BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Specyfika marketingu w agrobiznesie. Przegląd koncepcji
The Specifics of Marketing in Agri-Business. Overview of Concepts
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 305-313, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Marketing, Instrumenty marketingowe
Agrobusiness, Marketing, Marketing instruments
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie specyfiki agrobiznesu i zakresu instrumentów marketingowych wykorzystywanych na rynku żywnościowym. W artykule dokonano przeglądu różnych koncepcji gospodarki żywnościowej, definicji marketingu w agrobiznesie. Wskazano na występowanie wzajemnych związków substytucyjnych i komplementarnych pomiędzy instrumentami marketingowymi. Ustalono, iż potrzeba zastosowania odmiennego podejścia do marketingu produktów żywnościowych wynika przede wszystkim ze specyfiki i niejednorodności poszczególnych ogniw gospodarki żywnościowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the specifics of agribusiness and the scope of marketing instruments used in the food market. Different concepts of the food economy and definitions of agribusiness marketing are reviewed in the article. The substitutional and complementary mutual relationships between marketing instruments are indicated. Different approach to food marketing is connected with the specifics and heterogeneity of the food economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (1999), Marketing i zarządzanie w agrobiznesie, Oficyna Wydawnicza Politechniki w Rzeszowie, Rzeszów.
 2. Baker J. (1993), Marketing rolniczy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 3. Branson R.E., Norvell D.G. (1983), Introduction to agricultural marketing, McGraw - Hill Book Company, New York.
 4. Cholewicka-Goździk K. (red.) (1997), Marketing produktów rolno-żywnościowych, FAPA, Warszawa.
 5. Domański T., Bryła P. (2010), Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 6. Głowacki R. (1987), Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa.
 7. Gołębiewski J. (2003), Marketing żywnościowy na tle zmian w systemach dystrybucji, (w:) Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Kapusta F. (2008), Agrobiznes, Difin, Warszawa.
 9. Karasiewicz G. (2001), Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Kohls R.L., Uhl J.N. (1990), Marketing of agricultural products, MacMillan Publishing Company, New York.
 11. Kos A., Szwacka-Salmonowicz J. (1997), Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa.
 12. Małysz J. (1998), Łańcuch żywnościowy, (w:) Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 13. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 14. Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Walters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Pudełkiewicz E. (2011), Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie, "PEFiM", nr 54.
 16. Rhodes V.J. (1983), The agricultural marketing system, John Wiley and Sons, New York.
 17. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 18. Sznajder M., Przepióra A., Trębacz A. (1997), Marketing produktów rolno-spożywczych, Top Druk s.c., Poznań.
 19. Szwacka-Mokrzycka J. (2012), Marketing - mechanizmy gry rynkowej, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 20. Tomczak F. (2004), Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH w Warszawie,Warszawa.
 21. Urban R. (2008), Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Woś A. (1996), Agrobiznes. Makroekonomika (t. 1), Key Text, Warszawa.
 23. Woś A. (red.) (1998), Agrobiznes. Mikroekonomia (t. 2), Key Text, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu