BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczewski Marian (Akademia Marynarki Wojennej)
Tytuł
Sposoby ograniczające efekt cieplarniany : element systemu bezpieczeństwa narodowego
Ways of Limiting the Greenhouse Effect : an Element of National Security System
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2010, nr 7, s. 67-79, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Efekt cieplarniany, Ochrona środowiska, Zmiany klimatyczne
National security, Greenhouse effect, Environmental protection, Climate change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo narodowe stanowi dla jednostek, społeczności lokalnych oraz państwa naczelną potrzebę i wartość, a zarazem priorytetowy cel działania we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach organizacji państwowej i społecznej. W znaczeniu funkcjonalnym bezpieczeństwo narodowe jest naczelną misją narodową całego społeczeństwa i jego organizacji państwowej. Polega ona na realizacji dwóch funkcji: podstawowej, tj. ochronie i obronie wartości i interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami, zapewniającej warunki do realizacji drugiej - tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych warunków do swobodnego rozwoju i sprostania wyzwaniom, jakie niesie narodowi zmienność, nieprzewidywalność i postęp cywilizacyjny, którego efektem jest również efekt cieplarniany. Przed ludzkością staje pilny problem opracowania strategii działań w skali globu, zapobiegających nadmiernemu ogrzewaniu się atmosfery. Niezbędne jest opracowanie właściwego, sprawiedliwego podziału działań międzynarodowych. Zadania muszą być wyspecyfikowane dla poszczególnych krajów i uwzględniać zarówno ich udział w wywołaniu obecnego poziomu efektu cieplarnianego, jak również przyszłość ekonomiczną i demograficzną. Niezbędne jest też udzielanie krajom rozwijającym się pomocy w tych działaniach. Ekonomiści oceniają, że koszty dalszego niedostrzegania problemu będą wyższe, niż koszty przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. W dużym stopniu zależą one od zamierzonego poziomu stabilizacji dwutlenku węgla w atmosferze.(abstrakt oryginalny)

Huge scientific and technical progress bringing great benefit to societies had simultaneously brought a huge threat to humanity. The feature of universal threat to humanity is an environmental degradation. Industrial human activities and natural factors dangerously infringed the balance of nature. We are indeed witnesses of various environmental catastrophes' Due to various actions there are number of industrial risks of climate, which change unfavourably. Such risks may include: use of dangerous industrial technologies leading to changes in the atmosphere (liquidation of ozone shell, warming, ultraviolet emissions). The greenhouse effect and its associated increase of greenhouse gas emissions undoubtedly constitute enormous threat to national security. The article discusses greenhouse mitigation activities and their impact on security. Contains methods that can be used to limit the harmful effects of greenhouse gases. It also presents a strategy to adapt societies to changing climatic conditions, focused on the policies and efforts to reduce greenhouse gas emissions in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z.W. Kundzewicz, P. Kowalczak, Zmiany klimatu i ich skutki, Poznań 2008, s. 145.
  2. Studium krajowe w sprawie zmian klimatu. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacja polskiej gospodarki do zmian. Synteza klimatu, red. M. Sadowski, Warszawa 2006, s. 88.
  3. M. Sadowski, A. Olecka, Efekt cieplarniany a zmiany klimatu: przyczyny, skutki, zapobieganie i adaptacja społeczeństw do zmian, Warszawa 1993, s. 66.
  4. IV Raport Rządowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2006, s. 38.
  5. Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami, "Monitor Polski" 2003, nr 11, poz. 159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu