BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Modelowanie marketingowe a paradygmat marketingu
Marketing Modelling and the Marketing Paradigm
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 276-284, wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Teoria marketingu, Metodologia nauki
Marketing, Marketing theory, Methodology of science
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależności między nurtami w modelowaniu marketingowym a ewolucją marketingu oraz problemy rozwoju czterech nurtów w budowie modeli marketingowych (deskryptywno-eksplanacyjnych, deskryptywno-predykcyjnych, relacyjno-eksplanacyjnych i relacyjno-deskryptywnych). Analizując nurty metodologiczne w budowie modeli marketingowych należy podkreślić, że w obszarze modelowania główne tendencje rozwojowe wynikają z przechodzenia od modeli eksplanacyjnych do predykcyjnych, a ewolucja kategorii badawczych w marketingu związana jest z silniejszym podkreśleniem roli zmiennych relacyjnych w stosunku do deskryptywnych. Artykuł ma charakter metodologiczny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the relationship between trends in marketing modelling within marketing paradigms. In the area of modelling, the major trends arise from the transition from explanatory models to predictive ones and evolution of research in marketing is associated with stronger underline the role of relational variables in comparison to pure descriptive concepts. The paper outlines the problems of development of the four areas in marketing modelling (1/ descriptiveexplanatory, 2/ descriptive-predictive, 3/ relational- explanatory, and 4/ relationaldescriptive). The article is of the methodological nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eid M. (2002), A Closer Look at the Measurement of Change: Integrating Latent State-Trait Models into the General Framework of Latent Mixed Markov Modeling, "Methods of Psychological Research Online", Special Issue, http://www.mpr-online.de [dostęp: 10.09.2008].
 2. Fok D. (2003), Advanced Econometric Marketing Models, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam.
 3. Franses P., Paap R. (2004), Quantitative Models in Marketing Research, Cambridge.
 4. Hanssens D., Parsons L., Schultz R. (1992), Market Response Models. Econometric and Time Series Analysis, Kluwer, Dordrecht.
 5. Kamiński J. (2010), Dlaczego marketingowi potrzebne są badania historyczne, "Marketing i Rynek", nr 4.
 6. Kamiński J. (2011), Kiedy powstał marketing? "Marketing i Rynek", nr 6.
 7. Kamiński J. (2009), Sto lat Harvard Business School. Wkład w rozwój wczesnego marketingu, "Marketing i Rynek", nr 12.
 8. Kenny D.A Kashy D.A. Cook W.L. (2006), Dyadic Data Analysis, Guilford Press, New York.
 9. King W. (1967), Quantitative Analysis for Marketing Management, McGraw Hill, New York.
 10. Lilien G.L., Kotler Ph., Moorthy K.S. (1992), Marketing Models, Prentice Hall, New Yersey.
 11. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2013), Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych, "Zeszyty Naukowe UEK. Metody Analizy Danych", nr 909.
 12. Sagan A. (2005), Teoretyczne podstawy marketingu -50 lat poszukiwań, "Marketing i Rynek", nr 7.
 13. Sagan A. (2012), Paradygmaty w marketingu - próba syntezy, "Marketing i Rynek", nr 11.
 14. Sagan A. (2014), Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, UEK, Kraków.
 15. Sagan A., Kowalska-Musiał M. (2009), Dyadic Interactions in Service Encounter - Bayesian SEM Approach, (w:) Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence, Springer, Heidelberg.
 16. Szumilak J. (2001), Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, "Ekonomista", nr 5.
 17. Wierenga B. (2008), Handbook of Marketing Decision Models, Springer, Berlin.
 18. Wierenga B., Leeflang T., Bijmolt K., Pauwals (2015), Modeling Markets. Analyzing Marketing Phenomena and Improving Marketing Decision Making, Springer, Berlin.
 19. Wilson D.T. (1995), An Integrated Model of Buyer-Seller Relationships, "Journal of the Academy of Marketing Sciences" (Fall).
 20. Żabiński L. (2004), O niektórych argumentach krytyki marketingu jako dyscypliny nauki - polemicznie, (w:) Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Tożsamość, etyka przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 21. Żabiński L. (2006), Paradygmaty nauk społecznych a ich wykorzystanie w badaniach naukowych systemów zarządzania marketingowego, (w:) Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu" , nr 1107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu