BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczyk Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Znaczenie warstw opakowania jednostkowego dla konsumentów na rynku FMCG
Importance of Unit Package Layers for Consumers in the FMCG Market
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 247-257, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkty szybko zbywalne, Opakowania, Zachowania konsumenta
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Packaging, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Cel artykułu: eksploracja znaczenia i postrzegania opakowania przez konsumentów o różnych postawach konsumenckich.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych w kwietniu 2015 roku z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) na temat znaczenia opakowania w procesach zakupowych konsumentów. W badaniu wzięły udział 3 grupy młodych konsumentów (18-35 lat) z województwa lubelskiego, wykazujące koncentrację na innych aspektach opakowania (wygląd opakowania, jego funkcjonalność oraz informacje o produkcie).
Główne wyniki badań: nasilenie danej postawy zakupowej (hedonista, smart shopper, ekokonsument) jest powiązane z kategorią oczekiwań, jakie konsumenci mają względem opakowania, jednak aspekt funkcjonalności jest najważniejszym dla wszystkich 3 grup.
Implikacje praktyczne: w przypadku projektowania opakowań należy z taką samą troską podchodzić do projektowania aspektów funkcjonalnych oraz warstwy informacyjnej, co szeroko pojętego designu opakowań, któremu obecnie firmy poświęcają najwięcej uwagi.
Implikacje społeczne: wiedza dotycząca potrzeb konsumenta w zakresie opakowania produktu może pomóc w ich zaspokajaniu, a tym samym udoskonalaniu opakowań, aby lepiej spełniały swoje funkcje.
Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)

Article purpose: The aim of the article is to explore the meaning and perception of packaging by consumers on a variety of consumer attitudes.
Research methodology: The article presents the results of research that the author carried out in April 2015 using focus group interviews method to discuss the topic of the importance of packaging in consumer purchasing processes. The study was attended by three groups of young consumers (less than 35 years old) from Lublin Voivodeship. All groups presented an interest in other aspects of the package (package appearance, functionality, and information about the product).
Key findings: The study showed that strength of a shopper's attitude (a hedonist, a smart shopper, an eco-consumer) is associated with a category of expectations which consumers have according to packaging. However, functionality remains the most important aspect for all three groups.
Practical implications: As a consequence to the business world, the result is that in the case of packaging design, functional elements and information layer should be designed with the same care approach, which broadly defined the packaging design, because firms currently devote the most attention to the visual aspects of the packaging.
Social implications: Knowledge of the consumers' needs in the field of product packaging can help meet them, thereby improving the packaging to fulfill its function better.
Article category: research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 4P Research Mix (2012), Teczka Trendów 2012, http://www.4prm.com/trendy/teczka_trendow.html [dostęp: 20.08.2015].
 2. Assael H. (2004), Consumer Behavior. A Strategic Approach, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
 3. Capgemini (2012), Digital Shopper Relevancy. Profiting from Your Customers' Desired All-Channel Experience, https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/Digital_Shopper_Relevancy_EXECUTIVE_SUMMARY_.pdf [dostęp: 31.08.2015].
 4. Fal M. (brw), Podziel się tym, co masz. I zarób. Nowy trend w internetowym biznesie zmienia oblicze ekonomii, http://natemat.pl/50091,podziel-sie-tym-co-masz-i-zarob-nowy-trend-w-internetowym-biznesiezmienia-oblicze-ekonomii
 5. Koniorczyk G. (2014), Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 3(350).
 6. Mirońska A. (2010), Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, "International Journal of Management and Economics", No. 27.
 7. Muller J. (2015), Polak zmienia ekrany, ale kanapy nie wymienił od lat, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=2016 [dostęp: 15.03.2016].
 8. PBS (2015), Raport "Sieci spożywcze w Polsce. Korzystanie, lojalność i satysfakcja", http://pbs.pl/repository/files/Wyniki/2015/PBS_Loyalty_Benchmark_sieci_spozywcze_2015_teaser_20150819.pdf [dostęp: 15.10.2015].
 9. Pefc.pl (2015), Opakowanie ma jednak znaczenie! MWV publikuje wyniki badań, http://www.pefc.pl/nowosci/nowosci/262-opakowanie-ma-znaczenie-mwv-publikuje-wyniki-badan [dostęp: 20.10.2015].
 10. PortalSpozywczy.pl (2014), FRSiH: Polak robi zakupy "na teraz" i jest bardzo wrażliwy cenowo, http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/frsih-polak-robi-zakupy-quot-na-teraz-quoti-jest-bardzo-wrazliwy-cenowo,106703.html [dostęp: 15.10.2015].
 11. Portalspozywczy.pl (2015a), Konsumenci mają duże wymagania wobec opakowań do żywności, http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/konsumenci-maja-duze-wymaganiawobec-opakowan-do-zywnosci,119354.html [dostęp: 15.11.2015].
 12. PortalSpozywczy.pl (2015b), Opakowania to istotny temat dla branży handlowej, http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/opakowania-to-istotny-temat-dla-branzy-handlowej,119239.html [dostęp: 15.09.2015].
 13. Trendwatching (2015), Raport "10 trends for 2015", http://trendwatching.com/trends/10-trends-for-2015 [dostęp: 10.09.2015].
 14. Wysocka-Świtała A., Bierca M. (2015), Raport "Pokolenie 3N - o trendzie normcore w kontekście decyzji konsumenckich", http://www.marketing-news.pl/message.php?art=45970 [dostęp: 15.08.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu