BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymbranowicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Migrants: an Opportunity or a Threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges
Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych
Źródło
International Business and Global Economy, 2016, nr 35/1, s. 524-537, bibliogr. 14 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Migracja, Kryzys społeczno-gospodarczy
Migration, Socio-economic crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pierwsza dekada XXI w. to czas, w którym można było zaobserwować zintensyfikowany proces emigracji obywateli Unii Europejskiej z uboższych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej do zamożniejszych krajów Europy Zachodniej, co było możliwe dzięki kolejnym rozszerzeniom Unii w roku 2004, 2007 i 2013. Dotychczas migracje i problemy z nimi powiązane nie wysuwały się na pierwszy plan na forum unijnym. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z coraz żywiej toczącą się debatą na temat niekorzystnych trendów demograficznych w Europie i fali imigrantów z Afryki. Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi przyjdzie się zmierzyć UE, sądzę, że warto podjąć problem migracji w kontekście europejskiej polityki zatrudnienia. Mając w pamięci globalny kryzys finansowo-gospodarczy, który spowodował reorientację priorytetów unijnych strategii dotyczących zatrudnienia, można przypuszczać, że obecny kryzys imigracyjny okaże się jeszcze bardziej brzemienny w skutkach. Wydaje się, że Unia stanęła przed kolejnym, wielkim wyzwaniem. Pytanie, czy i jak sobie z nim poradzi, pozostaje otwarte. (abstrakt oryginalny)

The first decade of the 21st century was a time when an intensified process of emigration of the citizens of the European Union from the poorer countries of Central and Eastern Europe to the richer countries of Western Europe could be observed, which was possible thanks to the successive enlargements of the Union in 2004, 2007 and 2013. So far, migration and problems associated with it have not brought their claim to the forefront of the EU forum. The situation began to change with a more and more lively ongoing debate about the adverse demographic trends in Europe and the wave of immigrants, mainly from Africa. Given the problems that the EU will have to face, I consider it worthwhile to take on the problem of migration in the context of the European employment policy. Bearing in mind the global economic and financial crisis which caused a reorientation of priorities of the EU strategy on employment, it can be assumed that the current immigration crisis will be even more fraught with consequences. It seems that the EU faces yet another big challenge. The question of whether and how it will cope with it remains open.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska A., Bober M., Bukowski M., 2007, Mobilność przestrzenna, [in:] Produktywność Dla pracy. Zatrudnienie w Polsce 2006, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 2. Castles S., Miller M., 1993, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Guilford Publications, New York.
 3. Cymbranowicz K., 2015, Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich, [in:] Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, ed. H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. EC, 2012, European Commission, The 2022 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2010-2060), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 5. EC, 2015a, European Commission, Demography Report: Short Analytical Web Note, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 6. EC, 2015b, European Commission, The 2015 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2013-2060), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 7. Eurostat, [n.d.], Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 17.03.2016].
 8. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (eds.), 2007, Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://rynekpracy.org/files/lbezrobocie.org.pl/ public/biuletyny_fise/Raport_Wspolczesne_procesy_migracyjne.pdf [access: 10.03.2016].
 9. Kawczyńska-Butrym Z., 2008, Migracje. Zmiany położenia społecznego, [in:] Migracja. Wyzwanie XXI wieku, ed. M. Zięba, KUL, Lublin.
 10. Lee E.S., 1966, A Theory of Migration, Demography, no. 1.
 11. Mansoor A., Quillin B. (eds.), 2006, Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Washington. Massey D., 1999, Why Does Migration Occur? A Theoretical Synthesis, [in:] The Handbook of International Migration: The American Experience, eds. Ch. Hirschman, P. Kasinitz, J. DeWind, Russell Sage Foundation, New York.
 12. Massey D., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor E., 1999, Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium, Clarendon Press, Oxford.
 13. Romaniszyn K., 1999, Światowe szlaki migracyjne. Przemiany i kontynuacje, [in:] Migracje i społeczeństwo, vol. 3: Migracje 1945-1995, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 14. UN, 2016, United Nations, International Migration Report 2015: Highlights, Department of Economic and Social Affairs, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.038.5619
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu