BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Osiichuk Dmytro (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation
Ujęcie rezerw oraz zobowiązań warunkowych w wycenie DCF
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 289-298, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Słowa kluczowe
Rezerwy, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Struktura kapitału, Koszt kapitału
Reserves, Discounted cash flow (DCF), Capital structure, Capital cost
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo że pojęcia świadczeń pracowniczych, rezerw i zobowiązań warunkowych są precyzyjnie zdefiniowane zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych standardach rachunkowości, ich uwzględnienie w wycenie metodą DCF sprawia problemy natury aplikacyjnej. Artykuł prezentuje praktyczne wskazówki ujęcia świadczeń pracowniczych, rezerw oraz zobowiązań warunkowych w wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono m.in. uwarunkowania związane z ujęciem w wycenie dochodowej rezerw aktuarialnych, które w praktyce są często pomijane przy określeniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, czy też przy obliczeniu średnioważonego kosztu kapitału. Zaprezentowane algorytmy pozwalają na ujęcie danych księgowych w wycenie metodą DCF, co może być ciekawe dla praktyków wyceny. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a practical guidance for the treatment of employee benefits, provisions, and contingent liabilities in the DCF valuation models. Market practitioners often encounter difficulties while incorporating the figures of actuarial reserves and provisions, which are themselves a result of a projection, into the cash flow calculation. Although the concepts of employee benefits, provisions and contingent liabilities are clearly defined in both Polish and international accounting standards, their accordance with the logic and assumptions of the DCF valuation model poses some technical problems, which are confronted in the paper. Among other things, we address the issues related to actuarial reserves, which are often neglected when outlining a company's capital structure and calculating the WACC. We propose a stepbystep algorithm allowing to transfer the accounting inputs into the DCF model, which may be of considerable interest to practicing valuators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Damodaran A. (2010), Applied Corporate Finance, Wiley.
  2. Hamada R.S. (1972), The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, "The Journal of Finance" t. 27, nr 2, pp. 435-452.
  3. IASB (2011), International Accounting Standard 19 (Revised 2011).
  4. IASB (2005), International Accounting Standard 37 (Revised 2005).
  5. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu