BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polish Foreign Trade: An Analysis Using Value Added Statistics
Handel zagraniczny Polski. Analiza z wykorzystaniem statystyk wartości dodanej
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 265-278, bibliogr. 12 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Tablice przepływów międzygałęziowych, Przepływy międzygałęziowe, Wartość dodana
Foreign trade, Input-output tables, Input−Output Model, Value added
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem referatu jest przedstawienie zmian w polskim handlu zagranicznym (towarami i usługami) w latach 1995-2011 z wykorzystaniem statystyk handlowych w kategoriach wartości dodanej. Pozwalają one na określenie, ile polskiej wartości dodanej zawartej w dobrach finalnych jest konsumowane bądź zużywane w innych krajach oraz ile zagranicznej wartości dodanej pochodzącej z poszczególnych krajów jest konsumowane bądź zużywane w Polsce. Obliczeń dokonano na podstawie danych z bazy World Input-Output Database (WIOD), korzystając z modelu przepływów międzygałęziowych. Z przeprowadzonego badania wynikało, że saldo (a tym samym ocena korzyści) wymiany handlowej Polski z poszczególnymi krajami obliczone na podstawie tradycyjnych statystyk w ujęciu brutto różniło się od salda obliczonego na podstawie statystyk w kategoriach wartości dodanej, co wynika z różnego udziału dóbr pośrednich w obrotach handlowych. Saldo obrotów obliczone według tych dwóch metod różniło się także w polskim handlu poszczególnymi grupami towarów i usług. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present changes in Polish foreign trade (in goods and services) in the period of 1995-2011 using trade statistics in value added terms, which will allow to estimate how much Polish value added embodied in final products is consumed in other countries and how much foreign value added originating in other countries is consumed in Poland. The calculations were made using the World Input-Output Database (WIOD), based on the input-output approach. The research results show that the balance (and thus the benefits) of Poland's foreign trade with its trading partners computed on the basis of traditional statistics in gross terms differed from trade balance calculated in value added terms. It resulted from different shares of intermediate goods in trade. At the sectoral level, trade balance in gross terms also differed from that in value added terms.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., 2015, Znaczenie Niemiec w łańcuchach wartości dodanej państw Grupy Wyszehradzkiej, Miscellanea Oeconomicae, nr 1.
 2. Foster-McGregor N., Stehrer R., 2013, Value Added Content of Trade: A Comprehensive Approach, Economics Letters, no. 2.
 3. Johnson R.C., Noguera G., 2012, Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value-Added, Journal of International Economics, no. 2.
 4. Koopman R., Powers W., Wang Z., Wei S.-J., 2010, Give Credit to Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains, NBER Working Papers Series, no. 16426.
 5. Koopman R., Wang Z., Wei S.-J., 2014, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, American Economic Review, no. 2.
 6. Nagengast A.J., Stehrer R., 2014, Collateral Imbalances in Intra-European Trade? Accounting for the Differences Between Gross and Value Added Trade Balances, ECB Working Paper Series, no. 1695.
 7. NBP, 2015, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2ßl4 г., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 8. Stehrer R., 2012, Trade in Value Added and the Value Added in Trade, wiiw Working Paper, no. 81.
 9. Stehrer R., 2013, Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade, wiiw Working Paper, no. 101.
 10. Stehrer R., Foster N., Vries G. de, 2012, Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach, wiiw Working Paper, no. 80.
 11. Timmer M.P., Los В., Stehrer R., Vries G. de, 2013, Fragmentation, Incomes and Jobs: An Analysis of European Competitiveness, Economic Policy, no. 76.
 12. Timmer M.P. (ed.), 2012, The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, World Input-Output Database Working Paper Series, no. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.020.5601
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu