BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowska Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
China's 'One Belt, One Road' Strategy and Its Implications for the Global World Order
Chińska strategia "jeden pas, jedna droga" i jej implikacje dla globalnego ładu światowego
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 157-168, bibliogr. 27 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Współpraca gospodarcza, Jedwabny Szlak, Nowy Jedwabny Szlak
International economic cooperation, Economic cooperation, Silk Road, New Silk Road
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Chiny, Azja
China, Asia
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę Nowego Jedwabnego Szlaku (OBOR) - chińskiej strategii współpracy - i jego możliwych konsekwencji dla ładu światowego. Autor zastanawia się, czy współpraca w ramach OBOR może być korzystna w aspekcie gospodarczym dla wszystkich zaangażowanych stron, czy też w sensie geopolitycznym da Chinom prymat na wschodniej półkuli. Artykuł oparty został na analizie dostępnych informacji prasowych w języku angielskim, w związku z brakiem opracowań naukowych ze względu na wstępną fazę projektu. Pierwsza część opracowania zawiera genezę strategii i dotychczasowe rezultaty współpracy. W kolejnej przedstawione są spodziewane korzyści dla Chin i krajów partnerskich wraz z prawdopodobnymi konsekwencjami dla ładu światowego. Opracowanie zamykają wnioski końcowe i bibliografia.

The paper is an analysis of China's New Silk Road ('one belt, one road', OBOR) cooperation strategy and its implications for the global world order. It discusses whether the OBOR project may be a win-win concept for all the parties engaged in the economic aspect, yet unequally beneficial in geopolitical sense, giving China primacy in the Eastern hemisphere. In the absence of scientific studies due to the initial phase of the project, the article analyses the available press releases in English. The first part provides the genesis of the OBOR project and China's insofar achievements. Then, the expected benefits for both China and its partner countries are enumerated altogether with their consequences for the world order. The final part contains conclusion remarks and references.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASEAN, 2013, Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament, http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm [access: 26.01.2016].
 2. Bo Z., 2014, The String of Pearls and the Maritime Silk Road, CHINA US Focus, http://www. chinausfocusxom/foreign-policy/the-string-of-pearls-and-the-maritime-silk-road/ [access: 25.01.2016].
 3. Bradsher K., 2015a, China Falters, and the Global Economy Is Forced to Adapt, The New York Times, http //www.nytimes.com/2015/08/27/business/intemationaVchina-falters-and- the-global-economy-is-forced-to-adapt.html [access: 02.03.2016].
 4. Bradsher K., 2015b, China 's Renminbi Is Approved by I.M.F. as a Main World Currency, The New York Times, http://www.nytimesxoirv/2015/iy01/business/intemaüormVchina-ren-minbi-reserve-currency.html [access: 01.04.2016].
 5. Brown K., 2015, China's Globe-Trotting President, The Diplomat, http://thediplomat.com/ 2015/10/chinas-globe-trotting-presidenl/ [access: 23.01.2016].
 6. Chellaney В., 2015, A Silk Glove for China's Iron Fist, Project Syndicate, http://www.project- syndicate.org/commentary/china-silk-road-dorninance-by-brahma-A [access: 24.01.2016].
 7. Ferchen M., 2016, China Keeps the Peace, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/ articles/china/2016-03-08/china-keeps-peace [access: 19.03.2016].
 8. Fukuyama F., 2016, Exporting the Chinese Model, Project Syndicate, https://www.project- syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-strategy-by-francis-fukuyama-2016-01 [access: 27.01.2016].
 9. IEA, 2015, Key World Energy Statistics 2015, International Energy Agency, http://www. iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics-2015. html [access: 03.04.2016].
 10. IMF, 2015, Press Release No. 15/540: IMF's Executive Board Completes Review of SDR Basket, Includes Chinese Renminbi, International Monetary Fund, http://www.imf.org/ external/np/sec/pr/2015/prl5540.htm [access: 03.04.2016].
 11. Ingram E., 2015, Karot in Pakistan to Be First Hydropower Project Financed by China's Silk Road Fund, Hydro World, http://www.hydroworld.com/ articles/2015/04/karot-in-pakistan- to-be-first-hydropower-project-financed-by-china-s-silk-road-fund.html [access: 30.03.2016].
 12. Joining the Dots, 2016, The Economist, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21695765-some-treats-ahead-railway-enthusiasts-iranu2019s-new-continent- spanning [access: 08.03.2016].
 13. Krauss С., Bradsher K., 2015, China's Global Ambitions, Cash and Strings Attached, The New York Times, http://www.nytimes.corn/2015/07/26/bminess/mtemational/chinas-global-ambitions-with-loans-and-stiings-attached.htrnl [access: 03.04.2016].
 14. LeVine S., 2015, China Is Building the Most Extensive Global Commercial-Military Empire in History, Quartz, http://qz.com/415649/china-is-building-the-most-extensive-global- commercial-military-empire-in-history/ [access: 02.04.2016].
 15. Orlik Т., Chen F., 2015, One Belt, One Road: Assessing the Economic Impact of China's New Silk Road, Bloomberg Brief, http://www.bloombergbriefs.eom/conten/uploads/sites/y2015/07/SC_062615-OBOR.pdf [access: 02.06.2016].
 16. Paton J., Guo A., 2014, Russia, China Add to $400 Billion Gas Deal With Accord, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/artides/2014-ll-10/rassk-china-add-to-400-billion-gas-deal-with-accord [access: 23.03.2016].
 17. Perlez J., Buckley С., 2015, China Retools Its Military with a First Overseas Outpost in Djibouti, The New York Times, http://www.nytimes.com/2015/11/27/world/asia/china-military-presence-djibouti-africa.html [access: 23.03.2016].
 18. SBP, [n.d.], Net Inflow of Foreign Private Investment, State Bank of Pakistan, http://www.sbp.org.pk/ecodata/nifp_arch/index.asp [access: 26.07.2016].
 19. Shi Т., Pearson N.O., 2015, China Picks Pakistan as First Stop on $40 Billion Silk Road, Bloomberg, http://www.bloombergxom/news/articles/2015-04-21/china-picks-pakistan-dam-as-first-stop-on-40-bfflion-silk-road [access: 22.03.2016].
 20. WTO, 2015, International Trade Statistics 2015, https://www.wto.org/english/res_e/statis_ e/its2015_e/itsl5_world_trade_dev_e.htm [access: 03.04.2016].
 21. Xi Suggests China, Central Asia Build Silk Road Economic Belt, 2013, Xinhua, http://news.xin-huanet.com/english/china/2013-09/07/c_132700695.htm [access: 26.01.2016].
 22. Xi's Focus on Foreign Trips: Belt and Road Initiative, 2016, China Daily, http://www.chinadaily. com.cn/world/2016-01/06/content_22946689_5.htm [access: 04.01.2016].
 23. Xinhua, 2015a, Belt and Road Not Geopolitical Tool, Says Spokesperson, China Daily, http:// wwwxWnadaüyxomxrVchina/2015-12/29/content_22859620.htm [access: 02.04.2016].
 24. Xinhua, 2015b, SCO Members Vow Deeper Cooperation under Belt and Road Initiative, China Daily, http://wwwxhinadaily.com.cn/world/20151iattendsl4thsco/2015-12/15/content_22721215.htm [access: 01.04.2016].
 25. Xinhua, 2016a, First Train from China to Iran Stimulates Silk Road Revival, http://news.xinhua-net.com/english/2016-02/16/c_135100997.htm [access: 21.03.2016].
 26. Xinhua, 2016b, News Analysis: Belt & Road Initiative Shores up China-Mideast Cooperation, http://news.xinhuanet.com/english/2016-01/23/c_135038815.htm [access: 21.03.2016].
 27. Xuetong Y., 2014, China's New Foreign Policy: Not Conflict But Convergence of Interests, Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/yan-xuetong/chinas-new-foreign-policy_b_4679425.html [access: 11.06.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.012.5593
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu