BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Handel zagraniczny Litwy w latach 2005-2014
Lithuanian Foreign Trade in the Years 2005-2014
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 370-389, bibliogr. 11 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Handel międzynarodowy, Eksport, Import
Foreign trade, International trade, Export, Import
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie zmian w handlu zagranicznym Litwy po jej wstąpieniu do UE na podstawie analizy eksportu i importu tego kraju w latach 2005-2014. Badania struktury handlu zagranicznego, przeprowadzone z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji towarów SITC, pozwoliły określić najważniejsze działy eksportu i importu Litwy oraz dynamikę ich zmian. Największymi działami eksportu i importu Litwy w tym okresie były 33 Ropa naftowa i jej produkty i 78 Środki transportu. Wstąpienie Litwy do UE wywarło wpływ na handel zagraniczny kraju. Struktura eksportu i importu Litwy podążała w kierunku struktury eksportu i importu UE-15. W badanym okresie w handlu zagranicznym powstały nowe działy towarów oraz nowe kierunki. Podstawowymi partnerami eksportu i importu Litwy były w tym okresie Rosja, Niemcy, Polska i Łotwa. (abstrakt oryginalny)

This article aims to examine changes in the foreign trade of Lithuania. The article analyses the export and import of Lithuania in the period between 2005 and 2014. The research of the structure of foreign trade, which has been carried out on the basis of the international classification of goods SITC, helped to identify the most important sections of the export and import of Lithuania and the dynamics of their changes. The largest sectors of export and import of Lithuania during this period were 33 Crude oil and its products and 78 Means of transport. The Lithuania's accession to the EU affected the foreign trade of the country. The structure of export and import of Lithuania followed the patterns of the EU-15 export and import structure. In the analysed period new sections of goods and new destination directions were established in foreign trade. Russia, Germany, Poland, and Latvia were the main export and import partners of Lithuania during this period.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., 2002, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Departament Statystyki Litwy, 2016a, http://osp.stat.gov.lt/ [dostęp: 01.03.2016].
 3. Departament Statystyki Litwy, 2016b, Dane Departamentu Statystyki Litwy na zamówienie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie [dostęp: 05.03.2016].
 4. Dudziński J., Knap R., 1999, Handel zagraniczny, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 5. Eurostat, 2016, Eurostat European Statistics Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database [dostęp: 01.03.2016].
 6. Mińska-Struzik E., 2005, Zagraniczna polityka handlowa w świetle nowej teorii handlu międzynarodowego, [w:] T. Rynarzewski, Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu zagranicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 7. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 8. Molendowski E., 2012, Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10), Difin, Warszawa.
 9. Nowak A.Z., Kozioł W.M. (red.), 2011, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Rymarczyk J., 2012, Formy handlu zagranicznego, [w:] Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Wołkonowski J., 2015, Handel zagraniczny Litwy w okresie 1995-2004, [w:] Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. nauk. A. Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.027.5608
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu