BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorek Monika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Conversion of Customer Experience and Its Impact on Brand Community - the Thermomix Analytical Model
Konwersja doświadczeń klienta i jej wpływ na społeczność wokół marki - model analityczny thermomix
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 4, s. 255-266, wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Strategia marki, Zarządzanie doświadczeniem klienta, Relacje klient-klient
Brand strategy, Customer Experience Management (CEM), Consumer to Consumer (C2C)
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Społeczności marek od dłuższego czasu skupiają uwagę twórców marek. Głównym powodem jest fakt, iż mogą one być źródłem ważnych informacji o marce zarówno dla firm, jak i samych klientów. W artykule badane są procesy przyczyniające się do genezy powstania społeczności marek. Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy transcendentne doświadczenia klientów z marką oraz konwersja doświadczeń klienta doprowadza do jego przemiany, której skutkiem jest współtworzenie społeczności marki. W wyniku analizy wskazano implikacje marketingowe dla menedżerów związane z tym, jak na etapie formowania społeczności można zarządzać marką. (abstrakt oryginalny)

For many years brand communities have been the subject of interest of brand creators. The main reason for it is the fact that they are a very important source of information about the brand both for companies and customers. This article examines the processes that contribute to the origins of creation of brand communities. This article aims to verify whether transcendent customers' experience with the brand and the conversion of customer experience leads to transformation thereof, the result of which is co-creation of a brand community. The marketing implications for managers were shown as related to brand managing at the stage of communities' formation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker J.L., Fournier S., Brasel S.A. (2004), When good brands do bad, "Journal of Consumer Research", No. 31, June.
 2. Algesheimer R, Dholakia U.M., Herrmann A. (2005), The social influence of brand community: evidence from European car clubs, "Journal of Marketing", No. 69(7).
 3. Andersen P.H. (2005), Relationship marketing and brand involvement of professionals through web-enhance brand communities: The case of Coloplast, "Industrial Marketing Management", No. 34.
 4. Arnould E.J., Price L.L. (1993), River magic: Extraordinary experience and the extended service encounter, "Journal of Consumer Research", No. 20.
 5. Bagozzi R.P., Dholakia U.M. (2006), Antecedents and purchase consequences of customer participation in small brand communities, "International Journal of Research in Marketing", No. 23(1).
 6. Bagozzi R.P., Dholakia U.M. (2002), Intentional social action in virtual communities, "Journal of Interactive Marketing",No. 16(2).
 7. Belk R.W., Wallendorf M., Sherry J.F.Jr. (1989), The sacred and the profane: Theodicy on the Odyssey, "Journal of Consumer Research", No. 16.
 8. Carlson, B.D., Suter, T.A. and Brown, T.J. (2008), Social versus psychological brand community: The role of psychological sense of brand community, "Journal of Business Research", No. 61(4).
 9. Cartwright D., Zandler A. (1968), Group Dynamics Research and Theory, Harper&Row, New York, (za:) Bagozzi R.P. (2000), On the Concept of International Social Action in Consumer Behavior, "Journal of Consumer Research", No. 12.
 10. Cova B., Cova V. (2002), Tribal marketing: The tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, "European Journal of Marketing", No. 36, 5/6.
 11. Csikszentmihalyi M. (1990), Flow: The psychology of optimal experience, Harper & Row, New York.
 12. Dodson K.J. (1996), Peak experiences and mountain biking: Incorporating the bike into the extended self, "Advances in Consumer Research", No. 23.
 13. Fournier S. (1998), Consumer and their brands: Developing relationship theory in consumer research, "Journal of Consumer Research", No. 24(4).
 14. Fuller J., Matzler K., Hoppe M. (2008), Brand community members as a source of innovation, "Journal of Product Innovation Management", No. 25 (September).
 15. http://sjp.pwn.pl/sjp/doswiadczenie;2453772.html [access: 05.11.2015).
 16. http://thermomix.vorwerk.pl/strona-glowna [access: 05.11.2015].
 17. http://www.synonimiczny.pl/slownik-synonimow/do/do wiadczenie [access: 05.11.2015].
 18. Ismail A.R., Melewar T., Lim L., Woodside A. (2011), Customer experience with brands: Literature review and research directions, "The Marketing Review", No. 11.
 19. Kacprzak A., Dziewanowska K., Skorek M. (2015), Experienceeconomy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Kuenzel S., Halliday S.V. (2008), Investigating antecedents and consequences of brand identification, "Journal of Product and Brand Management", No. 17(5).
 21. LaSalle D., Britton T.A. (2003), Priceless: Turning Ordinary Products into Extraordinary Experiences, Harvard Business School Press, Boston.
 22. Maslow A. (1962), Toward a psychology of being, Van Nostrand Princeton, NJ.
 23. McAlexander J.H., Schouten J.W., Koenig H.F. (2002), Building Brand Community, "Journal of Marketing", No 2.
 24. McAlexander J.H., Schouten J.W. (1998), Brandfests: Servicescapes for the cultivation of brand equity, (in:) Sherry, Jr. J.F. (Ed.), Servicescapes: The concept of place in contemporary markets, American Marketing Association, Chicago.
 25. Muniz A.M., O'Guinn T.C. (2001), Brand Community, "Journal of Consumer Research", No. 3.
 26. Ouwersloot H., Odekerken-Schro¨der G. (2008), Who's who in brand communities - and why?, "European Journal of Marketing", Vol. 42, No. 5/6.
 27. Pine B.J.II, Gilmore J.H. (1998), Welcome to the experience economy, "Harvard Business Review", No. 76.
 28. Pine J., Gilmore J. (1999), The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
 29. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creation experiences: The next practice in value creation, "Journal of Interactive Marketing", No. 18.
 30. Schouten J.W., McAlexander J.H., KoenigH.F. (2007), Transcendent customer experience and brand community, "Academy of Marketing Science", No. 35.
 31. Skorek M. (2014), The building of consumer brand groups, "Marketing i Rynek", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu