BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szot Leon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Kościół w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
The Church in Contradiction of Poverty and Social Exclusion
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2010, nr 7, s. 159-166, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Wykluczenie społeczne, Ubóstwo, Przeciwdziałanie ubóstwu
Catholic social teaching, Social exclusion, Poverty, Combating poverty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu dowartościowanie fundamentu właściwych relacji społecznych, których podstawą jest miłość społeczna należąca do kanonu zasad regulujących życie społeczne, określana jako królewska droga nauki społecznej Kościoła. "Stanowi ona prawdziwą treść osobistej relacji z Bogiem i bliźnim; nie jest tylko zasadą mikro-relacji: więzi przyjacielskich, rodzinnych, małej grupy, ale także makro-relacji: stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych" . W artykule zostanie podjęty aspekt życia rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem zadań wspólnoty eklezjalnej we wsparciu rodziny w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Przypomniane zostaną tylko niektóre formy aktywności Kościoła w środowiskach specjalnej troski, następnie współczesne wyzwania profilaktyczne sieci eklezjalnych oraz postulowane praktyki przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a jednocześnie wspierające konstruktywne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji.(abstrakt oryginalny)

Poverty and social exclusion are always present in the lives of individuals and communities, and even the largest financial support is not capable of eliminating them. The subject of social integration plays a preponderant role in actions which strengthen the inner structure of a human, and fight off any form of poverty and social exclusion, therefore the European Union seeks ways of reacting to social exclusion. There is a meaningful deficit in the contemporary, European social thought in the field of indicating Christianity as a standard accompanying people in different aspects of their lives. It seems that the best solution in the range of creating an ethos for helping the needy is the example of the good Samaritan. The following article is aimed at increasing the value of the fundament of appropriate social relations, which is social love belonging to the canon of principles regulating social life as a royal way of the Church's social science.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt XVI, Caritas in veritate: encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Rzym 2005, nr 2.
 2. M. Kalinowski, Profilaktyczny kapitał społeczny, w: Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych, Lublin 2010, s. 10 i n.
 3. http://www.viamedica.pl/gazety/gazeta8/darmowy_pdf.phtml?indeks=24&indeks_art=185 (22 VI 2010).
 4. S. Głaz, Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży, Kraków 2010, s. 55.
 5. H. Schipperges, Zur Tradition des "Christus medicus" im frühen Christentum und der älteren Heilkunde, "Arzt und Christ" R. 1965, nr 11, s. 12-22.
 6. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987, nr 5.
 7. M. Kalinowski, Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad życia społecznego w ruchu hospicyjnym, Lublin 2007, s. 5 i n. 11
 8. R. Kamiński, Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002, s. 11 i n. 12
 9. http://www.emaus.lubartow.com.pl/historia.html (21 VI 2010).
 10. J.A. Bjorkoe, Pomoc do samopomocy. Szkoła Kofoeda w Kopenhadze. Instytut Służby Społecznej, Warszawa 1997, s. 17 i n.
 11. I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania kary pozbawienia wolności, Lublin 2007 s. 534.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu