BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkina Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zdolności wywiadowcze Organizacji Narodów Zjednoczonych
Intelligence Capabilities of the United Nations
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2010, nr 7, s. 101-110, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Wywiad gospodarczy, Konflikty zbrojne, Rozwiązywanie konfliktów
Business intelligence, Armed conflicts, Solving conflicts
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Wydaje się, że kluczową rolę z punktu widzenia omawianej problematyki odgrywa, utworzony w 1992 roku Departament Operacji Pokojowych (Department of Peacekeeping Operations - DPKO), który już od chwili powstania stał się główną strukturą planowania i koordynowania działań ONZ, reagujących na pozimnowojenne konflikty. Proces planowania w departamencie obejmuje aspekty polityczne, wojskowe, bezpieczeństwa, humanitarne, ekonomiczne i społeczne. Planując operacje ONZ, zajmuje się także zapewnieniem im wsparcia wywiadowczego, wykonując funkcje formułowania zapotrzebowania na informacje, ich zbierania i analizowania. Zakres zainteresowania wywiadowczego departamentu obejmuje większość wspomnianych aspektów procesu planowania. Należy jednak zauważyć, że każda operacja ma swoją specyfikę - różny mandat, różne cele oraz różne wymagania. Bez względu na charakter operacji oraz niezależnie od wielkości komponentu wojskowego czy cywilnego wydaje się, iż można wyodrębnić zawsze dwa czynniki warunkujące zbieranie informacji wywiadowczych. Po pierwsze - zaangażowanie ONZ w konflikcie jako trzeciej, obiektywnej strony wpływa bezpośrednio na istniejący i przyszły stan rozwoju sytuacji w danym kraju lub regionie. Po drugie - zawsze istnieje mniejsze lub większe zagrożenie dla zaangażowanego w operację personelu misji pokojowych. Biorąc pod uwagę obydwa czynniki, do przeprowadzenia operacji absolutnie konieczne jest posiadanie nie tylko precyzyjnych i aktualnych informacji dotyczących sytuacji, ale także informacji istotnych do planowania sił, środków oraz implementacji mandatu misji.(fragment tekstu)

Defining precisely what constitutes the United Nations intelligence capabilities is difficult. By definition the UN has to be a transparent organization and it is suggested that the world "intelligence" should be banned from the terminology of the UN because the term associates with illegal or undercover activities. In accordance with the traditional attitude within the UN system intelligence gathering is contrary to the open nature of the UN system and is therefore absolutely forbidden. Reform documents such as "An Agenda for Peace" and the "Brahimi Report", describe tasks that include early-warning information gathering and the need to provide for preventive steps based upon timely and accurate knowledge of facts. Other roles have included information for the understanding of developments and global trends based on analysis, and the need to integrate intelligence assets into the UN's decision processes. Whether the term "intelligence" or "information" is used to describe knowledge, the UN already has wellestablished information and analysis systems. Intelligence in peace operations has to be able to support several primary goals: first, gain public confidence though a winning the hearts and minds or at least create passive acceptance the UN activities; second, prevent misinformation spread by the indigenous paramilitary faction and purposely or spontaneously generated rumours about UN operation; third, protect deployed personnel and minimize damages. In peace intelligence allows respond to direct and indirect threats having in mind potential UN deployment. Intelligence is a vital component of 'soft' political, economic, psychological, and moral power, supported by information operations, careful intelligence work, and surgical precision at the more direct military or police level. Intelligence has a strong role to play in supporting policy-makers attempting to negotiate solutions to divided communities. Many failures in the history of UN field operations might have been avoided if the UN had taken a more decisive approach to intelligence and possessed a stronger mandate to gather information and improve its information-gathering systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. United Nations: Report of the Panel on UN Peace operations (Brahimi report), A/55/305-S/2000/809, 21 August 2000.
 2. Boutros Boutros-Ghali, Boutros An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, A/47/277-S/2411117, June 1992, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html.
 3. Preventive Diplomacy oraz Comprehensive Review of the Whole Question of Peacekeeping Operations in All Their Aspects, Report of the Secretary-General, United Nations, A/55/977, June 2001, http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/docs/55_977e.pdf.
 4. F. Van Kappen, Strategic intelligence and the UN, w: Peacekeeping Intelligence: Emerging Concepts for the Future, Oakton 2003, s. 3.
 5. W.A. Dorn, The Cloak and the Blue Beret: Limitations on Intelligence in UN Peacekeeping, "International Journal of Intelligence and Counterintelligence" 1999, t. 12, nr 4, s. 414.
 6. Par Erikson, Intelligence in Peacekeeping Operations, "International Journal of Intelligence and Counterintelligence" 1997, t. 10, nr 1, s. 1.
 7. H. Smith, Intelligence and UN Peacekeeping, "Survival" 1994, t. 26, nr 3
 8. Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 1992.
 9. Rule No. 6 of Provisional Rules of Procedure of the Security Council, United Nations, S/96/Rev.7, http://www.un.org/Docs/sc/scrules.htm.
 10. Reform of the United Nations by Secretary-General Kofi Annan, Chronology, http://www.un.org/reform/chron.htm.
 11. B. Ekpe, The Intelligence Assets of the United Nations: Sources, Methods, and Implications, "International Journal of Intelligence and CounterIntelligence" 2007, t. 20, s. 380.
 12. United Nations Institute for Disarmament, http://www.unidir.org/html/en/home.html.
 13. UN Department of Political Affairs. Organizational Chart, http://www.un.org/Depts/dpa/orgchart.html.
 14. The Military Contribution to Peace Operations, Joint Services Publication 3-50, Peace Support Operations, http://coe-dmha.org/PKO/USA04/images/references/jwp3_50.pdf.
 15. D. Villeneuve, M.A. Lefebvre, Intelligence and the UN: Lessons From Bosnia-A Canadian Experience, http://www.fas.org/irp/agency/army/mipb/1996-4/villen.htm
 16. Le Roy, The United Nations and the European Security and Defence Policy - Future EU cooperation with UN peacekeeping, "ESDP Newsletter" 2009, nr z października (wyd. spec.), s. 42-43.
 17. Mission administered by The Department of Peacekeeping Operations http://www.un.org/en/peacekeeping/currentops.shtml
 18. Contributors to United Nations Peacekeeping Operations, http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2010/feb10_1.pdf.
 19. D. Carment, M. Rudner, Peacekeeping Intelligence: New Players, Extended Boundaries, Routledge, Oxford 2006, s. XXI.
 20. P. Johnston, No Cloak and Dagger Required: Intelligence Support to UN Peacekeeping, "Intelligence and National Security" 1997, t. 12, nr 4, s. 102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu