BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soszyńska Elżbieta (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy krajów
Financial Development and Countries' Economic Growth
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 75-89, tab., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Sektor finansowy, Teoria finansów, Rozwój finansowy
Economic growth, Financial sector, Financial theory, Fnancial development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególnym sygnałem do zwrócenia głębszej uwagi na rolę sektora finansów we wzroście gospodarczym był ostatni kryzys ekonomiczny. Jego punktem zapalnym były pewne rodzaje aktywności podejmowanych przez pracowników sektora finansowego, zwłaszcza w USA, oraz obarczone nadmiernym ryzykiem, które ujawnia się w pogoni za coraz wyższą stopą zwrotu z tytułu inwestycji, zwłaszcza portfelowych, a być może niedoszacowaniem tego ryzyka.
Przyczynek składa się z wprowadzenia, zakończenia oraz trzech rozdziałów merytorycznych. W pierwszym przedyskutowane są kwestie rozwoju finansów, definicji oraz pomiarów, w drugim w sposób zwięzły przedstawiona jest relacja między rozwojem finansów a wzrostem gospodarczym krajów z punktu widzenia teorii, jak i empirii. W trzecim zaprezentowane są wyniki własne badań autorki. (fragment tekstu)

The paper examines the relationship between financial development and long-run growth. The empirical results indicate that there is the threshold effect in the finance-gowth relationship. The findings reveal that more finance is not necessarily good for economic growth, and it depends of the quality of institutions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcand J.L., Berkes E., Panizza U. (2015), Too Much Finance?, "Journal of Economic Growth", vol. 20, No. 2.
 2. Beck T., Degryse H., Kneer C. (2013), Is More Finance Better? Disentangling Intermediation and Size Effects, "Journal of Financial Stability", Elsevier B.V.
 3. Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R. and others (2001), Financial Structure and Economic Development: Firm, Industry, and Country Evidence [in:] R. Levine, A. Dermirguc-Kunt (eds.), Financial Structure and Economic Growth: A Cross-country Comparison of Banks, Markets, and Development, The MIT Press, Cambridge, MA.
 4. Becsi Z., Wang P. (1997), Financial Development and Growth, "Economic Review", vol. 82, No. 4.
 5. Blackburn K., Huang V. (1998), A Theory of Growth, Financial Development and Trade, "Economica", vol. 65.
 6. Cecchetti S.G., Kharroubi E. (2015), Why does Financial Sector Growth Croud out Real Economic Growth?, "Bank for International Settlements Working Paper", No. 490.
 7. Christopoulos D.K., Tsionas E.G. (2004), Financial Development and Economic Growth: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests, "Journal od Development Economics", vol. 73.
 8. De Gregorio J., Guidotti P.E. (1995), Financial Development and Economic Growth, "World Development",vol. 23, No. 3.
 9. Goldsmith R. (1969), Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven.
 10. Greenwood J., Jovanovic B. (1990), Financial Development, Growh, and the Distribution of Income, "Journal of Political Economy", vol. 98.
 11. Gwartney J.D., Hall J.C., Lawson R. (2010), Economic Freedom of the World 2010 Annual Report, Frase Institute.
 12. Haldane A., Simon B., Madouros V. (2010), What is the Contribution of the Financial Sector: Miracle or Mirage? [in:] The Future of Finance: The LSE Report.
 13. Hassan M.K., Sanchaz B., Yung-Suk Yu (2011), Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data, "The Quarterly Review of Economics and Finance", nr 51.
 14. Jung W.S. (1986), Financial Development and Economic Growth: International Evidence, "Economic Development and Cultural Change", vol. 34.
 15. Khan A. (2001), Financial Development and Economic Growth, "Macroeconomics Dynamics", No. 5.
 16. King R.G., Levine R. (1993), Finance and Growth: Schumpeter might be Right, "Quarterly Journal of Economics", vol. 108, No. 3.
 17. Levine R. (2005), Finance and Growth: Theory and Evidence [in:] Ph. Aghion, S.N. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier B.V., vol. 1A.
 18. Levine R., Demirguc-Kunt A. (2001), Financial Structure and Economic Growth: A Cross-country Comparison of Banks, Markets, and Development, The MIT Press, USA.
 19. Levine R., Loyaza N., Beck T. (2000), Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, "Journal of Monetary Economics, vol. 46, No 1.
 20. Levine R., Zevos S. (1998), Stock Markets, Banks, and Economic Growth, "American Economic Review", vol. 88.
 21. Lucas R. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal on Monetary Economics", vol. 32.
 22. Patrick H.T. (1966), Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries, "Economic Development and Cultural Change", No. 14.
 23. Phlippon T. (2008), Why the US Financial Sector Grown so Much? The Role of Corporate Finance, "NBER Working Paper Series", No. 13405.
 24. Schumpeter J. (1912), The Theory of Economic Development, Dunker and Humbolt, Leipzig.
 25. Shan J.Z., Morris A.G., Sun F. (2001), Financial Development and Economic Growth: An Egg-and- -Chicken Problem?, "Review of International Economics", Vol. 9, No. 3.
 26. Sopoćko A. (2015), Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, PWN, Warszawa.
 27. Soszyńska E. (2013), Zrozumieć rozwój gospodarczy. Wiedza i inne determinanty wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", Warszawa.
 28. Weil D.N. (2005), Economic Growth, Pearson Education Inc., Addison-Wesley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu