BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Poverty in Sub-Saharan Africa: The Case of Sudan
Ubóstwo w Afryce Subsaharyjskiej. Przykład Sudanu
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 183-196, bibliogr. 47 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Ubóstwo
Poverty
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska, Sudan
Sub-Saharan Africa, Sudan
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest analiza ubóstwa w Sudanie w jego różnych wymiarach. Praca składa się z trzech części, nie licząc wstępu i zakończenia. W pierwszej części opisano gospodarkę Sudanu. W drugiej przedstawiono zmieniające się podejścia do definiowania ubóstwa. Ostatnia część zawiera analizę różnych wymiarów i głównych przyczyn ubóstwa w Sudanie. Autor wykorzystuje przede wszystkim opisowe i statystyczne metody analizy. W pracy opiera się głównie na badaniach literaturowych oraz najnowszych dostępnych danych statystycznych dostarczonych w większości przez różne organizacje międzynarodowe. W części końcowej autor stwierdza, że determinanty ubóstwa w Sudanie nie różnią się znacząco od przyczyn tego zjawiska w innych krajach Afryki Subsaharyjskiej. Po secesji Sudanu Południowego Sudan musi realizować politykę gospodarczą i rozwojową, która pozwoli gospodarce znaleźć się na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i pojednanie narodowe są zagadnieniem kluczowym i powinny być punktem wyjścia na drodze do ograniczenia ubóstwa w tym kraju. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present poverty in Sudan in its various dimensions. The paper consists of three sections, not counting the introduction and conclusions. In the first section, Sudan's economy is described. In the second section, changing approaches to defining poverty are presented. The last section contains the analysis of various dimensions and main determinants of poverty in Sudan. The author uses mainly descriptive and statistical methods of analysis. The paper is based mostly on literature studies and the latest available statistics provided mainly by various international organizations. The author concludes that determinants of poverty in Sudan do not differ significantly from the determinants of this phenomenon in other countries of Sub-Saharan Africa. Post-secession Sudan needs to adopt economic and development policies which would put its economy on the sustainable growth path. Internal conflict resolution and national reconciliation are the key issues and should be the starting point towards reducing poverty in the country.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Addae-Korankye A., 2014, Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature, American International Journal of Social Science, vol. 3, no. 7.
 2. AfDB, et. al., 2012, African Development bank, Development Centre of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, United Nations Development Programme, United Nations Economic Commission for Africa, African Development Outlook 2012, OECD Publishing, Paris.
 3. AfDB, et. al., 2013, African Development bank, Development Centre of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, United Nations Development Programme, United Nations Economic Commission for Africa, African Development Outlook 2013, OECD Publishing, Paris.
 4. AfDB, et. al., 2015, African Development bank, Development Centre of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, United Nations Development Programme, United Nations Economic Commission for Africa, African Development Outlook 2015, OECD Publishing, Paris.
 5. Ahmed A.E.M., Suliman S.Z., 2011, The Long-Run Relationship Between Money Supply, Real GDP, and Price Level: Empirical Evidence From Sudan, Journal of Business Studies Quarterly, vol. 2, no. 2.
 6. Attree L., 2012, Sudan and South Sudan Case Study, [in:] China and Conflict-Affected States: Between Principle and Pragmatism, I. Campbell, Th. Wheeler, L. Attree, Saferworld, London.
 7. Bisiaux R., 2013, Understanding the Mismatch among the Three Definitions of Poverty New Micro-Level Evidence from Delhi Slums, Economic & Political Weekly, vol. 48, no. 1.
 8. Booth C., 1892-1897, Labour and Life of the People in London, Macmillan, London.
 9. Butler D.M., Mariani В., 2012, China and Conflict-Affected States: Between Principle and Pragmatism, Saferworld, London.
 10. Chambers R., 1995, Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts 1, Environment and Urbanization, vol. 7, no. 1.
 11. Faki H., Taha A., 2007, Distortions to Agricultural Incentives in Sudan: Main Report, Agricultural Distortions Working Paper no. 44, The World Bank, Washington, D.C.
 12. ILO, 1977, International Labour Organisation, Meeting Basic Needs: Strategies for Eradicating Mass Poverty and Unemployment, Geneva.
 13. IMF, 2013, International Monetary Fund, Sudan: Interim Poverty Reduction Strategy Paper, IMF Country Report no. 13/318, Washington, D.C.
 14. IMF, 2015, Global Monitoring Report 2ßl4/2ßl5: Ending Poverty and Sharing Prosperity, Washington, D.C.
 15. Jahan S., 2003, Measuring Living Standard and Poverty: Human Development Index as an Alternate Measure, http//www.peri.umass.edu/fileadmin.pdf/gls_conf/glw_jahan.pdf, http:// www.peri.umass.edu [access: 22.01.2016].
 16. Leassing U., 2013, Sudan Eyes Railway Revival to Help Transform Its Economy, http:// www.reuters.com/article/us-sudan-railway-idUSBRE91 JOQ020130220 [access: 04.02.2014].
 17. Maxwell S., 1999, The Meaning and Measurement of Poverty, ODI Poverty Briefing no. 3, February.
 18. Nour S.S.O.M., 2011, Technological Change and Skill Development:. The Case of Sudan, United Nations University, Maastricht.
 19. OCHA, 2016, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, About OCHA Sudan, http://www.unocha.org/sudan/about-ocha-sudan/about-ocha-sudan, http://www.unocha.org [access: 15.01.2016].
 20. Panek Т., 2009, Ubóstwo i nierówności. Dylematy pomiaru, [in:] Warunki i jakość życia Polaków, eds. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 21. Ranganathan R., Briceno-Garmendia C.M., 2011, Sudan's Infrastructure: A Continental Perspective, Policy Research Working Paper no. 5815, The World Bank, Washington, D.C.
 22. Rowntree B.S., 1901, Poverty: A Study of Town Life, Macmillan, London.
 23. RSNPC, 2010, The Republic of Sudan National Population Council, Ministry of Welfare & Social Security, 2010, Sudan Millennium Development Goals Progress Report 2010, Khartoum.
 24. SCBS, 2010, Sudan Central Bureau of Statistics, 2010, Sudan National Baseline Household Survey 2009, NBHS 2009 Statistical Report no. 3.
 25. Schwartzman S., 1998, The Statistical Measurement of Poverty, http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc99/rio.pdf http://unstats.un.org [access: 22.01.2016].
 26. Sen A., 2000, Development as Freedom, Alfred A. Knopf, Inc., New York.
 27. Seri-Hersch I., 2013, From One Sudan to Two Sudans: Dynamics of Partition and Unification in Historical Perspective, Telaviv Notes, vol. 7, no. 13.
 28. Siddig K.H.A., 2012, Oil and Agriculture in the Post-Separation Sudan, Agricultural Economics Working Paper Series no. 1, Khartoum University, Khartoum, http://ageconsearch. umn.edu/bitstream/12234WOil and Agriculture -AgEcon3.pdf [access: 16.06.2016].
 29. Sobol I., Michałowski Т., 2015, Islamic Financial System in Sudan: Evolution and Assessment, African Journal of Economic and Sustainable Development, vol. 4, no. 2.
 30. Titumir R.A.M., Rahman K.M., 2013, Poverty Measurements: Comparing Different Approaches, [in:] Measuring Multidimensionality: State of Poverty in Bangladesh 2013, ed. R.A.M. Titumir, Shrabon Prokashani, Dhaka.
 31. TWB, 2011, The World Bank, A Poverty Profile for the Northern States of Sudan, Washington, D.C.
 32. TWB, 2012, The World Bank, Sudan Economic Brief: Recent Economic Developments 2nd Semester 2012, Washington, D.C.
 33. TWB, 2015, The World Bank, Sudan Overview, http://www.worldbank.org/en/country/sudan/overview [access: 26.01.2016].
 34. TWB, 2016, The World Bank, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/products/wdi [access: 15.01.2016].
 35. UN, 1995, United Nations, Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March, http//www.un.org/document5/ga/raiifl6ć/aranfl66-9btm [access: 16.06.2016].
 36. UN, 1998, United Nations,Statement of Commitment for Action to Eradicate Poverty Adopted by Administrative Committee on Coordination, http://www.unesco.org/mosf/acc4pov.htm [access: 27.01.2016].
 37. UN, 2016, United Nations, Millennium Development Goals Indicators. The Official United Nations Site for the MDG Indicators, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx [access: 25.01.2016].
 38. UNDP, 1997, United Nations Development Programme, Human Development Report 1997, Oxford University Press, Oxford - New York, http://hdr.undp.org/sites/default/fi- les/reports/258/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf [access: 16.06.2016].
 39. UNDP, 1998, United Nations Development Programme, Human Development Report 1998, Oxford University Press, Oxford - New York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/259/hdr_1998_en_complete_nostats.pdf [access: 16.06.2016].
 40. UNDP, 2006, United Nations Development Programme in Sudan, Macroeconomic Policies For Poverty Reduction: The Case of Sudan, United Nations Development Programme in Sudan, Khartoum, http://www.sd.undp.org/content/dam/sud/docs/Macroeconomic.pdf [access: 16.06.2016].
 41. UNDP, 2010, United Nations Development Programme, Human Development Report 2010, Palgrave Macmillan, New York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/ hdr_2010_en_complete_reprint.pdf [access: 16.06.2016].
 42. UNDP, 2015, United Nations Development Programme, Human Development Report 2015, Palgrave Macmillan, New York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_ development_report.pdf [access: 16.06.2016].
 43. UNHCR, 2016,2025 UNHCR Country Operations Profile: Sudan, http://www.unhcr.org [access: 15.01.2016].
 44. UNICEF, 2012, On the International Day of the Girl Child, UNICEF and the National Council for Child Welfare (NCCW) Call for Ending Child Marriage, http://www.unicef.org/sudan/ media_7297.html http://www.unicef.org [access: 02.06.2016].
 45. UNICEF, 2014, Levels & Trends in Child Mortality, Report 2014, http://www.unicef.org/ media/files/Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf [access: 16.06.2016].
 46. UNICEF, 2015, Levels & Trends in Child Mortality, Report 2015, http://www.childmortality.org'files_v20/download/IGME report 2015 child mortality final.pdf [access: 16.06.2016].
 47. World Population Review, 2015, http://worldpopulationreview.com [access: 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.014.5595
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu