BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie), Garlińska-Bielawska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Znaczenie porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPAS) dla integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej
On the Significance of Economic Partnership Agreements (EPAS) for the Regional Integration in Sub-Saharan Africa
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 197-208, bibliogr. 18 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Integracja regionalna, Partnerstwo biznesowe, Porozumienia międzynarodowe
Economic integration, International economic cooperation, Regional integration, Business partnership, International agreements
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza związków i konsekwencji pomiędzy funkcjonowaniem regionalnych ugrupowań w Afryce Subsaharyjskiej (SSA) a Umowami o Partnerstwie Gospodarczym (EPAs) zawieranymi z tym regionem przez Unię Europejską. Początkowo w negocjacjach EPAs dominowało podejście integracyjne, oparte na istniejących ugrupowaniach integracyjnych. Ostatecznie jednak proces negocjacji przebiega w czterech regionalnych obszarach w Afryce, których zakres nie do końca pokrywa się z zakresem terytorialnym ugrupowań integracyjnych na tym kontynencie: Afryka Środkowa, Afryka Zachodnia, Afryka Wschodnia i Południowa, Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej (SADC) oraz w dwóch pozaafrykańskich: CARIFORUM (Karaiby) i Pacyfik. Wydaje się, że jest to dyskusyjny i rodzący wiele konsekwencji sposób negocjacji dla regionu SSA, gdzie istnieją bardzo liczne, nakładające się na siebie ugrupowania integracyjne. W artykule zastosowano metodę analityczno-opisową, wykorzystując krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, akty prawa wtórnego Unii Europejskiej w postaci rozporządzeń i dane statystyczne UNCTAD. (abstrakt oryginalny)

The article aims at analysing the interrelations between the functioning of regional economic integration arrangements in Sub-Saharan Africa (SSA) and the Economic Partnership Agreements (EPAs) signed with the region by the European Union as well as their consequences. Initially, an integration approach (based on the existent integration arrangements) was dominating in the EPA negotiations. The negotiation process, however, covers four regions in Africa, whose scope does not necessarily overlap with integration arrangements on the Continent. These are: Central Africa, Western Africa, Eastern and Southern Africa, South African Development Community (SADC) as well as two extra-African regions: CARIFORUM (the Caribbean) and the Pacific. It seems that the way of leading the negotiations is debatable and bears many significant consequences for the SSA region, where many overlapping integration arrangements exist. The article, based on Polish and international literature, utilizes analytical-descriptive method of the secondary legislation of the EU (regulations) as well as the statistical data provided by the UNCTAD. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartels L., Goodison P., 2011, EU Proposal to End Preferences of 18 African and Pacific States. An Assessment, London.
 2. ECA, 2004, Accelerating Africa's Integration, www.economicswebinstitute.org [dostęp: 20.03.2016].
 3. EPAs - still pushing the wrong deal for Africa?, http://www.bothends.org/nl/Publicaties/ BE- project-sheets/document/76/Economic-Partnership-Agreements-still-pushing-the-wrong-deal-for-Africa- [dostęp: 01.03.2016].
 4. European Commission, 1996, Green Paper on relations between the European Union and the ACP countries on the eve of the 21st century, COM(96)570) November.
 5. European Commission, 2016, Countries and regions, http://ec.europa.eu/trade/policy/coun-tries-and-regions/regions [dostęp: 01.03.2016].
 6. Fontagne L., Mitaritonna C., Laborde D., 2008, An Impact Study of the EU-ACP Economic Partnership Agreements (EPAS) in the six ACP Regions, CEPII-CIREM, Commission of the European Union - Directorate General for Trade.
 7. Frankowski P., 2011, Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej, Centrum Europejskie Natolin, z. 44.
 8. Garlińska-Bielawska J., 2015, Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4.
 9. Hazlewood A., 1988, The East African Community, [w:] International Economic Integration, ed. A.M. El-Agraa, Macmillan, London.
 10. Komisja Europejska, 2016, ec.europa.eu [dostęp: 01.03.2016].
 11. Lamy P., 2010, Regional integrations in Africa. Ambitions and vicissitudes, www.notre-europe.eu [dostęp: 08.03.2016].
 12. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1016/2014 z 22 lipca 2014 r., Dz. Urz. L 283 z 27 września 2014 r.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007, Dz. Urz. L165 z 18 czerwca 2013.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z 25 października 2012 r., Dz. Urz. L 303 z 31 października 2012 r.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., Dz. Urz. L 348 z 31 grudnia 2007 r.
 16. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1213/2012 z 17 grudnia 2012 r., Dz. Urz. L 348 z 18 grudnia 2012 r.
 17. UNCTAD, 2015, http://unctadstat.unctad.org [dostęp: 08.03.2016].
 18. Wildner Т., 2011, Die Economic Partnership Agreements (EPA) zwischen der EU und den AKP-Staaten, Fokus: Westafrika, Action Solidarite Tiers Monde, Luksemburg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.015.5596
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu