BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moniak Paweł (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa)
Tytuł
Negocjacje : teoretyczne aspekty procesu
Negotiation : Theoretical Aspects of the Process
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2010, nr 7, s. 111-121, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Negocjacje, Teoria negocjacji, Taktyki negocjacyjne
Negotiations, Negotiation theory, Negotiating tactics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy proces negocjacyjny posiada pewne wspólne z innymi procesami negocjacyjnymi cechy i etapy. W każdym z nich chodzi o rozwiązanie jakiegoś problemu, sporu bądź konfliktu. Każdy zmierza do osiągnięcia trwałego i satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia. Niniejszy tekst jest krótką analizą wspólnych cech procesów negocjacyjnych i próbą przekonania czytelnika, że w istocie każde negocjacje rządzą się podobnymi prawami. Jednocześnie tekst ten jest próbą pokazania, że negocjacje są zawsze bardziej pożądane i krótko mówiąc, lepsze, niż eskalacja konfliktu i narzucanie swojej woli innym.(fragment tekstu)

Negotiation is indeed the best way to settle a dispute, to deal with a shared problem or to resolve a conflict. Simple and complicated negotiation processes have much in common. You should be well prepared to begin bargaining with others. You need to know your own position and your walkaway. You need to agree with the other side of the dispute on a definition of a joint problem and keep on being wise and creative during the bargaining. While negotiating with partners, it is important to mutually accept common rules and objective criteria what is crucial in order to strike a good, satisfying and durable deal. Just and fair joint decision-making process as well as just and fair final deal enable positive transformation of the relationship between the negotiating parties and guarantee its continuity.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Harvard 1982, s. 33.
 2. B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Londyn 1985, s. 133; cyt. za: A. Sen, The Idea of Justice, Londyn 2009, s. 14.
 3. G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 120-121.
 4. I.W. Zartman, Preventive Diplomacy: Setting the Stage, w: Preventive Negotiation. Avoiding Conflict Escalation, Nowy Jork 2001, s. 3.
 5. H.C. Kelman, Negotiation as Interactive Problem Solving, "International Negotiation" 1996, nr 1, s. 99.
 6. I.W. Zartman, J. Z. Rubin, The Study of Power and the Practice of Negotiation, w: Power and Negotiation, Michigan 2002, s. 12.
 7. G. O. Faure, Approcher la dimension interculturelle en négociation internationale, "Revue Française de Gestion" 2004/2006, nr 154, s. 187.
 8. R. Fisher, W. Ury, Getting to yes. Negotiating Agreement Without Giving In, Londyn 1991, s. 178.
 9. T.C. Keiser, Negotiating with a Customer You Can't Afford to Lose, "Harvard Business Review on Negotiation and Conflict Resolution" 2000, s. 90.
 10. M. Blaker, Japan negotiates with the US on rice: "No, no, a thousand times, no!", w: International negotiation: actors, structure, process, values, Nowy Jork 1999, s. 33-34.
 11. C. Albin, Justice and fairness in international negotiation, Cambridge 2001, s. 6. http://www.doctrina.uph.edu.pl/doctrina_2010/doctrina_7_2010.pdf#page=111&view=Fit
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu