BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynnik społeczny a innowacyjność gospodarki - analiza na przykładzie wybranych krajów
Social Factor and Innovation Economy: Analysis Based on Selected Countries
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 309-324, bibliogr. 15 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki
Innovative character, Innovation economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie roli czynnika społecznego w kontekście innowacyjności gospodarki. W literaturze przedmiotu innowacyjność analizuje się zazwyczaj w odniesieniu do mierników nakładowych oraz uzyskiwanych efektów działalności badawczo-rozwojowej, nie uwzględnia się natomiast znaczenia czynnika społecznego, który może przyczyniać się do tworzenia krajowego środowiska sprzyjającego absorpcji i dyfuzji wiedzy, intensyfikacji pro-cesów innowacyjnych oraz komercjalizacji ich rezultatów. W pracy wykorzystano przede wszystkim metody analizy porównawczej oraz normalizacji danych. Wyniki badań wskazują, że czynnik społeczny, analizowany w oparciu o wskaźnik rozwoju społecznego, wskaźnik percepcji korupcji oraz wskaźnik zaufania, wywiera wyraźnie pozytywny wpływ na poziom innowacyjności gospodarki, a ewentualne wyjątki wiążą się ze specyfiką danej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to analyse the role of the social factor in the context of econ-omy's innovativeness. In the subject literature, innovativeness is usually examined with re-spect to the expenditure (input) measures and to the effects of R+D activities, but the impor-tance of the social factor is rather rarely taken under consideration. Such a factor can contrib-ute to the valuable domestic environment creation process, which facilitates knowledge ab-sorption and diffusion, innovation process intensification, and commercialization of R+D re-sults. In the following paper, comparative analysis and data normalization methods have been used. The results have shown that the social factor, analysed based on Human Development Index, Corruption Perception Index, and Interpersonal Safety and Trust Index, has evidently positive impact on innovation economy; possible exceptions are attributable to the specific features of the given economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 2. Dodgson M., Rothwell R. (ed.), 1994, The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing, Aldershot.
 3. Dutta S., Caulkin S., 2007, The world's top innovators, World Business, January - February.
 4. EC, 2016, Europe 2020, European Commission, http://ec.europa.eu/europe2020 [dostęp: 20.03.2016].
 5. Eurostat, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 20.03.2016].
 6. Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (ed.), 2006, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York.
 7. GII, 2015, The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, Cornell University: Ithaca, INSEAD: Fontainebleau, WIPO: Geneva.
 8. Grossman M., Helpman E., 1990, Trade, Innovation, and Growth, American Economic Review, vol. 80, no. 2.
 9. Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, UNU-MERIT, Maastricht.
 10. IISS, 2016, Indices of Social Development, International Institute of Social Studies, http://www. IndSocDev.org [dostęp: 14.03.2016].
 11. Lagace M., 2002, How To Do Business in Islamic Countries, http://hbswk.hbs.edxj/item/ how-to-do-business-in-islamic-countries [dostęp: 18.03.2016].
 12. Pangsy-Kania S., 2008, National innovation systems an innovativeness based on European Innovation Scoreboard 21007, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, nr 25, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 13. TI, 2014, Corruption Perception Index 2014, Transparency International, https://www.trans- parency.org/cpi2014 [dostęp: 05.04.2016].
 14. UNDP, 2015, Human Development Report 2015. Work for Human Development, United Nations Development Programme, New York
 15. Weresa M.A., 2007, Unia Europejska - innowacyjne centrum czy peryferia świata, [w:] Unia Europejska w gospodarce światową - nowe uwarunkowania, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.023.5604
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu