BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Handel Polski z krajami Afryki - tendencje i potencjał rozwoju
Poland's Trade with African Countries: Trends and Potential of Development
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 236-251, bibliogr. 19 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel zagraniczny
International trade, Foreign trade
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska, Kraje afrykańskie, Afryka
Poland, African countries, Africa
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie tendencji w wymianie handlowej między Polską a krajami Afryki oraz ocena potencjału eksportu Polski w handlu z Afryką. W pierwszej części opracowania przedstawiono kształtowanie się rozmiarów, dynamiki i bilansu obrotów, w drugiej omówiono strukturę towarową wymiany, w trzeciej zaprezentowano strukturę geograficzną handlu, w czwartej natomiast ocenę potencjału rozwoju eksportu Polski do Afryki. Do określenia tendencji rozwoju wymiany handlowej Polski z krajami Afryki zastosowano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk. Oszacowania potencjalnego eksportu dokonano przy użyciu wskaźnika orientacyjnego potencjału handlu ITP (indicative trade potential). Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w latach 2000-2014 tendencje rozwoju wymiany handlowej Polski z krajami Afryki kształtowały się dla naszego kraju korzystnie. Z szacunków potencjału eksportowego Polski do Afryki wynika, że możliwości rozwoju eksportu na afrykański rynek także należy ocenić pozytywnie, zarówno pod względem rozmiarów, jak i struktury towarowej wywozu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to define the trends of the trade between Poland and African countries and the potential of exports in Poland's trade with Africa. The first part of the work outlines the scale, the dynamics, and the account balance of the trade, the second part discusses its commodity structure, the third one presents its geographical structure, and the fourth is an attempt to evaluate the potential of the exports from Poland to Africa. The statistical analysis tools - such as the community structure analysis and dynamic phenomenon analysis - were used in order to define the development trends of the trade between Poland and Africa. The evaluation of the exports potential was obtained by means of the indicative trade potential index. On the basis of the conducted analysis it may be stated that the development trend of Polish trade with Turkey in the years 2000-2014 was favourable to Poland. Estimates of Polish export potential show that opportunities for exports to the African market are also favourable, in terms of both size of exports as well as their commodity structure.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken R., 2015, Africa Scoops Five Places In Emerging Markets' Top 10 Property 'Risk Index', Forbes, http://wwwiorbesxom/sites/rogeraitken/2015/10/26/africa-scoops-five-places-in-emerging-markets-top-10-property-risk-index/#lc7471dald72 [dostęp: 12.03.2016].
 2. Bano S., Takahashi Y., Scrimgeour F., 2013, ASEAN-New Zealand Trade Relations and Trade Potential. Evidence and Analysis, Journal of Economic Integration, vol. 28, no. 1.
 3. Devlin J., 2014, Africa's Emerging Market Boom, Forbes, http://www.forbes.com/sites/risk- map/2014/03/10/africas-emerging-market-boom/#5d7b8ecf2ccf [dostęp: 12.03.2016].
 4. Helmers С., Pasteeis J.-M., 2006, Assessing Bilateral Trade Potential at the Commodity Level. An Operational Approach, ITC Working Paper, November.
 5. KPRM, 2013, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Program "Go Africa", https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/program-go-africa.html [dostęp: 10.03.2016].
 6. Kugiel P., 2015, Go Global. Nowa strategia współpracy z krajami rozwijającymi się, Biuletyn PISM, nr 7.
 7. Lall S., 2000, The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98, Oxford Development Studies, vol. 28, issue 3.
 8. Lewandowski В., 2015, Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa, https://www.marr.pVmultimedia/0003/0670AGoChina_GoAfrica_Go..._PAIZ.pdf [dostęp:10.03.2016].
 9. Miklaszewski S. (red.), 2007, Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa.
 10. MSZ RP, 2004, Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, https:// www.msz.govpl/resource/aaf21c98-4082-45c9-9%c-a6f6c6a40a7b:JCR [dostęp:19.03.2016].
 11. Mukherji I.N., 2003, The Bangkok Agreement. A Negative List Approach to Trade Liberalization in Asia and The Pacific, Paper prepared for the nineteenth session of the Standing Committee of the Bangkok Agreement, Bangkok, 19-21 March.
 12. Santiso J., 2007, Africa. A New Frontier for Emerging Markets, Policy Insights, no. 5.
 13. SEP, 2012, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej, http://www.eksporterzy.org/documents/20120822_strategia/Strategia_ proeksportowego_rozwoju_gospodarki_polskiej.pdf [dostęp: 20.03.2016].
 14. UN ECA-OECD, 2015, Economic Report on Africa 2015. Industrializing through trade, UN, Addis Abeba, Ethiopia.
 15. UNCTAD, 2014, Unctad Handbook of Statistics, UNCTAD, New York - Geneva.
 16. UNCTAD, 2016, UNCTADstat. International trade in goods and services, http://unctadstat.unctad. org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx [dostęp: 28.03.2016].
 17. WEC, 2015, The Africa Competitiveness Report 2ßl5, WEC, Geneva.
 18. Wnukowski D., 2015, "Go Africa". Efekty promocji polskiego biznesu w Afryce, Biuletyn PISM, nr 47.
 19. Woźniak A., 2014, Go Africa już się rozpędza, Rzeczpospolita, 22 stycznia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.018.5599
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu