BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Transport i logistyka oraz ich wpływ na funkcjonowanie wiodących w skali globalnej gospodarek
Transport and Logistics and Their Impact on the Functioning of the Leading Economies in the Global Scale
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 414-428, bibliogr. 13 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Transport, Logistyka, Gospodarka światowa, Handel międzynarodowy
Transport, Logistics, World economy, International trade
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza funkcjonowania gospodarki globalnej, postrzeganej przez pryzmat uwarunkowań transportowych i logistycznych oddziałujących na sprawność i efektywność światowej wymiany towarowej. Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja podstawowych barier transportowo-infrastrukturalnych oraz logistyczno-regulacyjnych istniejących w układzie gospodarki globalnej, ograniczających płynność przepływu strumieni towarowych. Cel szczegółowy stanowi natomiast ocena skutków wynikających stąd dla wiodących w skali globalnej gospodarek o największym udziale w handlu światowym. Podstawowa hipoteza badawcza, której weryfikacji podjął się autor, to stwierdzenie, iż konieczna jest dalsza intensyfikacja zarówno działań o charakterze inwestycyjnym, jak i regulacyjno-koordynacyjnym w sferze transportu i logistyki w skali globalnej, nie tylko w celu weliminowania istniejących w tym zakresie barier, ale również tworzenia kolejnych, niezbędnych ułatwień dla rozwoju handlu międzynarodowego. Hipoteza pomocnicza sprowadza się z kolei do stwierdzenia, iż pozycja poszczególnych krajów w handlu światowym zazwyczaj różni się od miejsca zajmowanego przez nie w rankingach globalnej konkurencyjności i sprawności logistycznej, a także w tworzeniu ułatwień w zakresie obsługi handlu. Do osiągnięcia wytyczonych celów pracy i weryfikacji przyjętych hipotez wykorzystano metodę analizy ekonomicznej oraz badań jakościowych, wspierając proces wnioskowania na bazie danych pozyskanych z raportów międzynarodowych organizacji gospodarczych (WTO, WEF, UNCTAD, OECD). Wyniki badań i wnioski przedstawiono w podsumowaniu.(abstrakt oryginalny)

The main subject of the paper is an analysis of the functioning of the global economy with special attention paid to the transport and logistics factors influencing the efficiency and the effectiveness of the international commodity flows. The key research purpose is to identify substantial barriers regarding transport and logistics in technical infrastructure and regulatory system within the global economy which might hamper the smooth commodity flows. The author's main aim was to assess the results of such inconsistences between the international trade requirements and transport system borne by the trade and transport sector. The supplementary objective was to assess the effects resulting from the existing global barriers for the leading, in terms of world trade, market economies. The main hypotheses were that further activities and investments in global transport and logistics system are needed to avoid losses in the global economy, and that the rank of the many countries on the global trade market usually differs from their rank on the list of global competitiveness, logistics performance as well as trade enabling solutions. The hypotheses have been verified and accepted. Economic analysis and qualitative method have been used as useful tools to carry out the main research goals and to verify both hypotheses. The findings and conclusions are presented in the final part of the paper.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branch A.E., 2009, Global supply chain management and international logistics, Routledge Taylor and Francis Group, New York - London.
 2. Chopra S., Meindl P., 2010, Supply Chain Management. Strategy, Planning, and Operation, 4th ed., Pearson, New York.
 3. Globallnsight, 2014, Insight & Analysis, World Trade Service Brochure.
 4. Grzelakowski A.S., 2012a, Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, nr 31, Sopot.
 5. Grzelakowski A.S., 2012b, Transport kontenerów drogą morską w gospodarce globalnej. Podstawowe wyzwania na przełomie I i II dekady XXI wieku, Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, nr 6/8.
 6. Grzelakowski A.S., 2015, Globalizacja i jej wpływ na gospodarkę światową i sektor transportu morskiego. Jej implikacje dla Polski i polskich portów morskich, Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, nr 10/12.
 7. Mandiyk W., 2009, Measuring global seaborne trade, Lloyd's Marine Intelligence Unit, International Maritime Statistics Forum, New Orlean, May.
 8. OECD, 2015, OECD Yearbook 2015, Paris.
 9. TWN, 2015, Info Service on WTO and Trade Issues 21.02.2015, http:/www.twn.info.wto.org [dostęp: 15.04.2015].
 10. UNCTAD, 2015, Review of maritime transport, Report by the UNCTAD secretariat, New York - Geneva.
 11. WEF, 2015, Insight Report, The Global Enabling Trade Report, Geneva.
 12. World Bank, 2015, Logistics Performance Index. International Scorecard, Washington.
 13. WTO, 2015, International Trade Statistics, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.030.5611
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu