BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szypulewska-Porczyńska Alina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Implications of the European Debt Crisis for the Eurozone Entry Conditions
Wpływ europejskiego kryzysu zadłużenia na warunki członkostwa w strefie euro
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 498-509, bibliogr. 28 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Strefa euro, Optymalny obszar walutowy, Wskaźniki konwergencji, Kryzys zadłużeniowy
Eurozone, Optimum Currency Areas (OCA), Convergence indicators, Indebtedness crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w zakresie ram oceny konwergencji osiągniętej przez państwa kandydujące do strefy euro, aby odpowiedzieć na dwa główne pytania. Po pierwsze, jaka jest natura tych zmian i czy nastąpiło szersze uwzględnienie dorobku znanego pod nazwą teorii optymalnego obszaru walutowego (OOW)? Po drugie, czy zmiany te oznaczają, że kandydatom do unii walutowej coraz trudniej będzie wejść do niej? Punktem wyjścia analizy jest przedstawienie zmian wprowadzonych do ram oceny osiągniętego stopnia zbieżności gospodarczej pod wpływem reform zarządzania gospodarczego w UE. Następnie oceniony został wpływ zacieśnienia koordynacji polityki gospodarczej w UGW na stopień zbliżenia kryteriów konwergencji do warunków OOW. Można zaobserwować, że chociaż zmienione ramy oceny osiągniętego stopnia konwergencji nie odzwierciadlają bardziej warunków OOW, to działania podjęte na rzecz zacieśnienia integracji fiskalnej w strefie euro powodują, że członkostwo w niej stanowi mniejsze wyzwanie. Ocena zmian warunków wejścia z perspektywy poszerzenia unii walutowej prowadzi natomiast do niejednoznacznych wniosków.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the changes in the EU framework for the evaluation of the progress made by the countries aspiring for the eurozone in order to respond to two main questions: firstly, what is the nature of these changes and do they reflect the optimum currency area (OCA) theory better than before? And secondly, have these changes made the accession into the eurozone more difficult? First of all, we present the main elements of the new European governance that impact a country's accession into the eurozone and the consequent evolution of the concept of 'a high degree of sustainable economic convergence'. Then, we show whether the current conditions for sharing the euro satisfy the OCA theory to a higher degree than before. We observe that although the OCA criteria can hardly be found in the modified framework for the assessment of economic convergence in the EMU, the efforts that have been made so far towards fiscal integration make the euro membership less challenging. When considering the changes in the entry conditions from the eurozone enlargement perspective, an ambiguous picture emerges. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter A., Beyer A., 2013, The Dynamics of Spillover Effects during the European Sovereign Debt Turmoil, ECB Working Paper Series, No. 1558.
 2. Baldwin R., Wypłosz Ch., 2012, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education.
 3. De Grauwe P., 2011, The Governance of a Fragile Eurozone, CEPS Working Document, no. 346, https://www.ceps.eu/system/files/book/2011/05/WD 346 De Grauwe on% 20Eurozone% 20Governance.pdf [access: 26.07.016].
 4. De Grauwe P., 2014, Economics of Monetary Union, Oxford University Press.
 5. EC, [various years], European Commission, Public Opinion, Standard Eurobarometer, http://ec.europa.eu/COMMFrontOfflce/PubHcOpinioiVindex.cfm/Survey/index#p=l&instruments=STANDARD [access: 09.08.2016].
 6. EC, 2011, European Commission, Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances: Envisaged Initial Design, SEC(2011) 1361 final, Brussels, http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institations/corrmrdssion_europeenne/sec/2011/1361/COM_ SEC(2011)1361_EN.pdf [access: 26.07.2016].
 7. EC, 2012a, European Commission, Report from the Commission: Alert Mechanism Report, COM(2012) 68 final, Brussels, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_gover- nance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf [access: 26.07.2016].
 8. EC, 2012b, European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank: Alert Mechanism Report 2013, COM(2012) 751 final, Brussels, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/l/2012/EN/l-2012-751-EN-Fl-l.Pdf [access: 26.07.2016].
 9. EC, 2013a, European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank: Alert Mechanism Report 2014, COM(2013) 790 final, Brussels, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0790&from=EN [access: 26.07.2016].
 10. EC, 2013b, European Commission, Convergence Report 2013 on Latvia, European Economy, no. 3, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/ pdf/ee3_en.pdf [access: 26.07.2016].
 11. EC, 2014, European Commission, Convergence Report, European Economy, no. 4, http://ec. europa.eu/economy_linance/publications/european_economy/2014/pdf/ee4_en.pdf [access: 26.07.2016].
 12. EC, 2015, European Commission, Alert Mechanism Report 2016, COM(2015) 691 final, Brussels, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report.pdf [access: 26.07.2016].
 13. ECB, 2012, European Central Bank, Convergence Report, https://www.ecb.europa.eu/ pub/pdf/conrep/cr201205en.pdf?aflf4ecc8ca30834e2c70bb04ai692fa [access: 26.07.2016].
 14. ECB, 2013, European Central Bank, Convergence Report, https://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/conrep/cr201306en.pdf?09d40acl86c67cddfdbc01236fed6481 [access: 26.07.2016].
 15. ECB, 2014, European Central Bank, Convergence Report, https://www.ecb.europa.eu/pub/ pd£/conrep/cr201406en.pdf?c759d9bl32af38d2cdel900f23c35ce9 [access: 26.07.2016].
 16. EMI, 1995, European Monetary Institute, Progress Towards Convergence, https://www.ecb. europa.eu/pub/pdf/othemi/emiprogresstowardsconvergencel99511en.pdf [access: 26.07.2016].
 17. EMI, 1998, European Monetary Institute, Convergence Report, https://www.ecb.europa.eti/ pub/pdf/conrep/crl998en.pdf [access: 26.07.2016].
 18. Hubner D., 2013, Euro-Factor Conducive to Poland's Development. Future of the Euro Area: Brussels Perspective, Warsaw perspective, materials from a conference in Warsaw.
 19. Kenen P., 1969, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [in:] Monetary Problems of the International Economy, eds. R. Mundell, A. Swoboda, The University of Chicago Press, Chicago.
 20. Krugman P., 2012, Revenge of the Optimum Currency Area, The New York Times, http://krug- man.blogs.nytimes.conV2012/06/24/revenge-of-the-optimum-currency-area/ [access: 26.07.2016].
 21. McKinnon R.I., 1963, Optimum Currency Areas, The American Economic Review, no. 4.
 22. MF, 2013, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Monitor konwergencji realnej, nr 5, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/MKC2012_XII.pdf [access: 26.07.2016].
 23. Mongelli F.P., 2002, "New" Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?, ECB Working Paper, No. 138.
 24. Mulheam Ch., Vane R.H., 2008, The Euro: Its Origins, Developments and Prospects, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 25. Mundell R., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, no. 4.
 26. Rosati D., 2013, Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, Gospodarka Narodowa, nr 10, http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.p1/p/gospodarka_narodowa_2013_10_01.pdf [access: 26.07.2016].
 27. Szypulewska-Porczyńska A., 2015, Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego Unii Europejskiej, Unia Europejska.pl, nr 4.
 28. R.A., 2011, The Euro Crisis: Who Killed the Euro Zone?, The Economist, http://www.economist. com/blogs/freeexchange/2011/ll/euro-crisis-21 [access: 26.07.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.036.5617
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu