BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodzicki Tomasz (Uniwersytet Gdański), Śledziewska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
The Role of Technology Gap in the Trade of Poland: Panel Estimation in the Gravity Framework
Rola luki technologicznej w wymianie handlowej Polski. Estymacja panelowa modelu grawitacyjnego
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 325-341, bibliogr. 27 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Luka technologiczna, Wymiana handlowa, Model grawitacji
Technological gap, Trade exchange, Gravity model
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analiza przedstawiona w poniższym artykule przeprowadzona została na próbie 234 partnerów handlowych Polski w okresie 1999-2013. Wybrany został możliwie największy dostępny zbiór danych w celu uzyskania najbardziej precyzyjnych szacunków. Luka technologiczna została oddana poprzez różnicę w poziomie produktywności całkowitej TFP oraz względnej skuteczności patentowania po uwzględnieniu poziomu jakości instytucji oraz wskaźników technologicznych i innowacyjności z Globalnego Raportu Konkurencyjności WEF. W celu uzyskania nieobciążonych wyników wykorzystano nowatorski model panelowy typu semi-mixed effects estymowany metodą PPML. Formuła modelu grawitacji zgodnie z oczekiwaniami okazała się dobrze opisywać intensywność polskiej wymiany handlowej. Szacunki parametrów przy miarach luki technologicznej okazały się różnić znacznie pomiędzy podgrupami partnerów w zależności od poziomu ich dochodów oraz zaawansowania technologicznego. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z postulatami teoretycznymi, luka technologiczna odgrywa dużą rolę w wyjaśnianiu intensywności polskiej wymiany handlowej.(abstrakt oryginalny)

The analysis presented in the following paper has been carried out for 234 trade partners of Poland in the period 1999-2013. We have selected the largest available dataset to obtain the most precise estimates possible. The technology gap has been measured by TFP and relative patenting performance controlling for quality of institutions as well as technology and innovation indices of the Global Competitiveness Report. To obtain unbiased results, we utilize semi-mixed effects model using the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) estimator. The gravity framework proves to be robust. The coefficients on technology gap indicators differ significantly between different groups of trade partners by the level of income and the level of technological sophistication. The role of the technology gap is evident and supports the principal theoretical postulates.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Howitt P., 1992, A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, no. 2.
 2. Aghion P., Howitt P., 1998, Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge.
 3. Anderson J.E., 2011, The Gravity Model, Annual Review of Economics, no. 1.
 4. Anderson J.E., Wincoop E. van, 2003, Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle, American Economic Review, no. 1.
 5. Bergstrand J.H., 1985, The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence, Review of Economics and Statistics, no. 67.
 6. Bergstrand J.H., 1989, The Generalized Gravity Equation: Monopolistic Competition and the Factor-Proportions Theory of International Trade, Review of Economics and Statistics, no. 71.
 7. Egger P., 2000, A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation, Economic Letters, no. 66.
 8. Feenstra R.C., Inklaar R., Timmer M.P., 2013, The Next Generation of the Penn World Table, NBER Working Paper no. 19255, https://www.rug.nj/research/ggdc/data/pwt/v80/ the_next_generation_of_the_penn_world_table.pdf [access: 04.08.2016].
 9. Filippini C., Molini V., 2003, The Determinants of East Asian Trade Flows: A Gravity Equation Approach, Journal of Asian Economics, no. 5.
 10. Grossman G., Helpman E.M., 1991, Trade, Knowledge Spillovers, and Growth, European Economic Review, no. 35.
 11. Head K., Mayer Т., 2014, Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook, [in:] G. Gopinath, Helpman E., Rogoff К., The Handbook of International Economics, Elsevier - North Holland, Amsterdam - New York.
 12. Helpman E., Melitz M., Rubinstein Y., 2008, Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes, Quarterly Journal of Economics, no. 7.
 13. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., 2010, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, World Bank Policy Research Working Paper no. 5430.
 14. Kepaptsoglou K., Karlaftis M.G., Tsamboulas D., 2010, The Gravity Model Specification for Modelling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects: A 10-Year Review of Empirical Studies, The Open Economics Journal, no. 3, http://www.bentham-open. com/contents/pdf/TOECONSJ/TOECONSJ-3-l.pdf [access: 04.08.2016].
 15. Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 16. Lall S., 1992, Technological Capabilities and Industrialization, World Development, no. 2.
 17. Lucas R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, no. 22.
 18. Martmez-Zarzoso I., Märquez-Ramos L., 2005, Does Technology Foster Trade? Empirical Evidence for Developed and Developing Countries, Atlantic Economic Journal, no.l.
 19. Posner M. V., 1961, International Trade and Technical Change, Oxford Economic Papers, no. 13.
 20. Proenca I., Sperlich S., Savagci D., 2015, Semi-Mixed Effects Gravity Models for Bilateral Trade, Empirical Economics, no. 1.
 21. Romer P.M., 1986, Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, no. 94.
 22. Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, no. 98.
 23. Santos Silva J., Tenreyro S., 2006, The Log of Gravity, The Review of Economics and Statistics, no. 4.
 24. Schwab K., 2014, The Global Competitiveness Report 2024-2025: Full Data Edition, World Economic Forum, Davos.
 25. Tinbergen J., 1962, The World Economy. Suggestions for an International Economic Policy, Twentieth Century Fund, New York.
 26. Vernon R., 1966, International Investment and International Trade in the Product Cycle, The Quarterly Journal of Economics, no. 2.
 27. Wang C., Wei Y., Liu X., 2010, Determinants of Bilateral Trade Flows in OECD Countries: Evidence from Gravity Panel Data Models, World Economy, no. 7, http://eprints.bbk.ac.uk/ 3468/l/3468.pdf [access: 04.08.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.024.5605
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu