BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyński Łukasz (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Medialny obraz osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie wybranych dzienników
A Journalistic Presentation of People with Mental Disorders, Examples from the Polish Newspapers
Źródło
Studia Medioznawcze, 2016, nr 4 (67), s. 61-73, tab.
Media Studies
Słowa kluczowe
Choroby, Media, Dziennikarstwo, Informacja, Prasa
Illness, Media, Journalism, Information, Press
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia charakterystykę medialnego obrazu osób z zaburzeniami psychicznymi sporządzoną na podstawie analizy treści i narracji 403 tekstów opublikowanych w polskich dziennikach w 2015 roku. Wykazano w niej, że osoby chorujące psychicznie przeważnie są prezentowane w negatywnych kontekstach lub w celu metaforycznego przedstawienia jakiegoś zachowania jako nielogicznego lub ryzykownego. Ich medialny obraz ma dwojaką formę: z jednej strony są to istoty działające pod wpływem emocji, bez udziału rozumu, z drugiej - są pozbawione emocji i przeintelektualizowane. (abstrakt oryginalny)

The article in which people with mental disorders are being presented in the media. The study is based on content analysis of 403 press materials which were publicized in Polish newspapers in 2015. The author concludes that press expose mental disorders mainly in negative context or as a metaphor for something illogical or risky. The main image of mentally deranged people is usually twofold: they are either very emotional and illogical or overly intellectual and emotionless. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987, s. 144-145.
  2. R. Pawelec, Ciemne zwierciadło. Semantyka antywartości, Warszawa 2013, s. 62.
  3. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2007, s. 91.
  4. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu