BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bass Hans-Heinrich (Bremen University of Applied Sciences)
Tytuł
Obstacles to and Opportunities for the Integration of an Emerging Market Economy into Global Value Chains: The Case of Tunisia
Przeszkody i możliwości integracji rozwijających się rynków z globalnymi łańcuchami wartości - przykład Tunezji
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 169-182, bibliogr. 23 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Promocja inwestycji, Łańcuch wartości, Handel międzynarodowy
Economic integration, Direct investments, Foreign investment, Investment promotion, Value chain, International trade
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Tunezja
Tunisia
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia integracji tunezyjskich firm z globalnymi łańcuchami wartości, prognoza przyszłych ich możliwości w tym zakresie, jak również propozycja działań politycznych zmierzających do zwiększenia ich udziału w globalnych łańcuchach wartości. Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczące wartości dodanej w handlu międzynarodowym posłużyły do wyliczenia bieżących wskaźników, jak również zobrazowania dawniejszej dynamiki integracji w tył oraz zwiększonego udziału w globalnych łańcuchach wartości. Z danych tych wynika, że integracja tunezyjskiej gospodarki z globalnymi łańcuchami wartości jest względnie mocna tylko w dwóch obszarach, mianowicie w przemyśle elektromaszynowym i tekstylnym. Można wykazać, że wzrost udziału w globalnym łańcuchu wartości idzie w parze z wyższą pozycją w tym łańcuchu. Mimo to udział branż tworzących najwięcej miejsc pracy (szczególnie spożywcza i tekstylna) w globalnym łańcuchu wartości zwiększył się jedynie w niewielkim stopniu. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niewłaściwa polityka promowania inwestycji. Sytuacja ta nie poprawi się zapewne w najbliższej przyszłości bez odpowiednich zmian w krajowej polityce inwestycyjnej, zwłaszcza że prognozy przewidują rozprzężenie pomiędzy Tunezją a międzynarodowym przepływem kapitału. Zalecane jest skupienie się na promowaniu lokalnej transformacji produktów rolnych eksportowanych zazwyczaj w formie nieobrobionej (pogłębianie udziału w globalnym łańcuchu wartości), jak również na stworzeniu produktów niszowych w innych sektorach, takich jak np. tekstylia przemysłowe (rozszerzenie udziału w globalnych łańcuchach wartości). Sugerowane jest również wzmocnienie powiązań małych i średnich przedsiębiorstw z globalnymi łańcuchami wartości celem poprawy zatrudnienia poprzez szerszy udział w globalnych łańcuchach wartości, a także bardziej zrównoważonego społecznie i gospodarczo rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article aims to evaluate the integration of Tunisian firms into global value chains (GVC), to offer a prognosis of their future prospects in this area, and to offer policy recommendations to improve GVC participation. Based on the OECD data on trade in value added, indicators for the current status and the previous dynamics of backward integration as well as the previous increase in GVC participation have been calculated. The data shows that the integration of the Tunisian economy into GVCs is relatively strong in only two industries: electrical machinery and textiles. It can be shown that an increase in GVC participation goes hand in hand with a strengthening of the position in GVCs. However, most industries relevant for employment generation (especially food and textiles) show only weak improvements in GVC participation. One reason can be seen in an inappropriate investment promotion policy. As the forecast shows a delinking of Tunisia from international capital flows, this situation is not likely to change for the better in the near future without changes in the country's investment policies. It is recommended to concentrate on the promotion of the local transformation of agricultural products that are usually exported untreated (deepening GVC participation) and to create niche products from other traditional sectors, such as technical textiles (broadening GVC participation). It is also suggested to increase the links of local small and medium enterprises to GVCs to allow for larger employment effects of GVC participation and for a more socially and regionally balanced economic growth.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AfDB, 2014, African Development Bank, OECD, UNDP, African Economic Outlook, Global Value Chains and Africa's Industrialisation, http://dx.doi.org/10.1787/aeo-2014-en [access: 08.09.016].
 2. AHK Tunesien, 2014, Lage und Perspektiven deutscher Exportunternehmen in Tunesien 2ßl3/2ßM, http://tanesien.ahk.de/ffleadnürv'ahk_tanesien/04_PR_Service/Umfrage_L_P/ AHK_ Tunesien_Umfrage_2013-2014.pdf [access: 08.09.2016].
 3. Bass H.H., 2015, Foreign Direct Investment in Tunisia. Performance, Policies, Prospects, Journal of International Business and Global Economy, no. 34.
 4. Conceięao P., Rieländer J., Shimeles A., Solignac-Lecomte H.-B., 2014, Are Global Value Chains Good News for Africa's Industrialization?, GREAT Insights, no. 3(5).
 5. Ezzine J., 2014, Tunisia at a Crossroads, http://www.researchresearch.com, Article-ID 1346676.
 6. FIPA, 2014, The Foreign Investment Promotion Agency, Tunisia, A Foreign Investor's Guide to Tunisia, FIPA, Tunis.
 7. Hausmann R., Hidalgo C.A., Bustos S., Chung M.C.S., Jimenez J., Simoes A., Yldirim M., 2011, The Atlas of Economic Complexity. Mapping Paths to Prosperity, http://atlas.cid.harvard. edu/media/atlas/pdf/HarvardMIT_AtlasOfEconomicComplexity_Part_I.pdf [access: 08.09.2016].
 8. Lall S., 2000, Selective Industrial and Trade Policies in Developing Countries: Theoretical and Empirical Issues, QEH Working Paper Series, no. 48.
 9. OEC, 2015, The Observatory of Economic Complexity, Economic Complexity Rankings 2015, http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/countiy/ [access: 08.09.2016].
 10. OECD 2015, Tunisia: A Reform Agenda to Support Competitiveness and Inclusive Growth, OECD, Paris.
 11. OECD.Stat, 2015, TiVA database, http://stats.oecd.org/ [access: 20.01.2016].
 12. RoT, 2014, Republic of Tunisia, Reforms Initiated by the New Tunisia, http://www.investinturiisia. tn/document/699.pdf [access: 08.09.2016].
 13. Tinbergen J., 1962, Die Prognose als Basis der Wirtschaflspolitik. Diagnose und Prognose als wirts- chaftswissenschaftlicheMethodenprcibleme, [in:] Verhandlungen auf der Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Garmisch-Partenkirchen, 1961, eds. H. Giersch, K. Borchardt, Humblot, Berlin - Duncker.
 14. Trape Ph., Chauvin M., 2015, Tunisie 2015, http:// docpIayer.fr/ 7326691-Tunisie-2015-www- africaneconorrdcoutlook-org-philippe-trape-p-trape-afdb-org-economist-pays- principal-departement-afrique-du-nord-oma-bad.html [access: 09.09.2016].
 15. UNCTAD, 2013, Global Value Chains and Development. Investment and Value Added Trade in the Global Economy, UNCTAD, Geneva.
 16. UNCTAD, 2016, UNCTADstat Database, http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html [access: 15.01.2016].
 17. UNDP, 2015, Human Development Index and. its components, http://hdr.undp.org/es/composite/ HDI [access: 02.11.2015].
 18. US DoS, 2014, US Department of State, Investment Climate Statements, http://www.state. gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/mdex.htm [access: 15.01.2016].
 19. Vivarelli M., 2012, Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of the Literature, Institute for the Study of Labor (IZA), DP 6291.
 20. Wohlmuth K., 2015, African Lions, African Tigers, and Emerging African Middle Classes: A Very Skeptical Note (Extended), University of Bremen Press, Bremen.
 21. World Bank, 2013, Global Investment Promotion Best Practices 2022: Seizing the Potential for Better Investment Facilitation in the MENA Region, The World Bank, Washington DC.
 22. World Bank, 2014, Doing Business, http://www.doingbusiness.org/rankings [access: 15.01.2016].
 23. World Bank, 2016, World Databank, http://databank.worldbarik.org/data [access: 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.013.5594
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu