BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobrek Iwona (Urząd Miasta Szczecin)
Tytuł
Działalność agencji ratingowych na przykładzie sektora publicznego w Polsce
The Activity of the Rating Agencies on the Example of the Public Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2016, nr 1, s. 43-52, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rating, Agencje ratingowe, Sektor publiczny
Rating, Rating agency, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potrzeba uzyskania informacji o wiarygodności kredytowej podmiotów, które pożyczają pieniądze zarówno po stronie inwestorów instytucjonalnych, jak i po stronie prywatnych pożyczkodawców była przyczyną powstania agencji ratingowych. Rynek usług związanych z nadawaniem ratingów jest zdominowany przez trzy największe agencje: S&P's, Moody's i Fitch. Agencje ratingowe, które początkowo działały na podstawie przepisów wewnętrznych dzisiaj podlegają regulacjom na rynkach światowych. Główną przyczyną wprowadzenia przepisów normujących działalność agencji ratingowych była ich rola w kryzysach światowych, a w szczególności w kryzysie z 2008 roku. Pomimo wielu zastrzeżeń dotyczących zachowań agencji ratigowych w przeszłości ich rola jest bardzo istotna i często ma walor nie tylko promocyjny, ale także edukacyjny, w szczególności dla podmiotów sektora publicznego, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The reason to establish credit-rating agencies was the need of both institutional and private investors to get information about the creditworthiness of the entities which borrow money. The credit-rating services market is dominated by the three biggest agencies: S&P's, Moody's and Fitch The credit-rating agencies which at the beginning acted according to the internal rules nowadays are the subject of international regulations. The main reason to implement rules for the activity of the credit-rating agencies was the role they played during the economic crises, especially during the crisis in 2008. Beside many doubts and accusations regarding activity of the credit-rating agencies in the past it is elear that the role of them is very important and often ratings have not only promotional but also educational meaning for the examined entities, especially for the public sector units among them the local governments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Brylak, Agencje ratingowe na rynku inwestycji. Prawne aspekty instytucji. Kraków: Zeszyty Naukowe PTE nr 11,2011, s. 313.
 2. J. Czempas, T. Kobiński, K. Marcinek, Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 177, Katowice: 2014, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-ef656fd3-55be- 3d29-8181 -a011206aeac7 s. 117, (09.09.2015)
 3. D. Dziawgo, Credit-rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010, s. 68.
 4. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004, s. 202.
 5. B. Filipiak, S. Flejterski, Bankowo-finansowa obsługa jst, Warszawa 2008, s. 229.
 6. N. Ferguson Jajo z Wall Street, "Polityka" Nr 8, Niezbędnik Inteligenta. (2693) 2009, s. 9.
 7. D. Haber, "Judge Scheindlin asks rating agencies - Moody's, McGraw-Hill - to face fraud claims", http://topnews.us/, (05.09.2009).
 8. A. Kamiński, Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 108.
 9. J. Krzemiński, Miasta wolą nie być oceniane. Co ukrywają?. Obserwator Finansowy 2014, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ miasta-wola-nie-byc-oceniane-co-ukrywaja/, (09.02.2015).
 10. Lawrence J. White, The Credit Rating Industry: An Industrial Organization Analysis, Stern School of Business New York University 2001, s. 4,,http://citeseerx.ist. psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.7311 &rep=rep1 &type=pdf, (24.07.2015)
 11. P. Milewski, Agencje ratingowe: Najpierw analiza, później ocena, "Gazeta Ubezpieczeniowa", Nr 28/2004, s. 9.
 12. R. Tomlinson D. Evans, The Rating Charade, "Bloomberg Market", July 2007, s. 50 - 52.
 13. M. Thlon, Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime. eFinanse nr 2 2009, http://www.e-finanse.com/article.php?art=112, (12.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu