BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Różnicowanie cen w handlu wielokanałowym - wyzwanie wizerunkowe
Price Differentiation in the Multi-Channel Trade - the Image Challenge
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 17-26, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Polityka cenowa, Psychologia postrzegania, Psychologia konsumenta, Handel
Prices, Pricing policy, Psychology of perception, Consumer psychology, Trade
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Upowszechnienie dostępu do Internetu stworzyło szanse uruchomienia sprzedaży wielokanałowej, kolejnym krokiem było dostosowanie polityki cenowej do strategii dystrybucji - międzykanałowe różnicowanie cen (channel-based price differentiation). Celem rozważań jest przedstawienie praktyki różnicowania cen w warunkach sprzedaży wielokanałowej przez pryzmat konsekwencji wizerunkowych mogących prowadzić do niekorzystnych zmian w zachowaniu zakupowym konsumenta. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej rezultatów dyskryminacji cenowej w kanałach. Zidentyfikowano również uwarunkowania wizerunkowych konsekwencji międzykanałowego różnicowania cen. W podsumowaniu zdefiniowano kilka praktycznych implikacji dla oferentów. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)

Dissemination of the access to the Internet had created chances to launch multichannel sales; the next step was to adopt the pricing policy to the distribution strategy - channel-based price differentiation. An aim of considerations is to present the practice of price differentiation under the conditions of multi-channel sales through the prism of image consequences which may lead to unfavourable changes in consumer's purchasing behaviour. In her article, the author review the literature related to results of price discrimination in channels. She also identified determinants of image consequences of channel-based price differentiation. Summing up her consideration, the author defined several practical implications for offerers. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amara R.B., Bouslama N. (2011), Creation of Price Image Measurement Scale and Comparing Perceptions of Price Image Dimensions of Two Sales Formats, "IBIMA Business Review", Vol. 2011.
 2. Anderson E.T., Dana J. (2009), When is price discrimination profitable?, "Management Science", Vol. 55, No. 6.
 3. Bondos I. (2015), Customers attitude towards practice of online price differentiation, "Marketing i Rynek", nr 8.
 4. Bondos I., Lipowski M. (2016), Challenges for service providers under the transformation multi-channeling into omnichanneling, w druku.
 5. Buttle F., Burton J. (2002), Does service failure influence customer loyalty? "Journal of Consumer Behavior", Vol. 1, No. 3.
 6. Bruggen van G.H., Antia K.D., Jap S.D, Reinartz W.J., Pallas F. (2010), Managing Marketing Channel Multiplicity, "Journal of Service Research", Vol. 13, No. 3.
 7. Cataluna F.J.R. (2004), Price discrimination in retailing, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 32, No. 4.
 8. Cuellar S.S., Brunamonti M., (2014), Retail channel price discrimination, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 21, No. 3.
 9. Fassnacht M., Unterhuber S. (2016), Consumer response to online/offline price differentiation, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 28.
 10. Hamilton R., Chernev A. (2013), Low prices are just the beginning: price image in retail management, "Journal of Marketing", Vol. 77, No. 6.
 11. Huang J., Chang C., Chen C. (2005), Perceived fairness of pricing on the internet, "Journal of Economic Psychology", Vol. 26, No. 3.
 12. Kang M.Y., Jung K. (2015), The Effect of Online External Reference Price on Perceived Price, Store Image, and Risk, "The Journal of Business Inquiry", Vol. 14, No. 1.
 13. Leeflang P.S.H., Verhoef P.C., Dahlström P., Freundt T. (2014), Challenges and solutions for marketing in a digital era, "European Management Journal", Vol. 32, No. 1.
 14. Lipowski M. (2015), Konsument multikanałowy - przyczyny i implikacje zjawiska, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 39, T. 2.
 15. Lipowski M. (2016), Kanał komunikacji a kanał dystrybucji - zanikanie różnic i ich konsekwencje, UMCS, Lublin.
 16. Lombart C., Louis D., Labbé-Pinlon B. (2016), Price image consequences, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 28.
 17. Łukasik P., Schivinski B. (2014), Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych, "Marketing i Rynek", nr 6.
 18. Matute-Vallejo J., Bravo R., Pina J.M., (2011), The influence of corporate social responsibility and price fairness on customer behaviour: evidence from the financial sector, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 18, No. 6.
 19. Melisa K., Campo K., Breugelmansa E., Lamey L. (2015), The Impact of the Multi-channel Retail Mix on Online Store Choice: Does Online Experience Matter?, "Journal of Retailing", Vol. 91, No. 2.
 20. Murthi B.P.S., Rao R.C. (2012), Price awareness and consumers' use of deals in brand choice, "Journal of Retailing", Vol. 88, No. 1.
 21. Neslin S.A., Shankar V. (2009), Key issues in multichannel customer management: Current knowledge and future directions, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 23, No. 1.
 22. Pan X., Ratchford B.T., Shankar V. (2004), A Model of Retail Competition in Service and Price: Pure Play Internet vs. Bricks-and-Mortar Retailers, "SSRN Working Paper".
 23. Patrick H., Knee R.C., Canevello A., Lonsbary C. (2007), The role of need fulfillment in relationship functioning and well-being: as elf-determination theory perspective, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 92, No. 3.
 24. Shankar V., Yadav M.S. (2010), Emerging Perspectives on Marketing in a Multichannel and Multimedia Retailing Environment, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 24, No. 2.
 25. Trampe D., Konuş U., Verhoef P.C. (2014), Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 28.
 26. Verhoef P.C., Kannan P.K., Inman J.J. (2015), From multi-channel retailing to omni-channel retailing. Introduce to the special issue on multi-channel retailing, "Journal of Retailing", Vol. 91, No. 2.
 27. Vogel J., Paul M. (2015), One firm, one product, two prices: Channel-based price differentiation and customer retention, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 27.
 28. Waniowski P. (2014), Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Wolk A., Ebling Ch. (2010), Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 27, No. 2.
 30. Zettelmeyer F. (2000), Expanding to the internet: Pricing and communication strategies when firms compete on multiple channels. "Journal of Marketing Research", Vol. 37, No. 3.
 31. Zielke S. (2006), Measurement of retailers' price images with a multiple-item scale, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", Vol. 16, No. 3.
 32. Zielke S. (2010), How price image dimensions influence shopping intentions for different store formats, "European Journal of Marketing", Vol. 44, No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu