BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Integracja europejska a pozycja Niemiec w Europie
European Integration and the Position of Germany in Europe
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 443-454, bibliogr. 14 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Strefa euro, Zjednoczenie Niemiec
Economic and political integration of Europe, Eurozone, Unification of Germany
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W opracowaniu analizujemy składniki systemu bezpieczeństwa wytworzonego m.in. poprzez WE/UE oraz genezę i zmiany ich charakteru w czasie. Dokonujemy zarazem porównania procesu jednoczenia Niemiec (bardziej ogólnie: definiowania jedności Niemiec i szerzej - jedności państw-narodów budowanych na podstawie języka niemieckiego) po I i II wojnie światowej. Szukanie podobieństw i różnic między tymi procesami pozwala nam analizować obecny etap integracji europejskiej, w ramach którego zjednoczenie dwóch państw niemieckich dokonało się za cenę zgody Niemiec na powstanie w Europie unii monetarnej, a więc za cenę pogłębienia integracji. Analizujemy różnorodne skutki zjednoczenia Niemiec i powstania strefy euro, wykraczające poza konsekwencje polityczne lub ekonomiczne i ściśle związane z rozszerzeniem UE na wschód. (abstrakt oryginalny)

In the article, we compare the process of German unification (more generally, of defining the German unity and, more broadly, the unity of German-speaking territories) after WWI and WWII. A search for similarities and differences between these processes allows us to analyse the present stage of the European integration, as a part of which the unification of two German states was accomplished at the cost of Germany's acceptance for the creation of the European monetary union, and so - for the deepening of the integration. We analyse various consequences of the unification of Germany and the creation of the eurozone, which, in our opinion, go far beyond the economic or political ones and are connected with the EU Eastern enlargement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baad H.W., 1964, Nullity and Avoidance in Public International Law. A Preliminary Survey and A Theoretical Orientation, Indian Law Journal, no. 39.
 2. Barcz J., 1994, Udział Polski w Konferencji "2+4". Aspekty prawne i proceduralne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 3. Czarny E., 2013, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Eyoh D., Sandbrook R., 2003, Pragmatic neo-liberalism and just development in Africa, [w:] States, Markets and Just Growth. Development in the Twenty-first Century, ed. A. Kohli, C. Moon, G. Sorensen, United Nations University Press, Tokyo.
 5. Habermas J., 2001, Why Europe Needs a Constitution, New Left Review, no. 11.
 6. Kranz J., 1996, Państwo i jego suwerenność, Państwo i Prawo, nr 7.
 7. Lilge H., 1978, Deutschland 1945-1963, Fackelträger Verlag, Hannover.
 8. Menkes J., 1995, Ewolucja Układu Europejskiego a przemiany w stosunkach Polska-Unia Europejska, Sprawy Międzynarodowe, nr 4.
 9. Menkes J., Prystrom A., 1993, Normatywny wymiar kooperatywnego systemu bezpieczeństwa w Europie, [w:] Raport o stanie bezpieczeństwa państwa - aspekty zewnętrzne, Warszawa.
 10. Mik C. (red.), 1999, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Dom Organizatora, Toruń.
 11. Sand S., 2009, The Invention of the Jewish People, Verso, London.
 12. Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria. Protocol, Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919, http://www/fransamaltingyongeusau.com/documents/dll/hl/1.1.16.pdf [dostęp: 30.03.2016].
 13. YLS, 1950, Yale Law School, A Decade of American Foreign Policy. Basic Documents, 1941-1949, Washington, DC: Government Printing Office 1950, http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/decade.asp [dostęp: 30.03.2016].
 14. Zelikow P.D., Rice C., 1995, Germany Unified and Europe Transformed. A Study in Statecraft, Harvard University Press, Harvard.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.032.5613
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu