Administracja lokalna, Metody taksonomiczne
Local administration, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie rozmiaru administracji na poziomie lokalnym. Na podstawie analizy literatury wytypowano 10 zmiennych, które opisują rozmiar administracji na poziomie lokalnym. Zmienne te posłużyły do stworzenia syntetycznego wskaźnika w oparciu o metody taksonomiczne (metoda Hellwiga). Wyniki dla roku 2013, w układzie wojewódzkim, pokazały duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi jednostkami. Dane do badania pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego.(abstrakt oryginalny)

This paper is dedicated to analysing the size of local administration. On the basis of literature study, ten variables that define size of local administration were chosen, out of these variables two synthetic measures were created. The sizes of local administration at the level of voivodships were calculated for 2013. The research results show a big differentiation among the analysed units in Poland. Data were sourced from the Polish Main Statistical Office (GUS). Taxonomic methods were used in the analysis - synthetic measures were constructed on the basis of the Hellwig method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.E., 2012, Public Finance, Cengage Learning, Wadsworth.
 2. Baqir R., 1999, Districts, spillovers and government overspending, Policy Research Working Paper 2192, The World Bank, Washington D.C.
 3. Bardes B., Shelley M., Schmidt S., 2014, American Government and Politics Today: Essentials 2013-2014 Edition, Cengage Learning, Wadsworth.
 4. Boex J., 2011, Exploring the measurement and effectiveness of the local public sector: Toward a classification of local public sector finances and a comparison of devolved and deconcentrated finances, IDG Working Paper No. 2011-05, Urban Institute Center on International Development and Governance http://www.urban.org/publications/412474.html (20.12.2014).
 5. Boex J., 2012, Providing basic public services at the door step of the people? Estimating the size of the local public sector in Bangladesh, IDG Policy Brief, Urban Institute Center on International Development and Governance, http://www.urban.org/publications/412656.html (20.12.2014).
 6. Dollery B., Robotti L., 2008, Alternative model of local government, [in:] Dollery B., Robotti L. (eds.), The Theory and Practice of Local Government Reform, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 7. Garand J.C., Ulrich J., Xu P., 2014, Fiscal policy in the American States, [in:] Haider-Markels D.P. (ed.), The Oxford Handbook of State and Local Government, Oxford University Press.
 8. Garrett T.A., Rhine R.M., 2006, On the size and growth of government, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, January/February, https://research.stlouisfed.org/publications/review/06/01/GarrettRhine.pdf (21.12.2014).
 9. Heller P.S., Tait A.A., 1983, Government Employment and Pay: Some International Comparisons, International Monetary Fund, Washington D.C.
 10. Hellwig, Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, no. 4, pp. 307-327.
 11. Hemming R., 1991, Public expenditure measurement, [in:] Chu K., Hemming R. (ed.), Public Expenditure Handbook: A Guide to Public Policy Issues in Developing, International Monetary Fund, Washington D.C.
 12. Higgins M.J., Young A.T., Levy D.,2006, Federal, state, and local governments: Evaluating their separate roles in US growth, MPRA Paper No. 1014, posted 3.
 13. Ivanov S., Tchavdarova G., Savov E., Stanev H., 2002, Does Larger Mean More Effective? Size and the Functioning of Local Governments in Bulgaria, [in:] Swianiewicz P. (ed.), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Institute, Budapest.
 14. Kalseth J., Rattso J., 1995, Spending and overspending in local government administration: A minimum requirement approach applied to Norway, European Journal of Political Economy, Vol. 11.
 15. Labonte M., 2010, The Size and Role of Government, Economic Issues, June 14, Congressional Research Service 7-5700, RL32162 http://fpc.state.gov/documents/organization/145595.pdf (21.12.2014).
 16. Mackenzie G.A., 1991, Public sector employment, [in:] K. Chu, R. Hemming (ed.), Public Expenditure Handbook: A Guide to Public Policy Issues in Developing, International Monetary Fund, Washington D.C.
 17. Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 18. Pevcin P., 2012, Local Government in Slovenia: Structure, Size, and Expenditures, Croatian and Comparative Public Administration, No. 03/2012-04.
 19. Phillips K.L., Chen B., 2007, A panel data sensitivity analysis of regional growth in China, [in:] Lin S., Zhu X. (eds.), Private Enterprises and China's Economic Development, Routledge.
 20. Pluta, W., 1986, Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 21. Rocznik Statystyczny Pracy za rok 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 22. Rocznik Statystyczny Województw za rok 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 23. Salvino R., 2007, Home rule effects on state and local government size, Georgia State University, Working Paper, No. 701, February.
 24. Sellers J.M., 2003, Between National State and Local Society: Infrastructures of Local Governance in Developed Democracies, University of Southern California, Los Angeles.
 25. Weiher G.R., Lorence J., 1991, Growth in state government employment: A time series analysis, Western Political Quarterly, June.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.4.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu