BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feruś Anna (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych metod oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA
Estimating the Credit Risks of Companies on the Basis of Some Methods of Credit Risk Assessment with Special Reference DEA Method
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 395-405, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Słowa kluczowe
Skoring kredytowy, Zdolność kredytowa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność techniczna, Ryzyko kredytowe
Credit scoring, Credit capacity, Data Envelopment Analysis (DEA), Technical efficiency, Credit risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania omówione w artykule prowadzono na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metodą punktową, analizą dyskryminacyjną, regresją liniową). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody. (abstrakt oryginalny)

The subject of the present article is a new procedure forecasting credit risk of companies in Polish economy environment. What favours the suggessted approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparision of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concludede that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effective-ness is comparable or even greater than approaches implemented so far. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Econoimc Planning Sciences" vol. 37, s. 103-123.
 2. Feruś A. (2006), Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" nr 7, s. 44-59.
 3. Feruś A. (2006), Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS, Warszawa, s. 245-253.
 4. Feruś A. (2006), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 263-269.
 5. Feruś A. (2007), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa, s. 225-233.
 6. Feruś A. (2007), Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław, s. 144-154.
 7. Feruś A. (2008), Управління Кредитними Ризиками Підприємств За Допомогою Методу DEA - Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, w: Актуальні Проблеми Управління - Aktualne problemy zarządzania: Монографія, t. 2, Запоріжжя-Жешув, s. 196-215.
 8. Feruś A. (2008), Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław, s. 153-160.
 9. Feruś A. (2012), The use of Data Envelopment Analysis method for estimate of companies' credit risk, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 271, t. 1, Wrocław, s. 133-143.
 10. Gospodarowicz A. (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 119-129.
 11. Gospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia NBP" nr 103.
 12. Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 13. Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia NBP" nr 192.
 14. Simak P.C. (2000), Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu