BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój gminy
The Impact of Territorial Marketing on Municipality Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 295-304, wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Rozwój lokalny, Gmina
Territorial marketing, Local development, District
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na rozwój gminy. W publikacji, poza metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu, odnoszącej się do podjętej tematyki, wykorzystano metodę badań ankietowych. Interpretacji wyników badań dokonano wykorzystując metodę indukcyjno-dedukcyjną. Z przeprowadzonych badań wynika, że marketing terytorialny, którego podmiotem w tym wypadku jest gmina, pełni istotną funkcję w rozwoju tej jednostki samorządowej. Zastosowanie wszystkich czynników terytorialnego marketingu mix ma istotny wpływ na pobudzenie rozwoju lokalnego. Ważne jest jednak kierowanie działaniami marketingowymi tak, aby przyniosły jak najwięcej korzyści lokalnej społeczności. Dla władz samorządowych z istoty marketingu terytorialnego wynikają konkretne zadania do realizacji: badania rynku, planowanie przedsięwzięć marketingowych, weryfikacja skuteczności wykorzystania narzędzi marketingowych. Artykuł jest studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to show the impact of territorial marketing on development of a municipality. In the publication, apart from a critical analysis of the literature relating to the undertaken subject, the survey method was used. The interpretation of research results was conducted using the inductive-deductive method. The study shows that a territorial marketing entity, whose subject in this case is the municipality, plays an important role in the development of local governments. The use of all factors of territorial marketing mix has a significant impact on stimulating local development. It is important, however, to run marketing activities in an appropriate way to bring as much benefits to the local community as possible. Specific tasks to carry out stem from the essence of territorial marketing for local governments: market research, planning marketing activities, verification of effectiveness of the use of marketing tools. The article is a case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Piasecka M. (2013), Marketing terytorialny - jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin, Warszawa.
  2. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Kuźniar W. (2013), Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  4. Olak A. (2008), Rola marketingu terytorialnego w rozwoju miast i wsi, (w:) Fedan R., Smoleń M., Przedsiębiorstwo i region: współdziałanie i współpraca, Papirus, Rzeszów.
  5. Pilewicz T. (2013), Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów, (w:) Jarosiński K., Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu