BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mandziuk Renata (Uniwersytet Gdański), Nawra Przemysław (Uniwersytet Gdański), Ossowska Jolanta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw
Enterprises' Physical Investments
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 545-553, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Inwestycje rzeczowe, Projekty inwestycyjne
Enterprises investments, Real investments, Investment project
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - W niniejszym artykule przedstawiono w aspekcie teoretycznym istotę i znaczenie inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw poprzez analizę pojęć, definicji i ich cech. Wskazane zostały również kluczowe problemy związane z ustaleniem zakresu inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Opracowanie ma spełniać funkcję porządkującą i systematyzującą. Metodologia badania - Analizę przeprowadzono w oparciu o przegląd literatury, obowiązujących aktów prawnych oraz spostrzeżenia własne autorów. Wynik - Zaproponowano autorską definicję inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Wartością niniejszego artykułu jest usystematyzowanie dostępnej wiedzy na temat inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the theoretical aspects of essence and meaning of physical investments by way of analysis of the concepts, definitions and their features. In addition, the key problems related to setting the scope of physical investments have been presented. The paper's role is to organize and systematize the existing knowledge. Design/methodology/approach - The analysis was based on the review of available literature, of binding legal acts and the authors' own observations. Findings - The authors' definition of physical investments has been proposed. Originality/value - The paper's great value is related to systematization of available knowledge on physical investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1994), Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa.
 2. Behrens W., Hawranek P.M. (1993), Poradnik Przygotowania Przemysłowych Studiów Feasibility, UNIDO, Warszawa.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
 4. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 5. Dziworska K. (2000), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 6. Dziworska K. (1996), Pojęcie i rodzaje inwestycji, w: Projekty inwestycyjne. Finansowanie, metody i procedury oceny, red. T. Gostkowska-Drzewiecka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 7. Gawron H. (1997), Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Gorczyńska M., Znaniecka K. (2011), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Jajuga T., Słoński T. (1997), Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 11. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Gdańsk.
 12. Karaszewski W. (2001), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 13. Kotler P. (1994), Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 14. Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Marcinek K. (1998), Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 16. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M. (1999), Rachunek opłacalności inwestycji, PWE, Warszawa.
 19. Ostrowska E. (1999), Ryzyko inwestycyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 20. Rogowski W. (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 21. Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 22. Różański J., Czerwiński M. (1999), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź.
 23. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1995), Economics, 15th Edition, McGraw Hill-College.
 24. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Słownik wyrazów obcych (1998), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Szczęsny W., Śliwa J. (2010), Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 27. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. z dnia 2 września 2009 r. Dz.U. nr 152, poz. 1223).
 28. Wieprow J. (2013), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NPV, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu