BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Posłuszny Jacek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa), Dąbrowa Ewa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa)
Tytuł
O ekstremizmie i komunikacji społecznej u progu ery wojen sieciowych
The Dangers of the Over-Simplified Message : on Extremism and Social Communication on the Threshold of the Age of Netwars
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2010, nr 7, s. 141-146, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Komunikowanie społeczne, Komunikowanie masowe, Sytuacje konfliktowe, Technologie sieciowe
Social communication, Mass communication, Conflict situations, Network technologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię roli edukacji i komunikacji społecznej w przeciwdziałaniu rozwojowi konfliktów między różnymi systemami wartości - a konkretnie w przeciwdziałaniu ich radykalizacji. Podniesiony został problem rozprzestrzeniania się ekstremizmu poprzez nowe formy elektronicznej informacji i komunikacji oraz uproszczenia procesów komunikacji społecznej. Podjęto próbę pokazania, w jaki sposób, przy wykorzystaniu środków społeczno-pedagogicznych, jest możliwe przeciwdziałanie tym alarmującym zjawiskom.

In this paper we want to reflect on the role of education and social communication in counteracting the development of conflicts between different value systems - and specifically in counteraction of their radicalization. It examines the issues raised by the proliferation of worldview extremism through new electronic forms of information and communication, and the simplification of social communication processes. It tries to show in which way, with the use of socio-pedagogic means, it is possible to counteract these alarming phenomena. Some of the ideas on these general issues are supported with short presentations of of specific modern axiological conflicts which can be seen as an illustration in part of the issues raised herein.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Posłuszna, Zwierzęta i ich ludzie - krótka historia animalistycznego aktywizmu, "Kultura i Społeczeństwo" 2007, t. 51, nr 1, s. 196-198
 2. R. Arnold, Eco-Terror. The Violent Agenda to Save Nature. The World of the Unabomber, Bellevue 1997
 3. Terrorist or Freedom Fighters? Reflections on the Liberation of Animals, Nowy Jork 2004.
 4. K. Sale, Rebels against the Future. The Luddites and their War on the Industrial Revolution, Londyn 1996;
 5. B. Taylor, Religion, Violence and Radical Environmentalism: From Earth First! to the Unabomber to the Earth Liberation Front, "Terrorism & Political Violence" 1998, t. 10, nr 4.
 6. Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2006, s. 221-222.
 7. H. Bertens, The Idea of the Postmodern: A History, Londyn, Nowy Jork 1995, s. 186-187.
 8. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Poznań 2001.
 9. R. Haenfler, Straight Edge. Clean-Living Youth, Hardcore Punk, and Social Change, Nowy Brunswick 2006.
 10. J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, Warszawa 2006.
 11. R. Monaghan, "Votes for Women": An Analysis of the Militant Campaign, "Terrorism & Political Violence" 1997, t. 9, nr 2, s. 72.
 12. B. Harrison, Peaceable Kingdom: Stability and Change In Modern Britain, Oxford 1982, s. 56, za: R. Monaghan, Single-Issue Terrorism: A Neglected Phenomenon?, "Studies in Conflict & Terrorism" 2000, t. 23, s. 261.
 13. Terrorist Group Profiles, Darby 1989, s. 67;
 14. D. Rucht, Violence and New Social Movements, w: International Handbook of Violence Rresearch, Dordrecht 2003, s. 371.
 15. D.A. Blanchard, The Anti-Abortion Movement and the Rise of the Religious Right. From Polite to Fiery Protest, Nowy Jork 1994;
 16. Abortion Wars: A Half Century of Struggle, 1950-2000, Berkeley 1998.
 17. P. BairdWindle, E.J. Bader, Targets of Hatred: Anti-Abortion Terrorism, Nowy Jork 2001.
 18. S. Andreski, Maxa Webera olśnienia i pomyłki, Warszawa 1992, s. 32-46.
 19. J. Kaplan, "'Leaderless Resistance'", Terrorism & Political Violence, 1997, t. 9 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu