BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aleksandrowicz Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Propozycja scentralizowanego modelu zarządzania zespołem rzeczoznawców
Proposal of the Centralized Management Model with Team of Experts
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2016, T. 80, s. 30-36, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zespołem ludzkim, Likwidacja szkód, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Team management, Claim settlement, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano scentralizowany model zarządzania zespołem rzeczoznawców przy wykorzystaniu możliwości technologii informatycznych stosowanych w rekonstrukcji wypadków drogowych. Problem proponowanego modelu zarządzania scharakteryzowano na tle obecnie funkcjonujących struktur zakładów ubezpieczeń, które zmagają się z koniecznością sprawnego likwidowania szkód wymagających zastosowania specjalizowanych narzędzi i zasobów ludzkich mogących efektywnie i skutecznie wykorzystać procedury oraz narzędzia informatyczne stosowane w rekonstrukcji wypadków drogowych. Mając na uwadze cel zaproponowanych rozwiązań zamierzonym działaniem autora jest zastosowanie ich w praktyce.(abstrakt oryginalny)

In the article centralized management models were proposed with team of experts at using the possibility of computer technologies applied in reconstruction of road accidents. The problem of the proposed management model was characterised relating to structures at present functioning of an insurance companies which are struggling with the need of efficient eliminating the requiring damage to apply specialize of tools and human resources being able to effectively and effectively use procedures and computer tools applied in reconstruction of road accidents. Taking the aim of suggested solutions into account putting them into practice is planned action of the author. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz P., 2014. Analiza kosztów naprawy powypadkowej pojazdu z wykorzystaniem modułu kalkulacyjnego G2GEurotaxGlass's. Ekologia i Technika 4.
 2. Aleksandrowicz P., 2011. Narzędzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 47.
 3. Aleksandrowicz P., 2015. Optymalizacja kosztów naprawy powypadkowej pojazdu cz. 1. Technika Transportu Szynowego 12.
 4. Aleksandrowicz P., 2015. Propozycja rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie zastosowania programu symulacyjnego V-SIM. Logistyka 3.
 5. Aleksandrowicz P., 2014. Ustalenie kosztów naprawy powypadkowej środków transportu na przykładzie zastosowania modułu kalkulacyjnego G2GEurotaxGlass's. Logistyka 6.
 6. Aleksandrowicz P., Żółtowski B., 2010. Vehicle Market Value Estimation Systems. Studies and Proceedings of Polish Association for knowledge management 35.
 7. Aleksandrowicz P., Żółtowski B., 2010. Vehicle Repair Costs Calculation Systems. Studies and Proceedings of Polish Association for knowledge management 35.
 8. Kowalewski E., Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Branta, Toruń 2006.
 9. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. PWN, Warszawa 2012.
 10. Program Audatex. http://audatex.pl (dostęp 10.05.2016).
 11. Program Auto View. http://www.cyborgidea.com.pl (dostęp 10.05.2016)
 12. Program CAR ART. http://www.carart.de (dostęp 15.05.2016).
 13. Program DAT. http://datpolska.pl (dostęp 10.05.2016).
 14. Program EES Catalog. http://ees.vcrash.com (dostęp 10.05.2016).
 15. Program Eurotax. http://eurotax.pl (dostęp 10.05.2016).
 16. Program InfoEkspert. http://info-ekspert.pl (dostęp 10.05.2016).
 17. Program PC-Crash. http://www.pc-crash.com (dostęp 15.05.2016).
 18. Program Plan. http://www.cyborgidea.com.pl (dostęp 10.05.2016).
 19. Program Photorect. http://www.cyborgidea.com.pl (dostęp 10.05.2016).
 20. Program TITAN. http://www.cyborgidea.com.pl (dostęp 18.05.2016).
 21. Program Virtual Crash. http:// ees.vcrash.com (dostęp 15.05.2016).
 22. Program V-SIM4. http://www.cyborgidea.com.pl (dostęp 18.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu