BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drygiel Marlena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Aspekt etyczny w stosunkach międzynarodowych
Ethical Aspect in International Relations
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2010, nr 7, s. 37-43, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Etyka
International relations, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Etyka egzemplifikuje jeden z najważniejszych obszarów życia jednostki i społeczeństwa. Ta sfera aktywności człowieka koncentruje się na wyborach pomiędzy dobrem i złem, a jej znaczenie podkreśla także to, że wybory te odnoszą się do codzienności. Celem artykułu jest poddanie refleksji istnienia etycznego wymiaru aktywności uczestników stosunków międzynarodowych. Współcześni badacze stosunków międzynarodowych nie poświęcają zbyt wiele uwagi etyce, są jednak zgodni, co do możliwości wyróżnienia etyki międzynarodowej na podstawie prawa międzynarodowego, które kodyfikuje ogólnie znane wartości. W nauce o stosunkach międzynarodowych etyka jest często utożsamiana z normami moralnymi będącymi celem polityki zagranicznej państw. Ważne nie jest to, do jakich norm aktorzy stosunków międzynarodowych rzeczywiście się stosują, ale czy istnieją jakieś wartości, które kształtują moralność oraz w jaki sposób wartości te mogą wpływać na ich postępowanie. Etyczny wymiar stosunków międzynarodowych odnosi się do porządku gospodarczego, sprawiedliwości funkcjonowania instytucji i reżimów międzynarodowych oraz implementacji norm dotyczących funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Można również zauważyć tendencję do uwydatniania niebezpieczeństw koncepcji upraszczającej, według której określa się granicę między postępowaniem absolutnie dobrym i radykalnie złym. Trudność w rozstrzygnięciu pomiędzy dobrem a złem sprawia, że bardzo często niemożliwy staje się wybór tego, co wydaje się być najlepsze, ale trzeba zadowolić się mniejszym złem, kompromisem.(fragment tekstu)

International relations scholars have recognized the importance of ethical reasoning in international affairs. The dominant paradigms like: political realism, liberalism, constructivism are concentrated on a problem of ethics and moral values in international system. The issues of human rights, war, unconventional military operations, foreign intervention, economic sanctions, globalization, justice among states and global justice demand also ethical dimension. Contemporary international relations involve moral choices and ethical judgment. Some theorists argued that each sovereign state possess its own moral norms and international community's diversity render impossible common international political morality. However the connection between cultural pluralism and normative belief is not direct. In international environment the supranational norms are needed (e.g. ius cogens norms in international law or ecological problems). International ethics is connected with the moral architecture of international relations and with the implementation of the rules of global society. Ethical reasoning is therefore indispensable in international system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S.B. Rae, Moral choices. An introduction to ethics, Michigan 1995, s. 12.
 2. M. Amstutz, International ethics: concepts, theories and cases in global politics, Oxford 2005, s. 9-10.
 3. P. Braillard, Théories des relations internationales, Paryż 1977, s. 75-77.
 4. K.J. Holsti, International Politics. A Framework for Analysis, Londyn 1974, s. 432.
 5. J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978, s. 278.
 6. H. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, wyd. 6, Nowy Jork 1985, s. 3-4.
 7. Teorie stosunków międzynarodowych, S. Burchill i in., Warszawa 2006, s. 111
 8. A. Wolfers, Discord and Collaboration. Essays on International Politics, Baltimore1962, s. 50.
 9. R. Aron, Paix et guerre entre nations, Paryż 1984, s. 595.
 10. W. Galewicz, Studia z etyki przekonań, Kraków 2007.
 11. Deklaracja Parlamentu Religii Świata "W kierunku światowego systemu moralnego" z Chicago z 1993 r., w: Idea etyczności globalnej, Siedlce 1999, s. 382-396.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu