BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochnik Dominika (Korfanty Upper Silesian School of Economics, Katowice), Rosmus Renata (Korfanty Upper Silesian School of Economics, Katowice)
Tytuł
Vocational Preferences of Young Polish Men and Women
Preferencje zawodowe młodych Polek i Polaków
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 6, s. 43-56, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Mężczyzna, Stereotypy, Rozwój zawodowy pracownika, Kobieta, Rynek pracy
Men, Stereotypes, Professional development of employees, Woman, Labour market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza preferencji zawodowych wśród kobiet i mężczyzn w wieku wchodzenia na rynek pracy (20-24 lat) i w wieku zwiększonej aktywności na rynku pracy (30-34 lat). W badaniu wzięło udział 8125 młodych dorosłych Polaków, w tym 4693 kobiet i 3432 mężczyzn. Do badania użyto autorskiego narzędzia Ochnik, Rozmus i Stali "Potencjał Zawodowy", w którym wyróżniono pięć typów preferencji zawodowych: prospołeczny, przywódczy, twórczy, techniczny i metodyczny. Wyniki badania wskazują, że kobiety prezentowały preferencje zawodowe wychodzące poza stereotyp płci. Wraz z wiekiem wzrastał poziom nasilenia typu twórczego i technicznego. Wyniki ukazujące znaczenie płci i wieku dla kształtowania się preferencji zawodowych mogą przełamywać stereotypy płciowe. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is the analysis of the vocational preferences of young Poles aged 20-24 (the period for entering the labor market) and 30-34 (the period of increased vocational activity). The study encompassed 8,125 young adult Poles, including 4,693 women and 3,432 men. The study was conducted by means of an original tool-the Vocational Potential Inventory (Ochnik, Rosmus, and Stala)-featuring five types of vocational preferences: Pro-Social, Leadership, Creative, Technical, and Methodical. Research results prove that women's vocational preferences traversed beyond gender stereotypes. The preference for Creative and Technical types grew in line with age. Results depicting the significance of sex and age in shaping vocational preferences may contribute to the suppression of gender stereotypes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boski P. (1999), "Humanizm w kulturze i mentalności Polaków" [Humanism in the culture and mentality of Poles.], B. Wojciszke and M. Jarymowicz (Editors), Rozumienie zjawisk społecznych [Understanding social phenomena], Warsaw, PWN.
 2. Boski P. (2006), "Męskość - kobiecość jako wymiar kulturowy. Koncepcje - problemy - pytania" [Masculinity - femininity as a cultural dimension: Concepts, issues, and questions], A. Chybicka and M. Kaźmierczak (Editors), Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne [The woman in culture, culture in the woman: Interdisciplinary studies], Cracow, IMPULS.
 3. Brzezińska A. (2003), "Pojęcie zmiany rozwojowej" [The concept of developmental change], J. Strelau (Editor), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna [Psychology, an academic textbook: General psychology], Vol. 1, Gdańsk, GWP.
 4. Gosling S. D., Vazire S., Srivastava S., and John O. P. (2004), "Should We Trust Web-Based Studies? A Comparative Analysis of Six Preconceptions about Internet Questionnaires", American Psychologist, No. 59.
 5. GUS (2015), "Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015" [Labor force survey in Poland: 1st quarter, 2015], Warsaw.
 6. Hofstede G., Hofstede G. J., and Minkov M. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, 3rd edition, McGraw-Hill Education.
 7. Hornowska E. and Paluchowski W. J. (2002), "Technika badania ważności pracy D. E. Supera" [The method behind D. E. Super's Valued Work Outcomes.], M. Strykowska (Editor), Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna [Modern organizations: Challenges and perils - Psychological perspective.], Poznań, Humanior Press.
 8. Kuczyńska A. (1998), Sposób na bliski związek. Zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymania więzi w bliskich związkach [The way to a close relationship: Binding behaviors in the process of developing and maintaining attachment in close relationships], Warsaw, PAN.
 9. Kuczyńska A. (2002), "Płeć psychologiczna idealnego i rzeczywistego partnera życiowego oraz jej wpływ na jakość realnie tworzonych związków" [Type of gender schema of the ideal and real life partner and its influence on the quality of formed relationships], Przegląd Psychologiczny [Psychology Review], 45, 4.
 10. Mandal E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią [The subjective and interpersonal consequences of gender stereotypes], 2nd Edition, Katowice, University of Silesia Press.
 11. Mandal E., Gawor A., and Buczny J. (2012), "The Stereotypes of Man and Woman in Poland - Content and Factor Structures", E. Mandal (Editor), Masculinity and Femininity in Everyday Life, Katowice, University of Silesia Press.
 12. Ochnik D. (2012), "Przedsiębiorczość i wartości cenione w pracy w kontekście płci psychologicznej" [Entrepreneurship and work values in the context of psychological gender], Z. Ratajczak (Editor), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne [Entrepreneurship: Its sources and psychological conditioning], Warsaw, Difin Publishers.
 13. Prediger D. J. (1999), "Basic Structure of Work-Relevant Abilities", Journal of Counseling Psychology, 42, 178-184.
 14. Su R., Rounds J., and Armstrong P. (2009), "Men and Things, Women and People: A Meta- Analysis of Sex Differences in Interests", Psychological Bulletin, 135, 6.
 15. Super D. E., Savickas M. L., and Super С. M. (1996), "A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development", D. Brown and L. Brooks (Editors), Career Choice and Development, San Francisco, Jossey-Bass.
 16. Thompson R. C., Donnay D. А. С., Morris M. L., and Schaubhut N. A. (2004), "Exploring Age and Gender Differences and Vocational Interests", access on March 5, 2016 at http://www.cppasiapacific.com/content/Research%20and%20White%20Papers/Strong/Strong_Age_and_Gender.pdf.
 17. Trempała J. (2003), "Koncepcje rozwoju człowieka" [Concepts of human development], J. Strelau (Editor), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna [Psychology, an academic textbook: General psychology] Vol. 1, Gdańsk, GWP.
 18. Woods A. S. and Hampson S. E. (2010), "Predicting Adult Occupational Environments from Gender and Childhood Personality Traits", Journal of Applied Psychology, 95, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu