BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wioletta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
North-South Trade Competition in Africa's Least Developed Countries
Rywalizacja handlowa Północ - Południe w najsłabiej rozwiniętych krajach Afryki
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 222-235, bibliogr. 15 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Pomoc zagraniczna, Kraje rozwijające się, Kraje najsłabiej rozwinięte
Foreign trade, Foreign aid, Developing countries, Least developed countries
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule ukazano skalę i trendy w handlu dobrami pomiędzy Północą a 34 najsłabiej rozwiniętymi krajami Afryki oraz pomiędzy Południem a tymi krajami w latach 2000-2014. Przez Północ rozumie się Unię Europejską i Stany Zjednoczone, natomiast Południe oznacza cztery gospodarki wschodzące: Brazylię, Republikę Południowej Afryki, Indie i Chiny (kraje BASIC). Handel pomiędzy stronami zbadano na podstawie danych UN Comtrade Database. Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Afryki, natomiast Stany Zjednoczone były drugim najważniejszym partnerem dla kontynentu afrykańskiego do 2008 roku. Jednakże znaczenie UE i USA w handlu z Afryką, a w szczególności z najsłabiej rozwiniętymi krajami afrykańskimi, od wybuchu kryzysu finansowego systematycznie się zmniejsza. Z drugiej strony, w ostatnich latach obserwuje się szybki wzrost wymiany towarowej pomiędzy krajami BASIC i Afryką. Od 2010 roku wartość handlu bilateralnego pomiędzy krajami BASIC i najsłabiej rozwiniętymi krajami Afryki przewyższa wartość wymiany UE i USA z tą grupą krajów. W latach 2009-2014 kraje BASIC były ważniejszymi partnerami handlowymi niż Unia Europejska i Stany Zjednoczone dla 16 najsłabiej rozwiniętych krajów w Afryce. (abstrakt oryginalny)

The paper presents merchandise trade between the North and Africa's 34 least developed countries (LDCs), and between the South and Africa's LDCs over the period from 2000 to 2014. The North is represented by the European Union and the United States. The South denotes four emerging economies: Brazil, South Africa, India, and China (BASIC). The analysis is based on the data retrieved from the UN Comtrade Database. The EU is a major trading partner for Africa, and the US was the second important trading partner for the African continent until 2008. However, their role in the trade with all African countries, and specially with Africa's LDCs, has been declining since the beginning of the global crisis. On the other hand, a significant increase in BASIC-Africa trade has been observed in the recent years. Since 2010, the value of bilateral trade of the BASIC countries with Africa's LDCs has been surpassing the EU and US's trade with those African countries. In the years 2009-2014, the BASIC countries dominated the bilateral trade with 16 of Africa's least developed countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancharaz V., Ghisu P., 2014, Deepening India's Engagement with the Least Developed Countries: An in-depth Analysis of India's Duty-free Tariff Preference Scheme, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Issue Paper no. 31, http://www.eabc.info/uploads/Deepening_Indias_Engagement_with_the_LDCs_-_An_iri-depth_ Ana_lysis_of_Indias_Duty-free_Tariff_Preference_Scheme.pdf [access: 16.06.2016].
 2. EC, 2016, European Commission, Economic partnerships, http://ec.europa.eu/trade/policy/ countries-and-regions/development/economic-partnerships/ [access: 16.06.2016].
 3. ITC, 2015, International Trade Centre, India's Duty Free Tariff Preference Scheme For LDCs: A Business Guide, Geneva, http://www.intracen.org/ publication/Indias-Duiy-Free-Tariff- Preference-Scheme-for-LDCs-A-Business-Guide/ [access: 16.06.2016].
 4. ITA, 2016, International Trade Administration, Department of Commerce United States of America, General Country Eligibility Provisions, http://trade.gov/agoa/eligibility/ [access: 16.06.2016].
 5. Kallummal M., Gupta A., Das A., 2013, Utilising India's Duty Free Preference Scheme for LDCs: Analysis of the Trade Trends, Centre for WTO Studies, Indian Institute of Foreign Trade, Working Paper CWS/WP/200/10, http://wtocentre.iift.ac.in/workingpaper/DFTP Report 5 September Final ICTSD.pdf [access: 16.06.2016].
 6. Lincoln D., 2008, Drawing the EBA (Everything but Arms) Map: Least Developed Country Classification and the Case of EBA Sugar, Area, no. 2.
 7. Naumann E., 2016, South Africa and AGOA: Recent Developments 2015-2016 and Possible Suspension, Trade Law Centre, tralac Working Paper, no. US16WP02/2016.
 8. Nowak W., 2015, Pomoc rozwojowa krajów BASIC, Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century, no. 7.
 9. Nowak W., 2016, Trade Competition between Asia and the European Union in Africa, Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economic Society Conference, eds. M. H. Bilgin, H. Danis [forthcoming]
 10. SADC, 2016, Southern African Development Community, Towards a Common Future, http:// www.sadc.int/about-sadc/integration-rrdlestones/free-trade-area/ [access: 16.06.2016].
 11. SMP, 2015, Support Measures Portal for Least Developed Countries, Overview of China's Duty-Free, Quota-Free Market Access Programme for LDCs, http://esango.un.org/ldcportal/ web/10447 [access: 16.06.2016].
 12. TWB, 2011, The World Bank - Institute de Pesquisa Económica Aplicada IPE A Report, Bridging the Atlantic. Brazil and Sub-Saharan Africa. South-South Partnering for Growth, http:// siteresomces.worldbank.org/APMCAEXT/Resources/africa-brazil-bridging-final [access: 16.06.2016].
 13. UN, 2016, The United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division, Committee for development Policy, List of Least Developed Countries (as of 16 February 2016), http//www.un.org/en/developmenl/desa/policy/ cdp/ldc/ldc/list.pdf [access: 16.06.2016].
 14. UNCD, UN Comtrade Database, http://comtrade.un.org/data/ [access: 16.06.2016].
 15. WTO, 2011, World Trade Organization, Notification of Preferential Trade Agreement, WT/ COMTD/N/39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.017.5598
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu