BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nyga-Łukaszewska Honorata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czy bezpieczeństwo energetyczne oznacza konkurencyjność w skali międzynarodowej?
Has Energy Security Something to Do With International Competitiveness?
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 390-401, bibliogr. 44 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Energetyka, Bezpieczeństwo energetyczne, Konkurencyjność międzynarodowa
Energetics, Energy security, International competitiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problematyka międzynarodowej konkurencyjności na stałe zagościła w kanonie badań ekonomicznych. Wynika to z jej szczególnego znaczenia dla praktyki gospodarczej. W ujęciu międzynarodowym analizuje się nie tylko konkurencyjność przedsiębiorstw, ale również regionów i państw. Konkurencyjność krajów bada się wielowymiarowo, a jeden z jej aspektów stanowi gospodarowanie energią. W opracowaniu podjęto próbę określenia teoretycznego związku pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością kraju. W tym celu wykorzystano krytyczny przegląd literatury przedmiotu z zastosowaniem analizy i syntezy logicznej. Analiza teoretyczna pokazuje wielowymiarowe związki bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności międzynarodowej. Dodatkowy element stanowi wstępne empiryczne zilustrowanie badanej zależności, potwierdzające konkluzje teoretyczne.(abstrakt oryginalny)

The issue of international competitiveness became one of the most often investigated problems in the economic research due to its special importance for the economic practice. International competitiveness characterizes not only companies, but regions and countries as well. International competitiveness of countries is often studied multidimensionally. One of such dimensions is energy management. The following study is an attempt to determine the theoretical relationship between energy security and country's competitiveness. To achieve this purpose, a critical review of the literature has been conducted using analysis and logic synthesis. The leading research topic concerns energy security. Theoretical analysis shows the multifarious relationship between energy security and international competitiveness. Additionaly, a preliminary empirical study which confirms theoretical assumptions has also been included.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold S., Hunt A., 2009, National and EU-level Estimates of Energy Supply Externalities, CEPS Policy Brief, no. 186.
 2. Barrel R., Pomerantz O., 2004, Oil prices and world economy, NIESR Discussion Paper, National Institute of Economic and Social Research, no. 242, London.
 3. Barton B. (ed.), 2004, Energy Security. Managing Risk in a Dynamic Legal and Regulatory Environment, Oxford University Press, Oxford.
 4. Ваtllе Linares О., 2011, International competitiveness of wind power industry. The case of Gamesa Corp. SA, http://upcorrmons.upc.edu/bitstream/handle/2099l/14136/Master Thesis_Oriol Batlle.pdf [dostęp: 12.06.2016].
 5. Bauen A., 2006, Future energy sources and systems - acting on climate change and energy security, Journal of Power Sources, no. 157, [za:] V. Vivoda, Diversification of an oil import sources and energy security. A key strategy or an elusive objective?, Energy Policy 2009, no. 37.
 6. Bieńkowski W., 1995, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Bohi D., Toman M., 1996, The Economics of Energy Security, Kluwer Academic Publishers, Massachussets.
 8. Bossak J., 1984, Spoteczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 9. Castro-Gonzales S., Pena-Vinces J., Guillen J., 2016, The competitiveness of Latin-American economies. Consolidation of the double diamond theory, Economic Systems, no. 563.
 10. Coq Ch., Paltseva E., 2009, Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union, SITE Working Paper, no. 2.
 11. Czerpak P., 2006, Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] К. Żukrowska, М. Grącik, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Daalsgard Т., Richardson A., 2001, Standard shocks in the OECD Interlink model, OECD Economics Department Working Paper, no. 306.
 13. Dezhi L., Zhang R., 2013, The Analysis of the International Competitiveness of China's New Energy Industry, http://2013.isiproceedings.org/Files/CPS205-P4-S.pdf [dostęp: 12.06.2016].
 14. Dieppe A., Henry J., 2004, The euro area viewed as a single economy. How does it respond to shocks?, Economic Modelling, no. 21, [za:] S. Arnold, A. Hunt, National and EU-level Estimates of Energy Supply Externalities, CEPS Policy Brief, 2009, no. 186.
 15. Dorian J., Franssen H., Simbeck D., 2006, Global challenges in energy, Energy Policy, vol. 34, no. 15.
 16. Dögl С., Holtbrügge D., 2010, Competitive advantage of German renewable energy firms in Russia. An empirical study based on Porter's diamond, Journal of East European Management Studies, vol. 15, no. 1.
 17. Dögl С., Holtbrügge D., Schuster Т., 2012, Competitive advantage of German renewable energy firms in India and China. An empirical study based on Porter's diamond, International Journal of Emerging Markets, no. 7.
 18. ERIA, 2012, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Study on the Development of an Energy Security Index and an Assessment of Energy Security for East Asian Countries, ed. K. Koyama, I. Kutani, chapt. 2: Developing an Energy Security Index, Quantitative Assessment of Energy Security Working Group, 2011, ERIA Research Project Report 2011-2013, Jakarta, http://www.eria.org/Chapter 2. Developing and Energy Security Index.pdf [dostęp: 01.08.2016].
 19. Fueyo N., Gómez A., Dopazo С., 2014, Energy Security, Sustainability, and Affordability in Asia and the Pacific, ADB Economics Working Paper Series, no. 401.
 20. Gorynia M., 1996, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, Ekonomista, nr 3.
 21. Greeney D. i in., 1998, The outlook for US oil dependence, Energy Policy, vol. 26, no. 1.
 22. Hedenus F., Azar Ch., Johansson D., 2010, Energy security policies in EU-25. The expected cost of oil supply disruptions, Energy Policy, vol. 38, no. 3.
 23. Huntington H., 2004, Shares, Gaps and the Economy's Response to Oil Disruptions, Energy Modelling Forum, Stanford University, Stanford, Ca.
 24. IEA, 2004, Security of Supply in Open Markets, Paris.
 25. IEA, 2014, Energy supply security 2014, Paris.
 26. Kaźmierczak Т., 2007, Bezpieczeństwo energetyczne - uzależnienie Polski od importu gazu ziemnego, Wydawnictwo Magister.pl, Warszawa.
 27. Kruyt B. i in., 2009, Indicators for energy security, Energy Policy, vol. 37, no. 6.
 28. Księżopolski K.M., 2004, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Elipsa, Warszawa.
 29. KU Leuven Energy Institute, 2013, Security of energy supply - general conceptual framework, Leuven.
 30. Leiby P. i in., 1997, An Oil Imports. An Assessment of Benefits and Costs, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge.
 31. Leiby P., Bowman D., 2003, Oil Market Disruption Risk Assessment. Alternatives and Suggested Approach, Oak Ridge National Laboratory internal report, Oak Ridge.
 32. Löschel A., Moslener U., Rübbelke D., 2010, Indicators of energy security in industrialised countries, Energy Policy, vol. 38, no. 4.
 33. North D., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 34. OECD, 2010, The Security of Energy Supply and the Contribution of Nuclear Energy, Paris.
 35. Porter M., 1990, Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London.
 36. Roeger W., 2005, International oil price changes. Impact of oil prices on growth and inflation in the EU /OECD, International Economics and Economic Policy, no. 2.
 37. Sauter R., Awerbuch S., 2003, Oil price volatility and economic activity. A survey and literature review, IEA Research Paper.
 38. Stirling A., 1999, On the Economics and Analysis of Diversity, SPRU Electronic Working Paper Series, no. 28.
 39. Stirling A., 2010, Multicriteria diversity analysis. A novel heuristic approach for appraising energy portfolios, Energy Policy, vol. 38, no. 4.
 40. WEF, 2016, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016 [dostęp: 22.02.2016].
 41. Weresa M., 2008, Definicja, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów, [w:] W. Bieńkowski i in., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Instytut Gospodarki Światowej, Working Papers, no. 284.
 42. World Bank, 2005, Ukraine. The Impact of Higher Oil and Gas Prices, Washington, DC.
 43. World Economic Forum, 2006, New energy security paradigm, Geneva.
 44. Zhang S., 2012, International competitiveness of China's wind turbine manufacturing industry and implications for future development, Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.028.5609
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu