BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolecka-Makowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Changes in Purchasing Behaviours of Consumers in Conditions of Acculturation - an Empirical Study
Zmiany w zachowaniach nabywczych konsumentów w warunkach akulturacji - studium empiryczne
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 285-294, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Różnice kulturowe, Badania porównawcze, Wzorce konsumpcji
Consumer behaviour, Cultural differences, Comparative examination, Consumption patterns
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Niemcy, Wielka Brytania, Francja
Germany, United Kingdom, France
Abstrakt
W dobie globalizacji i pogłębiających się procesów integracyjnych obserwuje się zjawisko przenikania się różnych kultur (akulturacji), co się z tym wiąże przejmowania przez konsumentów, zwłaszcza migrujących, elementów kultury konsumpcyjnej odmiennej od kraju ich pochodzenia. W artykule zaprezentowano zmiany, które dokonały się w zachowaniach nabywczych polskich konsumentów w wyniku procesu akulturacji. Przedstawiono w nim wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych przy użyciu metodologii interpretacyjnej charakterystycznej dla nurtu badań jakościowych. W wykorzystanym studium przypadku zastosowano metodę triangulacji danych i metod badawczych. Badania dotyczyły trzech celowo dobranych krajów Europy: Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

In the era of globalisation and intensifying integration processes the phenomenon of diffusion of different cultures (acculturation) is being observed. As a result, consumers - especially those who migrate - adopt elements of the consumer culture that differs from the culture observed in their country of origin. The article presents changes that have affected purchasing behaviours of Polish consumers as a result of the acculturation process. The author discusses the selected results of the empirical research conducted with the use of the interpretative methodology that is characteristic for the stream of qualitative research. The case study employed involves methods of data triangulation and methodological triangulation. The research covered three purposely selected European countries, i.e. France, Germany and Great Britain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chytkova Z. (2010), Immigration, Gender and Consumer Acculturation. A journey into the meaningful word of food consumption practices of Romanian women in Italy, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.
  2. Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Ogden D.T., Ogden J.R., Schau H.J. (2004), Exploring the impact of culture and acculturation on consumer purchase decisions: toward a microcultural perspective, "Academy of Marketing Science Review", No. 3.
  5. Peñaloza L.N. (1994), Atraversando Fronteras/Border Crossings: A Critical Ethnographic Exploration of the Consumer Acculturation of Mexican Immigrants, "Journal of Consumer Research", Vol. 21, No. 6.
  6. Silverman D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
  7. Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku, (in:) Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Eds.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Stolecka-Makowska A. (2015), Konsument podlegający akulturacji - próba typologii, "Marketing i Rynek", nr 10.
  9. Stolecka-Makowska A. (2014), Zastosowanie podejścia interpretacyjnego w badaniu zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji, (in:) Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (Eds.), Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 336.
  10. http://www.encyklopedia.pwn.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu