BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemra Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu start-up
Public Issue of Bonds as a Source of Capital of a Start-up
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 10, s. 76-89, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo innowacyjne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Emisja obligacji, Obligacje, Przedsiębiorstwo typu start-up
Innovative enterprises, Financing enterprises, Bonds issuing, Bonds, Startup
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy finansowania startupów poprzez publiczną emisję obligacji przeznaczoną dla inwestorów indywidualnych. Jest on case study spółki Zortrax, która w początkowej fazie swojego rozwoju finansowała się za pomocą kapitału pochodzącego z emisji obligacji. W artykule wykorzystano metodę badawczą jaką jest analiza studium przypadku. Ponadto zastosowano metodę kwestionariuszową z pytaniami otwartymi. Celem artykułu jest zbadanie roli jaką mogą pełnić obligacje emitowane w formule publicznej emisji kierowanej do inwestorów indywidualnych w finansowaniu startupów. Po przeprowadzeniu badania można stwierdzić, ze względu na specyfikę startupów ten rodzaj finansowania może nie być wykorzystywany w kolejnych projektach.(abstrakt oryginalny)

Article shows the way of raising capital for start-ups by public issue of bonds for individual investors. It is based on a case study of Zortrax company, which at initial state of growth was financed by capital sourced from issue of bonds. Research method used in article is case study analysis and questionnaire with open questions. The aim of the article is investiation of role of public issue of bonds for individual investors in finincing startup companies. After the research we can assume that this way of rising capital will not be used in following projects because of specifics of startups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., 2011, Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Bień W., 2004, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.
 3. Borowski K., 2007, Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, Szelągowska A. (red), CeDeWu, Warszawa.
 4. Dec P., Życki C., 2013, Crowdfunding - nowoczesna forma Finansowania start-upów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12.
 5. Fabozzi F., 1999, Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa.
 6. Gemra K., 2015, Pionierska publiczna emisja obligacji bez prospektu emisyjnego - case study PTI S.A. w: Ryzyko, zarządzanie, wartość, Zarzecki D. (red), Zeszyty Naukowe Nr 854, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Głas M., 2009, Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Wrocław.
 8. Głodek P., Gołębiowski M., 2006, Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, tom II, STIM, Warszawa.
 9. Goźliński P., 2012, Marża procentowa obligacji. Czynniki wpływające na wysokość oprocentowania obligacji przedsiębiorstwa notowanych na Catalyst, "Przegląd Corporate Governance", Warszawa
 10. Jagielnicki A., 2013, Catalyst. Odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewny czas. Helion, Gliwice.
 11. Jajuga K., 2006, Obligacje, PWE, Warszawa.
 12. Jajuga K., Jajuga T., 2008, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Janeta A., 2012, Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Kopiński A., Słoński T., Ryszawska B. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Kozuń-Cieślak G., 2006, Obligacje komunalne w obrocie publicznym - koszty vs korzyści, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K. (red), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Macmillan, 1931, Report of the Committee on Finance and Industry, HMSO, London, cyt. za: Oxford Economic Paper 1954, No. 6.
 16. Pastusiak R., 2010, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa.
 17. Podedworna-Tarnowska D., 2009, Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, w: Zarządzanie finansami, aktualne wyzwania teorii i praktyk. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, D. Zarzecki (red). "Zeszyty Naukowe" nr 533i,, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Sławiński A., 2006, Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU 1995, nr 83, poz. 420).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu