BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzesińska-Kowal Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rozwój handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce
Development of the Retail Franchise System in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2016, nr 5, s. 335-345, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sieci franczyzowe, Sieci handlowe, Handel detaliczny
Franchising networks, Chain stores, Retail trade
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie zmian, które dokonały się po 1989 roku w sektorze handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce. Przedstawiono definicje i warunki funkcjonowania franczyzy. Wykorzystano dane z najnowszych raportów dotyczących handlu wewnętrznego i franczyzy. W badanym okresie nastąpił znaczący rozwój systemów franczyzowych w Polsce. Liczba sieci zwiększała się średnio około 20% rocznie. Ocenia się, że polski rynek franczyzy osiągnął już fazę dojrzałości, czego dowodem jest utrzymująca się przewaga krajowych sieci nad zagranicznymi. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the changes observed since 1989 in the retail sector in the franchise system in Poland. The definitions and conditions of the franchise system were presented. Data from the most recent reports on internal trade and franchise were used. It is concluded that in the analysed period there has been significant development of franchise systems in Poland. The number of networks increased on average about 20% per year. It is estimated that the Polish franchise market has already reached the stage of maturity, as evidenced by the continuing predominance of the national networks over foreign ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz A., Franchising (2004), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novaeres - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 2. Cabaj-Bonicka J. (2010), Zagraniczne sieci franczyzowe w Polsce, www.franczyzawpolsce.pl [dostęp: 15.09.2010].
 3. Mendelson M., Acheson D. (1992), Franchising, Poltext, Warszawa.
 4. Kłosiewicz-Górecka U. (2015), Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski, IBRKK, POHiD, prezentacja na konferencji pt. Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, 02.03.
 5. Komańda M. (2011), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice.
 6. Tokaj-Karzewska A. (1999), Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa.
 7. Rozwój franczyzy w Europie (2016), http://franchising.pl/artykul/6325/rozwoj-franczyzy-europie [dostęp: 13.05.2016].
 8. Profit System (2000-2015), Raporty o franczyzie w Polsce, Warszawa.
 9. Stosio-Róg M. (2016), Franczyza na full, "Życie Handlowe", http://www.portalfmcg.pl/porady_ekspertow [dostęp: 13.05.2016].
 10. Top 10 sieci franczyzowych (2008), http://www.magazynhandel.pl [dostęp: 05.12.2008].
 11. Pokorska B. (2004), Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa.
 12. Raport o rynku franczyzy 2015 (2016), http://www.franchising.pl [dostęp: 03.03.2016].
 13. Wieczorek A. (2010), Profit System, http://franchising.pl/abc-franczyzy/162/definicja-franczyzy/ [dostęp: 15.09.2010].
 14. Wiśniewski M. (2016), Rodzaje franczyzy, Profit System, http://franchising.pl [dostęp: 05.03.2016].
 15. Wrzesińska J. (2011), Rozwój systemów franczyzowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW EIOGZ", nr 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu