BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola marki w procesie zakupu mleka i jego przetworów
The Role of Brand in the Purchasing Process in the Market for Milk and Other Dairy Products
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 69-81, rys., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Przemysł mleczarski, Badanie preferencji konsumenckich, Rynek mleka
Brand, Dairy industry, Consumer preferences research, Milk market
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Produkty wysokiej jakości cieszą się uznaniem wśród konsumentów. Nieustająca analiza preferencji i wyborów nabywców pozwala na dostrzeganie zmian w zachowaniach rynkowych, a także wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju. Uwzględnianie tych preferencji w działaniach przedsiębiorstw wpływa na wzrost ich pozycji rynkowej, a także na pozyskiwanie coraz większej liczby lojalnych nabywców. Marka spełnia istotną rolę podczas dokonywania wyboru spośród szerokiego wachlarza ofert rynkowych. Lojalność nabywców wobec marki wpływa więc na zwiększanie jej renomy. Przekłada się to również na wzrost sprzedaży oraz możliwość dalszego rozwoju firmy. Znane marki mogą konkurować jakością o lojalność klientów. Wykorzystując strategie kreowania wizerunku marki, zyskuje ona przewagę konkurencyjną. Celem opracowania było określenie znaczenia marki podczas zakupu produktów mleczarskich. Jako główny obszar zainteresowania wybrany został rynek mleka oraz jego przetworów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku jogurtów. W opracowaniu zebrano rozważania teoretyczne z zakresu marki i czynników warunkujących jej siłę, ponadto przedstawiono współczesną sytuację na rynku mleka oraz jego przetworów. Rozważania teoretyczne poparto badaniami przeprowadzonymi wśród 250 przypadkowo dobranych respondentów. Osiągnięte wyniki badań pozwoliły na wyciągniecie wniosków zawartych na końcu opracowania. (abstrakt oryginalny)

High-quality products are appreciated by consumers. The ongoing analysis of the preferences and choices of buyers allows the perception of changes in the behaviour of the market and indicates directions of developing companies. Taking into account the needs and preferences of consumers in the activities of enterprises affects the growth of their market position, as well as gaining more and more loyal customers. Brand plays a crucial role in making selection from a wide range of market offers. The loyalty of customers towards the brand affects the increase in its reputation. This translates into an increase in sales and the possibility of further development of the company. Famous brands can compete with quality for customer's loyalty. Using strategies to create the brand image, it gains a competitive advantage. An aim of the study was to investigate the significance of the brand among consumers when buying dairy products. As the main spectrum of interest is selected the market for milk and dairy products, with a particular emphasis on the yoghurt market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa.
 2. Górska J. (2014), Jogurty owocowe: Mistrzowskie posunięcie, "Forum Mleczarskie Handel", nr 6.
 3. Górska-Warsewicz H. (2011), Zarządzanie markami w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego w perspektywie długookresowej, "Roczniki Naukowe SERiA", T. XVI, z. 4.
 4. Grzegorczyk A. (2010), Reklama, PWE, Warszawa.
 5. Kossakowska J., Sych-Winiarek J., Bochlińska E. (2013), Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce na tle zmian w podaży mleka, "Biuletyn Informacyjny", nr 4, ARR, Warszawa.
 6. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 7. Raport Konsument na Rynku Artykułów Żywnościowych (2009), Departament Inspekcji Handlowej UOKIK, Warszawa.
 8. Rudzewicz A. (2014), Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki, "Marketing i Rynek", nr 8.
 9. Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2015), IERiGŻ, ARR i MRiRW, Warszawa.
 10. Słownik Języka Polskiego (2007), t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Świątkowska M. (2014), Mleko - podstawa diety i gospodarki żywnościowej, "Biuletyn Informacyjny", nr 3, ARR, Warszawa.
 12. Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 13. Witek-Hajduk M.K. (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu