BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Kontrola skarbowa w systemie finansów publicznych - diagnoza, terapia
Tax Audit in the Public Finance System - Diagnosis, Therapy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 111-128, tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Terapia finansów
Słowa kluczowe
Kontrola skarbowa, Kontrola podatkowa, Budżet państwa, Dochód podatkowy
Financial control, Tax audit, State budget, Tax revenue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie roli kontroli skarbowej w systemie finansów publicznych, w szczególności w zakresie dochodów budżetowych. Zostanie przedstawiona działalność organów kontroli skarbowej w latach 2010-2015. Ponadto autor podejmie rozważania na temat poprawy (terapii) funkcjonowania tych organów w kontekście nadchodzących zmian wywołanych planowanym wprowadzeniem ustawy o Krajowej Administracji Podatkowej. Biorąc pod uwagę brak badań i opracowań dotyczących poruszanych w niniejszym artykule zagadnień, wnioski końcowe będą podbudowane wieloletnim doświadczeniem zawodowym autora. (fragment tekstu)

The aim of this publication is to present the activities of tax fiscal control with reference to the budget revenues. The study will use the figures for the period from 2010 till 2015 taken from the reports of the fiscal control and the reports on implementation of the state budget developed and published by the Ministry of Finance. In addition, author will present his own observations and conclusions based on the author's many years of work experience in the office of fiscal control. Moreover, there will be indicated the main principles of the reform of the tax administration and the tax on the basis of a government bill on the establishment of the National Fiscal Administration consolidating the current operating structure. The author presents the main assumptions of this law and will discuss the new authorities and their competences. At the end, he will attempt to make a synthetic indication of the factors that can heal public finances through the prism of fiscal control actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Sprawozdanie kontrola skarbowa 2010 rok (2011), DKS MF, Warszawa.
 2. Sprawozdanie kontrola skarbowa 2011 rok (2012), DKS MF, Warszawa.
 3. Raport podsumowujący wyniki działań kontroli skarbowej za 2012 rok, DKS MF.
 4. Sprawozdanie kontrola skarbowa 2013 rok (2014), DKS MF, Warszawa.
 5. Sprawozdanie roczne kontrola skarbowa 2014 rok (2015), DKS MF, Warszawa.
 6. Sprawozdanie roczne kontrola skarbowa 2015 rok (2016), DKS MF, Warszawa.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2010 rok, MF.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2011 rok, MF.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2012 rok, MF.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2013 rok, MF.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2014 rok, MF.
 12. Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 2015 (2016), Departament Budżetu Państwa MF.
 13. Cyfrowa dziura w VAT (2016), "Rzeczpospolita", nr 109, (10442).
 14. Nasz cel to walka z przestępczością (2011), "Dziennik Gazeta Prawna". http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/942957,marian-banas-wiceminister-finansow-walka-z-przestepczoscia.html, dostęp:05 maja 2016 r.
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.07.2014 r., sygn. akt P 49/13, (Dz.U. z 2014 r., poz. 1052 z 06.08.2014 r.).
 16. Ustawa z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 553 ze zm.)
 17. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - projekt z 17.02.2016 r.
 18. Zadania Urzędow Kontroli Skarbowej na rok 2014 (wyciąg), KS2/8500/5/JRS/2013, DKS MF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu